Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Rezygnacja z sanatorium NFZ - jak zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego?

 

Rezygnacja z sanatorium NFZ jest możliwa, chociaż w przypadku potrzeby odwołania rehabilitacji uzdrowiskowej należy w odpowiedni sposób powiadomić o tym fakcie Narodowy Fundusz Zdrowia. Dowiedz się, jak zrezygnować z pobytu w sanatorium oraz jakich konsekwencji tej decyzji mogą spodziewać się niedoszli kuracjusze. 

Czym jest sanatorium i kto może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Czym dokładnie jest sanatorium i czego można się w nim spodziewać? Jest to zakład lecznictwa uzdrowiskowego, który mieści się na terenie uzdrowiska. Do sanatorium kierowane są osoby wymagające w celu rehabilitacji przebywania w odpowiednim klimacie oraz korzystania z zalecanych przez lekarza prowadzącego metod leczniczych, które zapewnić może właśnie tego typu ośrodek.
Podczas pobytu w sanatorium, kuracjusz ma dostęp do całodobowej opieki lekarzy oraz pielęgniarek, jest także uprawniony jest do korzystania z całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. Ośrodek uzdrowiskowy przekazuje pacjentom również niezbędną wiedzę na temat dbania o prawidłowy stan zdrowia oraz zapewnia niezbędne świadczenia profilaktyczne.
Kto może pojechać do sanatorium? Ośrodki uzdrowiskowe przeznaczone są dla wszystkich osób, które zmagają się z różnorodnymi problemami na tle zdrowotnym. Wyjazd do sanatorium szczególnie wskazany jest w przypadku osób przewlekle chorych, wymagających rehabilitacji, a także po przebytym leczeniu szpitalnym. Pobyt w ośrodku z zakresu leczenia uzdrowiskowego z pewnością poprawi samopoczucie pacjentów szczególnie osłabionych, którzy po ciężkich chorobach pragną powrócić do zdrowia.
Skorzystanie z sanatorium, którego koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy pacjent jest ubezpieczony w NFZ. Aby udać się do ośrodka, potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza, który wnikliwie oceni stan zdrowotny pacjenta i na jego podstawie oceni, czy ten kwalifikuje się do skorzystania z ośrodka uzdrowiskowego. 

Jak ustalić termin, w którym ma się odbyć leczenie uzdrowiskowe?

Niestety, w przypadku chęci skorzystania z wyjazdu do sanatorium refundowanego przez NFZ nie ma możliwości wyboru daty wyjazdu ani konkretnego ośrodka. Uzdrowisko zostaje przydzielone na podstawie dostępnych w nich zabiegów, które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zlecił pacjentowi. Terminy bywają niekiedy dość odległe - na wyjazd do sanatorium można oczekiwać nawet przez około dwa lata. Jest to złożony proces, rozpoczynający się od momentu otrzymania skierowania od lekarza, poprzez przekazanie skierowania, wybierając wojewódzki oddział funduszu NFZ, kończąc na powiadomieniu o kwalifikacji pacjenta do wyjazdu.
W przypadku leczenia uzdrowiskowego, którego koszty pacjent pokrywa samodzielnie, sprawa wygląda natomiast nieco inaczej. Ta opcja umożliwia pełną kontrolę zarówno nad wyborem konkretnego ośrodka uzdrowiskowego, jak i czasem, w którym będzie mógł się udać w celach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Wiąże się to jednak z dużo wyższymi kosztami, gdyż w przypadku rodzaju leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ, pacjent ponosi koszty przejazdu do uzdrowiska oraz niewielką część kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie. 
Decydując się na rehabilitację uzdrowiskową, należy więc liczyć się z dużo wyższymi kosztami. Do plusów tego rozwiązania można zaliczyć krótszy czas oczekiwania na wyjazd oraz dowolność w wyborze konkretnego ośrodka. W przypadku pobytu w sanatorium uzdrowiskowym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, z powodu braku miejsc, czas oczekiwania się wydłuża i nie mamy możliwości decydowania o terminie rozpoczęcia turnusu, jednak leczenie wymaga minimalnego wkładu finansowego.

Rezygnacja z sanatorium NFZ - jakie kroki należy podjąć w przypadku rezygnacji z wyjazdu?

Jak przebiega natomiast rezygnacja z sanatorium NFZ? W jaki sposób można zrezygnować z tej formy leczenia i z jakimi konsekwencjami się to wiąże? Rezygnacja z wzięcia udziału w leczeniu uzdrowiskowym przysługuje każdemu pacjentowi, jednak decyzja ta powinna wynikać z konkretnych i ważnych powodów. W przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi, że rezygnacja z wyjazdu do ośrodka jest odpowiednio uzasadniona, ustali nowy termin realizacji skierowania bądź obniży koszt pobytu w ośrodku uzdrowiskowym o liczbę dni, które nie zostaną przez pacjenta wykorzystane.
W przypadku rezygnacji przez pacjenta z potwierdzonego skierowania należy jak najszybciej wysłać pismo oraz oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania oddziału Funduszu, który następnie oceni zasadność rezygnacji. NFZ przywiązuje dużą uwagę do tego typu zobowiązań, ze względu na długą listę oczekujących na wyjazd do ośrodka uzdrowiskowego. Rezygnacja z sanatorium NFZ będzie uzasadniona, jeżeli spowodowana została przez chorobę, która potwierdzona została przez zaświadczenie lekarskie, wypadek uniemożliwiający wyjazd z miejsca zamieszkania bądź inny wypadek losowy. 
Jeżeli Fundusz uzna podaną przez pacjenta przyczynę rezygnacji z wyjazdu, wyznaczy po prostu nowy termin leczenia w ośrodku uzdrowiskowym. Jeśli jednak stwierdzi, że rezygnacja nie była uzasadniona, będzie się to wiązało z ponownym uzyskaniem skierowania wystawionego przez lekarza, złożeniem go do NFZ i długim oczekiwaniem na swoją kolej wyjazdu do sanatorium.


Komentarze