Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Co warto wiedzieć o koronawirusach


Koronawirusy nie są niczym nowym i nie pojawiły się na świecie nagle i znikąd.
To cała duża rodzina wirusów, powodujących choroby układu oddechowego. Skąd „korona“ w nazwie? Od ich budowy, która przypomina kształtem właśnie koronę, ale dostrzec można to tylko pod mikroskopem elektronowym.

Choroby wywołane koronawirusami to mogą być zwykłe przeziębienia o lekkim przebiegu, jak i zespół ciężkiej niewydolności oddechowej.

Przenoszą się drogą kropelkową oraz bezpośrednio przez bliski kontakt z chorą osobą.

Zakażają ssaki i ptaki powodując u nich choroby układu pokarmowego, nerwowego -  to wirusy odzwierzęce.

Koronowirusy ludzkie - nie są jednakowo niebezpieczne


O ludzkich koronawirusaach wiemy od lat 60 XX wieku. Pierwszy został wyizolowany w 1962 roku od dziecka z objawami przeziębienia. Jednak niewiele na ten temat wiadomo, gdyż próbka zaginęła, zanim powstały odpowiednie metody pozwalające na właściwe zbadanie jej.

W tamtym okresie opisano dwa patogeny, powodujące choroby układu oddechowego u ludzi. Przez długi czas to tylko one mały zdolność zakażania.

Badania prowadzono na zdrowych ochotnikach, których zakażano koronawirusami 229E oraz OC43.

Zazwyczaj wirusy te wywołują łagodne objawy, które zna każdy z nas, a infekcje nie trwają długo. To może być:

 • ból gardła,
 • kaszel,
 • katar,
 • ból głowy,
 • gorączka

Jedynie u osób  ze słabą odpornością, starszych, niemowląt, z różnymi innymi chorobami (np. układu krążenia) wirusy te mogą spowodować poważne choroby jak zapalenie oskrzeli czy płuc.

Następnie dopiero w XXI w., a dokładnie w listopadzie 2002 r. w chińskiej prowincji
Guangdong pojawił się wysoce zakaźny gatunek koronawirusa, nazwany wirusem SARS (ang. severe cute respuratory syndrome). Wg badań najbardziej prawdopodobnym naturalnym gospodarzem
wirusa SARS-CoV były nietoperze.

Charakterystyczna dla niego jest wysoka zakaźność oraz śmiertelność (~ 10 %)

W ciągu jednego sezonu wirus rozprzestrzenił się do 37 krajów, stwierdzono 8273 przypadków zakażenia, zmarło 775 osób. Wirus jednak został zwalczony i od 2004 r. nie odnotowano już na świecie przypadków SARS u ludzi.

W następnej kolejności opisano kolejny ludzki koronawirus, HCoV-NL63 , po raz pierwszy wyizolowany od 7- miesięcznego dziecka z zapaleniem oskrzeli o nieustalonej etiologii oraz  HCoV-HKU1 - odkryty u pacjenta w podeszłym wieku z chroniczną obturacyjną chorobą płuc,

Oba te wirusy pod względem klinicznym powodują chorobę o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu. Zakażenia nimi są szeroko rozpowszechnione, a częstość występowania zależy od miejsca i czasu izolacji, co wynika z sezonowości występowania koronawirusów.

W 2012 roku ogłoszono nową chorobę układu oddechowego wywoływaną przez koronawirus MERS (ang. middle east respiratory syndrome). U chorego występuje ryzyko ostrego zespołu niewydolności oddechowej,‭ ‬która może prowadzić do zgonu (~ 35%)

Po raz pierwszy wirus  został rozpoznany u pacjenta z Arabii Saudyjskiej.  Przeprowadzone badania ujawniły, że wirus ten jest wirusem odzwierzęcym.  Uznano, że naturalnym gospodarzem i rezerwuarem wirusa są nietoperze, a ogniwem transmisji na ludzi mogły być wielbłądy.
Początkowe objawy zakażenia to typowe objawy przeziębienia lub grypy. Dodatkowo mogą pojawić się nudności, wymioty, biegunka. Kolejna faza to zapalenie płuc,które może skutkować zgonem. Obserwowano również upośledzenie czynności nerek.
Przypadki zachorowań na MERS nadal się zdarzają, głównie na Półwyspie Arabskim.

31 grudnia 2019 r. w mieście Wuhan w Chinach pojawiły się przypadki zapalenia płuc o nieznanej etiologii. Odkryto, że przyczyną zachorowań jest nowy koronawirus 2019-nCoV

Jest to wirus należący do rodziny koronawirusów. Jak już wiemy, cztery z nich: 229E, OC43, NL63, HKU1 są przyczyną zachorowań o łagodnym przebiegu.
Dwa pozostałe: SARS i MERS mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej.

Obecny koronawirus wywołuje chorobę, którą nazwano COVID-19 Jest to nazwa oficjalna, ogłoszona przez WHO. Co oznacza?
CO - korona (ang.  corona)
VI - wirus (ang. virus)
D - choroba (ang. disease)
19 - rok pojawienia się.

Okres  od zakażenia się do pierwszych objawów, czyli tzw. okres wylęgania trwa 5-6 dni.

Objawy CVID-19:

 • gorączka,
 • suchy kaszel,
 • duszność i trudności w oddychaniu

Zaobserwowano też ból gardła, mięśni, mokry kaszel, splątanie, biegunka, krwioplucie.

Początkowo objawy są łagodne, z czasem ich nasilenie narasta.

W cięższych przypadkach powoduje  -  zapalenie płuc, ciężką ostrą niewydolność oddechową, niewydolność nerek, a nawet śmierć.

Przebieg choroby może być różny - od bezobjawowego, poprzez skąpoobjawowy aż po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub niewydolnością wielonarządową.

Dlatego choroba ta jest tak niebezpieczna: przenosi się szybko, a nosicielami mogą być osoby, które jeszcze nie mają objawów (jak wykazały najnowsze badania), więc nie zachowują należytej ostrożności. A  zarazić  mogą przecież kogoś, kto będzie mniej odporny i przypłaci to zdrowiem lub nawet życiem.

Zachorować może każdy - tu nie ma reguły. Częściej jednak chorują mężczyźni niż kobiety,  najrzadziej dzieci (1-2 %).
Najcięższy przebieg choroba ma u osób starszych, chorych przewlekle - głównie z chorobami układu sercowo-naczyniowego, neurologicznymi, cukrzycą, immunologicznymi.

Do większości zakażeń dochodzi drogą kropelkową,  poprzez kaszel i kichanie. Można się też zarazić dotykając przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotykając oczu czy ust.

Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa należy: • unikać kontaktu z osobami wykazującymi objawy choroby
 • nie wychodzić z domu, jeśli samemu ma się takie objawy
 • zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu
 • często myć ręce wodą z mydłem
 • dezynfekować  ręce preparatami na bazie alkoholu
 • nie dotykać twarzy: oczu, nosa, ust
 • nie pić z jednego kubka, nie jeść z tych samych naczyń
 • myć i dezynfekować dotykane powierzchnie

Wszystkiego innego dowiadujemy się na bieżąco z mediów. Warto stosować się do zaleceń,np. niewychodzenia z domu, noszenia maseczek (można uszyć samemu!), rękawiczek, zachowywania odpowiedniej odległości między sobą, częstego mycia i dezynfekcji rąk.

Wszystkim życzę zdrowia! Bądźcie ostrożni - wygramy!