Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Co to jest skala Barthel?


Osoby pracujące w opiece na pewno znają skalę Barthel, ale może przyda się kilka słów wyjaśnienia: skala Barthel  służy ocenie sprawności osoby chorej. Jest skalą międzynarodową, jedną ze skal ADL (Activities of Daily Living Index). Znana jest też jako: ‬Indeks Barthel,‭ ‬Barthel Score,‭ ‬ Maryland Disability Index.


Opracowały ją: fizjoterapeutka Dorothea Barthel i lekarka Florence Mahoney w  1955 roku, a  opublikowana została w  1965  roku. Od tamtej pory ulegała modyfikacjom, ale używana jest do dziś.
W Polsce została wprowadzona w rozporządzeniu ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Czemu służy taka ocena? Ustaleniu, jakie potrzeby pacjent może zaspokajać sam, w jakich potrzebuje pomocy, a w jakich jest całkowicie niesamodzielny. 

Skala Barthel uwzględnia dziesięć czynności. Są to:

  1. spożywanie posiłków
  2. przemieszczanie się
  3. utrzymanie higieny osobistej
  4. korzystanie z toalety
  5. mycie, kąpiel całego ciała
  6. poruszanie się po powierzchniach płaskich
  7. wchodzenie i schodzenie po schodach
  8. ubieranie i rozbieranie się
  9. kontrolowanie stolca
  10. kontrolowanie moczu
Czynności te zdrowi ludzie wykonują samodzielnie, ale chorzy mogą przy nich potrzebować pomocy.

Dzięki punktacji określa się samodzielność oraz stopień zapotrzebowania na opiekę, czyli jakie potrzeby i w jakim stopniu muszą być zaspokajane przez opiekuna.

Przy każdej czynności wpisywana jest punktacja, która następnie jest sumowana.
Jeśli chory osiągnie od 80 do 100 punktów - potrzebuje niewielkiej pomocy i może funkcjonować samodzielnie.
Do 20 punktów - osoba jest całkowicie niesamodzielna.

 Skala Barthel  opracowana została w celu interpretacji wyników leczenia osób po udarze, jednak z czasem znalazła zastosowanie w innych schorzeniach. Używana jest jednak głównie w celu kwalifikacji pacjenta do opieki długoterminowej - stacjonarnej i domowej. Do tego rodzaju opieki zaliczany jest pacjent, który w skali Barthel osiągnął 40 lub mniej punktów. Skala ta budzi pewne kontrowersje, doczekała się nawet interpelacji do ministra zdrowia oraz odpowiedzi na tę interpelację.
Skala ta ma też znaczenie, jeśli chodzi o wysokość finansowego wsparcia od państwa.

skala Barthel wzór

Komentarze