Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

osoba chowa się pod poduszkami


Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?


Kluczowa charakterystyka i objawy osobowości unikającej

Najważniejsze cechy, jakimi wyróżnia się osobowość unikająca, to:


Zahamowanie społeczne:

 • Unikanie działań, które wymagają znaczących kontaktów interpersonalnych ze względu na obawę przed krytyką, dezaprobatą lub odrzuceniem.

 • Niechęć do angażowania się w nowe działania lub podejmowania ryzyka osobistego ze względu na obawę przed zawstydzeniem.


Nadwrażliwość na krytykę:

 • Wyjątkowa wrażliwość na negatywną ocenę, krytykę lub dezaprobatę.

 • Nadmierne reakcje na postrzegane lekceważenia lub krytykę, często skutkujące wycofaniem społecznym.


Unikanie interakcji społecznych:

 • Niechęć do nawiązywania kontaktu z ludźmi, jeśli nie jest się pewnym, że będzie lubiany.

 • Unikanie działań społecznych lub zawodowych, które wymagają znaczących interakcji z innymi.


Pragnienie relacji społecznych:

 • Pomimo unikania interakcji społecznych osoby z osobowością unikającą często mają silną potrzebę towarzystwa i akceptacji.

 • Zaburzenie to powoduje znaczny niepokój ze względu na konflikt pomiędzy pragnieniem kontaktu społecznego a strachem przed odrzuceniem.


Przyczyny i czynniki ryzyka osobowości unikającej

Jak wskazuje psycholog online główne czynniki i przyczyny tego typu osobowości to:


 • Czynniki genetyczne – zaburzenia osobowości często występują rodzinnie.

 • Czynniki środowiskowe – doświadczenia z dzieciństwa, takie jak zaniedbanie emocjonalne, krytyka, odrzucenie lub znęcanie się.

 • Czynniki społeczne i kulturowe – szczególnie te, które podkreślają kompetencje społeczne.

 • Błędy poznawcze – skupianie się na postrzeganych niepowodzeniach społecznych i negatywnych opiniach, przyczyniają się do utrzymywania się zaburzenia.

 • Niska samoocena i postawy samokrytyczne – są powszechne wśród osób z osobowością unikającą.


Możliwości terapii osób z osobowością unikającą

Najczęściej psycholog, w tym psycholog online zaleca psychoterapię. Stosowana może być terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która pomaga jednostkom zidentyfikować i rzucić wyzwanie negatywnym myślom i przekonaniom na temat siebie i interakcji społecznych. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest ograniczenie zachowań unikających i budowanie umiejętności społecznych.


W określonych przypadkach stosowane są leki przeciwdepresyjne (SSRI, SNRI), które mogą pomóc złagodzić niektóre objawy związane z dolegliwością, takie jak depresja i stany lękowe. Leki są zwykle stosowane w połączeniu z psychoterapią, a nie jako samodzielne leczenie.materiał zewnętrzny

Komentarze