Mobbing - czym jest i jak się przed nim bronić

Mobbing to jeden z ważniejszych problemów społecznych współczesnego świata. Może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, umiejętności, inteligencji, światopoglądu czy religii. Występuje w wielu miejscach: w szkołach różnego szczebla, zakładach pracy, począwszy od małych, prywatnych, a skończywszy na wielkich korporacjach, przedsiębiorstwach, w instytucjach, organizacjach – wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez pewien czas. Z różnych przyczyn dochodzi do  nękania przez osobę (lub grupę osób) drugiego człowieka (lub grupę ludzi). Nękanie to uderza w fundamentalne wartości konstytucyjne,  przede wszystkim w  nienaruszalną godność człowieka. Ze względu na pewną niejasność, czy określenie mobbingu ma zastosowanie tylko do stosunków w miejscach zatrudnienia, czy też odnosi się do stosunków w różnych grupach społecznych, skupiłam się na aspekcie występowania mobbingu zakładach pracy.

Poradnia psychologiczna - 3 sytuacje, w których warto się udać na konsultację do psychologa


Jak poradnie psychologiczne pomagają utrzymać pracę?


Jednym z obowiązków dorosłego człowieka jest praca zarobkowa, która pozwala opłacić rachunki i zabezpieczyć spełnienie podstawowych potrzeb życiowych. W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, brak utrzymania zatrudnienia staje się nagminnym problemem, który wbrew pozorom jest bardziej powszechny w dużych miastach, niż na terenach wiejskich.
Praca z psychologiem w gabinecie psychologicznym w Poznaniu skutkuje znalezieniem przyczyn problemu i podjęciem prób jego zniwelowania. Szybkie tempo życia, coraz większe potrzeby konsumpcyjne i zanik więzi międzyludzkich sprawiają, że duża grupa ludzi przestaje sobie radzić ze swoimi uczuciami, emocjami i stresem. Pojawia się długotrwałe obniżenie nastroju i rośnie ryzyko wystąpienia zachowań autodestrukcyjnych. Kilka lat temu zaczęto doceniać pomoc, jaką świadczy specjalistyczna poradnia psychologiczna, a wizyty w niej przestały być powodem do wstydu.

  1. Psycholog pomoże poradzić sobie ze stresem
  2. Poradnia psychologiczna remedium na traumę
  3. Jak poradnie psychologiczne pomagają utrzymać pracę?


Poradnia psychologiczna to miejsce, które skupia specjalistów z dziedziny psychologii, pracujących w różnych nurtach naukowych. Inaczej do problemu jednego pacjenta podejdzie psycholog hołdujący zasadom psychologii poznawczo-behawioralnej, a inaczej psycholog, który pracuje w nurcie psychodynamicznym. Czasami poradnie psychologiczne specjalizują się w leczeniu konkretnych zaburzeń, np. nerwic, depresji lub fobii. Jednak niezależnie od wybranego nurtu terapeutycznego, w którym pracuje psycholog, warto udać się do niego w kilku życiowych sytuacjach.

Psycholog pomoże poradzić sobie ze stresem


Stres powoli staje się chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej ludzi ma problem z poradzeniem sobie z ciągłym napięciem w pracy i w domu. Tymczasem skuteczne funkcjonowanie w sytuacjach stresogennych jest kluczem do uzyskania komfortu psychicznego i "normalnego"życia. Gabinet psychologiczny Poznań pomaga swoim klientom radzić sobie ze stresem w konstruktywny sposób, który nie generuje kolejnych problemów o podłożu psychologicznym.

Poradnia psychologiczna remedium na traumę


W życiu człowieka czasami zdarzają się sytuacje, które pozostawiają trwały ślad w psychice w postaci traumy. Poradzenie sobie z nią bez wsparcia profesjonalisty jest bardzo trudne, a w wielu wypadkach niemożliwe. Poradnia psychologiczna zajmuje się m.in. leczeniem traumy po stracie małżonka lub po wypadku samochodowym, a także urazów psychicznych u ofiar przestępstw.