Analiza pierwiastkowa włosa - co warto wiedzieć?

Badanie pierwiastkowe włosa jest reklamowane jako niezawodna metoda identyfikacji różnych chorób, niedoborów, nadmiarów pierwiastków oraz zatrucia metalami ciężkimi lub ksenobiotykami. Twierdzi się, że po przeprowadzeniu takiej analizy możliwe jest dostosowanie odpowiednich suplementów i innych często alternatywnych metod leczenia, które prowadzą do uzdrowienia pacjenta. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu oraz związanych z nim kontrowersjom.

Najważniejsze różnice między zwichnięciem a skręceniem

główne_zwichnięcie nogi

Każdy rodzaj aktywności fizycznej może być przyczyną urazu skutkującego kontuzją i wszystkimi jej konsekwencjami, takimi jak: zwichnięcia, skręcenia, naderwania, naciągnięcia, stłuczenia. Urazom można zapobiegać, natomiast kontuzje należy leczyć. Kontuzja jest to uszkodzenie wewnętrznej struktury tkanki w wyniku urazu mechanicznego. Objawy kontuzji są zależne od funkcji, jaką spełnia uszkodzona tkanka. Kontuzje najczęściej są spowodowane przeciążeniem organizmu wynikającym z braku rozgrzewki, niewłaściwie dobranych ćwiczeń, niedostosowania własnych możliwości do obciążeń treningowych, braku asekuracji w trakcie ćwiczeń i wszelkich innych czynności związanych z ruchem. Kontuzje najczęściej pojawiają się nagle i wiążą się z bólem, co jest sygnałem, że należy skorzystać z pomocy lekarza. Do najczęściej występujących kontuzji zaliczamy skręcenia i zwichnięcia.

Co to jest skręcenie?


Skręcenia są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinetach ortopedów. Jest to uraz skutkujący przekroczeniem fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Uraz powstaje w wyniku oddziaływania sił przewyższających wytrzymałość więzadeł. W wyniku skręcenia najczęściej dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej, chrząstki stawowej, więzadeł i przyczepów ścięgien. Czasem uszkodzeniu mogą ulec również fragmenty kostne. Ze względu na rozległość uszkodzeń aparatu stawowego skręcenia dzielimy na lekkie, średnie i ciężkie. Objawy podstawowe skręceń to: ostry ból w okolicy stawu nasilający się w trakcie ruchu skutkujący ograniczeniem ruchomości, obrzęki i krwawe wylewy w miejscu urazu, ocieplenie skóry w okolicy stawu. Najczęściej skręcenia występują w stawie skokowym i kolanowym. Diagnostyka opiera się na badaniu USG i RTG lub MR. Leczenie w zdecydowanej większości przypadków jest zachowawcze. Leczeniem skręceń i zwichnięć i innych kontuzji zajmują się kliniki ortopedii i traumatologii, jak Carolina Medical Center w Warszawie i w Gdańsku.

Co to jest zwichnięcie?


Zwichnięcie, podobnie jak skręcenie, dotyczy stawów o dużej ruchomości jak: staw ramienny, biodrowy, kolanowy, skroniowo-żuchwowy lub stawy palców. Jest to uraz, w którym dochodzi do utraty fizjologicznej łączności powierzchni stawowych kości w obrębie torebki stawowej. Dochodzi do uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych, naciągnięcia lub zerwania torebki stawowej. Staw traci swoja stabilność, może dojść do ucisku naczyń i nerwów w okolicy uszkodzonego stawu. Zwichnięcie ma miejsce, gdy siła urazu przewyższy wytrzymałość torebki stawowej i otaczających więzadeł. Zwichnięcie skutkuje przemieszczeniem końców kości względem siebie. Przyczyną zwichnięcia mogą być urazy powodujące przesunięcie powierzchni stawowych, porażenie, czyli zwiotczenie mięśni stabilizujących staw, wrodzona dysplazja lub patologiczne uszkodzenia spowodowane przez proces zapalny lub nowotwór. Objawy zwichnięcia to: silny ból, obrzęki, krwiaki, zniekształcony obrys stawu i nieprawidłowe ułożenie, upośledzenie ruchomości stawu. Leczenie, najczęściej zachowawcze, polega na nastawieniu, czasowym unieruchomieniu i rehabilitacji. Czasem konieczne jest operacyjne nastawienie zwichnięcia.


Komentarze