Mobbing - czym jest i jak się przed nim bronić

Mobbing to jeden z ważniejszych problemów społecznych współczesnego świata. Może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, umiejętności, inteligencji, światopoglądu czy religii. Występuje w wielu miejscach: w szkołach różnego szczebla, zakładach pracy, począwszy od małych, prywatnych, a skończywszy na wielkich korporacjach, przedsiębiorstwach, w instytucjach, organizacjach – wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez pewien czas. Z różnych przyczyn dochodzi do  nękania przez osobę (lub grupę osób) drugiego człowieka (lub grupę ludzi). Nękanie to uderza w fundamentalne wartości konstytucyjne,  przede wszystkim w  nienaruszalną godność człowieka. Ze względu na pewną niejasność, czy określenie mobbingu ma zastosowanie tylko do stosunków w miejscach zatrudnienia, czy też odnosi się do stosunków w różnych grupach społecznych, skupiłam się na aspekcie występowania mobbingu zakładach pracy.

Wymiana worka stomijnego - algorytm


wymiana-worka-stomijnego-algorytm


Cel:


 • utrzymanie prawidłowego stanu skóry wokół stomii
 • prawidłowe funkcjonowania sztucznego odbytu (stomii).

Przygotowanie pacjenta:


 • poinformowanie pacjenta o planowanym zabiegu
 • wyjaśnienie celu i istoty zabiegu,
 • uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu,
 • motywowanie pacjenta do próby samodzielnego całościowego lub częściowego wykonania zabiegu,
 • zaplanowanie pozycji wykonania zabiegu,
 • wskazanie na potrzebę samoobserwacji i oceny skóry wokół stomii, światła stomii, ilości i jakości mas kałowych, reakcji na spożywane potrawy

Przygotowanie zestawu:

Materiały i środki:

 • woreczki do stomii: system jednoczęściowy lub dwuczęściowy, pasta gojąco-uszczelniająca (pasta odporna na stolec, mocz i treść jelitową), 
 • płytka podstawowa samoprzylepna,
 • woreczek stomijny,
 • rękawiczki lateksowe, fartuch ochronny,
 • mydło, ciepła woda,
 • myjka, gaza lub chusteczki pielęgnacyjne, lignina,
 • worek jednorazowy na odpadki,
 • podkład ochronny,
 • mydło i środek do higienicznej dezynfekcji rąk.

Przybory i sprzęt:

 1. miska na ciepłą wodę,
 2. nożyczki,
 3. miarka papieru (szablon),
 4. miska nerkowata,
 5. suszarka do włosów,
 6. kosz na odpady zakaźne.

Sposób wykonania. 1. Umyj i zdezynfekuj ręce
 2. Dobierz rozmiar pierścienia na płytce.
 3. Zmierz miarką wielkość stomii.
 4. Złóż szablon na pół, przyłóż do stomii i obrysuj jej średnicę.
 5. Wytnij otwór w kształcie stomii.
 6. Przygotowany szablon przyłóż do płytki i odrysuj z szablonu kształt i wielkość stomii (wielkość otworu powinna być większa od wielkości stomii o 1-2 mm).
 7. Powyższe czynności wykonujemy, gdy po raz pierwszy dobieramy wielkość otworu w płytce do stomii. Przy kolejnych zmianach woreczka znamy już pożądany rozmiar otworu.
 8. Wytnij w płytce otwór.
 9. Załóż fartuch i rękawiczki ochronne.
 10. Zaproponuj pacjentowi przyjęcie wygodnej pozycji.
 11. Odklej woreczek od góry ku dołowi i wyrzuć go do odpadów skażonych.
 12. Usuń resztki kału gazą lub chusteczkami.
 13. Oczyść rowek wokół stomii.
 14. Zmyj myjką i ciepłą wodą z mydłem skórę wokół stomii (woda nie musi być przegotowana, mydło o pH 5,5).
 15. Nie używaj benzyny ani eteru (wysuszają skórę i niszczą naturalne środowisko skóry).
 16. Osusz skórę wokół stomii, zmień rękawiczki.
 17. Wyrównaj nierówności w skórze pastą uszczelniająco-gojącą.
 18. Odklej papier na płytce i przyklej płytkę między pierścieniem a przetoką.
 19. Do założonej płytki dopnij woreczek uciskając pierścień w woreczku na pierścień płytki.
 20. Sprawdź dokładność zapięcia przez lekkie pociągnięcie woreczka.
 21. Załóż zapinki przy zmianie woreczka ileostomijnego otwartego.
 22. Uporządkuj zestaw.
 23. Zdejmij rękawice i fartuch ochronny, umyj i zdezynfekuj ręce.
 24. Potwierdź wykonanie zabiegu w dokumentacji pacjenta.

Obowiązujące zasady:


 • zapewnienie pacjentowi intymności podczas zabiegu,
 • zaplanowanie wykonania zabiegu w warunkach zbliżonych do domowych,
 • zachowanie podczas zabiegu zasad profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych.