Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - kręgosłup

anatoma - kręgosłup

Budowa i funkcje kręgosłupa


kręgosłup – columna vertebralis

 1. Funkcje kręgosłupa
 2. Podział
 3. Krzywizny kręgosłupa
 4. Budowa kręgu
 5. Charakterystyka poszczególnych odcinków

1. Funkcje kręgosłupa:

 • podpora
 • kształtuje strukturę, postawę (wyprostną)
 • aparat ruchowy
 • ochronna - (chroni rdzeń – ośrodkowy układ nerwowy)
 • jak innych kości – krwiotwórcza, magazynująca

2. Podział

 • składa się z 34-35 kręgów
 • kształtem przypomina literę S
 • dzieli się na odcinki:
  • KRĘGI SZYJNE C cervicales  7
  • KRĘGI PIERSIOWE Th thoracicae  12
  • KRĘGI LĘDŹWIOWE  L lumbales  5
  • KRĘGI KRZYŻOWE  S sacrum  5
  • KRĘGI GUZICZNE od 4 do 5 (kość ogonowa)

źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"

3. Krzywizny kręgosłupa:

 • LORDOZA jest to krzywizna skierowana wypukłością ku przodowi, w odcinku szyjnym i lędźwiowym
 • KIFOZA – krzywizna skierowana ku tyłowi, w odcinku piersiowym i krzyżowo-guzicznym
 • SKOLIOZA – boczne skrzywienie kręgosłupa
 • Kręgosłup noworodka posiada dwie krzywizny (obie wypukłe ku tyłowi)
  • grzbietową
  • krzyżowo – guziczną
 • W okresie kiedy dziecko zaczyna pionizować główkę z odcinka górnego krzywizny grzbietowej wytwarza się krzywizna szyjna – pierwszy odcinek lordozy.
 • W okresie, kiedy dziecko zaczyna wstawać i chodzić, z odcinka dolnego krzywizny grzbietowej powstaje krzywizna lędźwiowa.


źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"

4. Budowa kręgu

Każdy kręg składa się z:
 • trzonu
 • łuku, na którym wyróżniamy 7 wyrostków:
  • kolczysty
  • 2 poprzeczne
  • 2 stawowe górne
  • 2 stawowe dolne

5. Charakterystyka poszczególnych odcinków

ODCINEK SZYJNY C1 – C7

Kręgi szyjne posiadają:
 • otwory wyrostków poprzecznych
 • z listewki przedniej wyrostka poprzecznego może rozwinąć się dodatkowe żebro (żebro szyjne), szczególnie w C6 i C7
 • przez otwory wyrostków poprzecznych – poczynając od C6 – biegnie ku górze tętnica kręgowa, zdążająca do jamy czaszki oraz
 • żyła kręgowa – zdążająca w dół
 • przed wyrostkiem poprzecznym C6 biegnie tętnica szyjna wspólna
 • wyrostki kolczyste są rozdwojone na końcu
Odcinek szyjny posiada 3 charakterystyczne kręgi:

C1 – kręg szczytowy – ATLAS

 • Nie ma trzonu, lecz zbudowany jest z dwóch łuków oraz leżących między nimi części bocznych.
 • Na częściach bocznych znajdują się dołki stawowe górne i dolne.
 • Dołki stawowe górne służą do połączenia stawowego kręgosłupa z głową, z kością potyliczną (stawy szczytowo - potyliczne)
 • Dołki stawowe dolne z kręgiem obrotowym.
 • Na tylnej powierzchni łuku przedniego znajduje się zagłębienie zwane dołkiem zębowym, przylega do niego powierzchnia stawowa zęba kręgu obrotowego.
C2 – kręg obrotowy, obrotnik – AXIS

 • W przeciwieństwie do pozostałych kręgów ma nadmiernie rozwinięty trzon w postaci tzw. zęba kręgu obrotowego
 • Służy do obracania głową
3C7 – wystający – PROMINENS

 • jest kręgiem przejściowym pomiędzy kręgami szyjnymi i piersiowymi
 • posiada wydłużony wyrostek kolczysty
źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"
ODCINEK PIERSIOWY Th1 – Th12

 • Kształt i wielkość trzonów są zmienne
 • Trzon zbliżony jest do trójkąta o zaokrąglonych kątach
 • Na powierzchniach bocznych trzonu znajdują się zagłębienia pokryte powierzchniami stawowymi, zwane dołkami żebrowymi – dla połączenia z głowami żeber
 • Wyrostki kolczyste są:
  • długie,
  • pochylone skośnie ku dołowi
  • zachodzą na siebie jak rybie łuski, jak dachówka
ODCINEK LĘDŹWIOWY L1 – L5

 • Trzony:
  • wysokie,
  • duże,
  • kształcie nerkowatym
 • Wyrostki stawowe ustawione są poziomo
 • Duże, masywne wyrostki kolczyste
 • Wyrostki poprzeczne są małe i stanowią szczątkowe żebro
ODCINEK KRZYŻOWY S1 – S5

 • Zrastają się w jedną całość zwaną kością krzyżową
 • Kość krzyżowa ma kształt klina
 • Wyróżniamy na niej:
  • podstawę skierowaną ku górze, łączy się z ostatnim kręgiem lędźwiowym L5
  • wierzchołek
  • dwie części boczne
  • powierzchnię przednią – miedniczą
  • powierzchnię tylną – grzbietową
 • Powierzchnia miednicza, mocno wklęsła, posiada otwory krzyżowe
  • Wychodzą przez nie gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych krzyżowych
  źródło: Buchmann "Atlas anatomiiczny"

POŁĄCZENIA KRĘGÓW

 

Kręgi w kręgosłupie połączone są ze sobą za pomocą:
 • chrząstkozrostów
 • więzozrostów (więzadeł)
 • stawów
Dzięki tym połączeniom kręgosłup zachowuje dużą wytrzymałość i niezbędną ruchomość.

CHRZĄSTKOZROSTY

krążki międzykręgowe (dyski). Składa się z:
 • pierścienia włóknistego
  • tworzy część obwodową
  • zbudowany z  chrząstki, której włókna łączą sąsiednie trzony kręgów
 • jądra miażdżystego
  • zbudowane z tkanki galaretowatej, kształtu kulistego,
  • otoczone silną torebką, pomimo że znajduje się pod ciśnieniem – nie ulega odkształceniu. Dzięki tej właściwości zachowuje się jak kula w łożysku
Połączenia włókniste kręgów stanowią:

WIĘZADŁA

 • Długie
  • więzadło podłużne przednie i tylne, jak taśmy przebiegają na trzonach kręgów (łączą trzony)
 • Krótkie
  • więzadło karkowe – od łuski potylicznej wzdłuż wyrostków kolczystych kręgów szyjnych
  • w jego przedłużeniu biegnie więzadło nadkolcowe, które kończy się na grzebieniu krzyżowym pośrodkowym
  • więzadła krótkie kręgosłupa przyczepiają się do sąsiednich kręgów i przebiegają między:
  • łukami kręgosłupów – więzadła żółte
  • wyrostkami kolczystymi – więzadła międzykolcowe
  • wyrostkami poprzecznymi – więzadła międzypoprzeczne
STAWY MIĘDZYKRĘGOWE

 • tworzą powierzchnie stawowe wyrostków górnych i dolnych sąsiednich kręgów.
 • Każdy staw otacza torebka stawowa.
 • Połączenie kręgosłupa z czaszką tworzy staw szczytowo -  potyliczny

Komentarze