Gdy serce bije zbyt szybko - kołatanie serca

Każdy z nas doświadczył chociaż raz w życiu szybszego bicia serca. Czasami jest to reakcja na stresującą sytuację, intensywny wysiłek fizyczny lub nawet zbyt duża ilość kofeiny. Jednak, gdy kołatanie serca staje się częste, długotrwałe lub towarzyszy mu inne niepokojące objawy, może to wymagać uwagi specjalisty - kardiologa.

Nowa książka dla opiekunów: „Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego”


Mam wspaniałą wiadomość: pojawiła się nowa książka dla opiekunów medycznych pt. „Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego” autorstwa pani Joanny Kliszcz, wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Pewnie niektórzy z Was  już o tym wiedzą, może nawet kupili i są szczęśliwymi posiadaczami. Ale jeśli ktoś się jeszcze zastanawia  – to podpowiadam: warto!

Ile znacie książek dedykowanych opiekunom medycznym?  Pewnie niewiele, gdyż opiekunowie bazują przede wszystkim na podręcznikach dla pielęgniarek. Słusznie, trzeba korzystać z tego, co jest. Z pewnością jednak lepiej, gdy każda grupa zawodowa ma swoje publikacje stworzone pod kątem specyfiki danego zawodu.

Na czym polega opieka nad chorym, niesamodzielnym człowiekiem? Czy wystarczy tylko umyć i nakarmić? Przebrać w czyste rzeczy, zmienić pościel i można w tym momencie zapomnieć o pacjencie aż do następnego karmienia? Słyszę oburzone – i bardzo słusznie – głosy opiekunów: „To jeszcze nie wszystko! Jesteśmy też wsparciem dla pacjenta, rozwiązujemy jego problemy,  pomagamy w sytuacjach dnia codziennego, organizujemy czas wolny!”

"Zawody medyczne i opiekuńcze opierają się na kontakcie z człowiekiem oczekującym pomocy różnego typu: wsparcia psychicznego, opieki zdrowotnej (...) pomocy w zakresie higieny, pielęgnacji i w wielu innych obszarach. Oczekiwania i wymagania podopiecznych wobec opiekunów (...) zazwyczaj są duże, niekiedy ambiwalentne, a ich spełnienie wiąże się z wysiłkiem psychicznym i fizycznym."

W opiece mamy do czynienia z człowiekiem, który znalazł się w specyficznej, niekorzystnej dla siebie sytuacji. Jeszcze do niedawna był zdrowy, sprawny, silny – teraz jest  obolały, zagubiony, cierpiący… Jego życie zmieniło się całkowicie na skutek  choroby, nieszczęśliwych wydarzeń  lub zmian związanych z wiekiem.
Opieka – to zapewnienie podopiecznemu jak najlepszych warunków,  poprawa jakości jego życia, zaspokajanie potrzeb, których samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić. Począwszy od tych podstawowych, jak i tych wyższych, ze szczytu piramidy Maslowa.

Powiecie, że opiekunowie dobrze to wszystko wiedzą i co to ma wspólnego z książką, o której miałam pisać?

Aby opieka była pełna, należy człowieka traktować całościowo. Dbać o sferę fizyczną, ale też nie zapominać o duchowej, społecznej i psychologicznej. Nie da się przeprowadzić operacji chirurgicznej bez znajomości anatomii ludzkiego ciała. Nie można opiekować się człowiekiem, pomagać mu w odzyskaniu równowagi w chorobie nie mając odpowiedniej wiedzy z zakresu psychologii. Dzięki poznaniu mechanizmów powodujących takie a nie inne zachowania podopiecznych można znajdować najlepsze rozwiązania oraz metody pomocy i wsparcia.

Opiekun - zarówno medyczny jak i rodzinny - to osoba, od której wymaga się wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie...

Dzięki opiekunom chory odzyskuje równowagę i uczy się funkcjonowania w zmienionych warunkach.Książka „Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego” podzielona jest na 8 rozdziałów.

Pierwszy – to zapoznanie z zawodem opiekuna medycznego, jego historią, zadaniami, kompetencjami, perspektywami rozwoju. To, co opiekunowie znają, niemniej warto sobie przypomnieć istotę tego zawodu.

Drugi – omawia rozwój psychofizyczny człowieka. Aby bowiem dobrze kimś się zaopiekować -  trzeba wiedzieć jakie potrzeby pojawiają się na poszczególnych etapach życia. I trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko ciało ulega zmianom. Od urodzenia aż o późnej starości zmieniają się role społeczne, środowisko, pojawiają się nowe problemy.

W rozdziale trzecim zapoznajemy się z fizjopatologią i patologią okresu starzenia się i starości. W większości opiekunowie zajmują się ludźmi w podeszłym wieku. A bez znajomości procesów starzenia się nie zrozumiemy zachowania naszych podopiecznych. Na tym etapie życia zachodzą zmiany utrudniające dotychczas sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Są to zmiany zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym, psychicznym. Bardzo ciekawie omówione są stany otępienne oraz innego rodzaju zaburzenia występujące u starszych ludzi, jak  fobie lub zbieractwo.

Rozdział czwarty mówi o potrzebach człowieka w okresie późnej dorosłości z punktu widzenia psychologii. Plan opieki można ustalić i realizować tylko po rozpoznaniu potrzeb. Bez tego - opieka jest niemożliwa. Pojawia się tu piramida potrzeb Abrahama Maslowa i temat jeszcze ciągle będący tabu – seksualność w okresie późnej dorosłości.

W rozdziale piątym poznajemy relacje opiekun – podopieczny. Najważniejsze cechy charakteryzujące opiekuna, postawy wobec podopiecznego, szacunek do drugiego człowieka. To taki wg mnie wstęp do następnego

rozdziału szóstego, dotyczącego komunikacji interpersonalnej. Bez komunikacji – nie ma relacji międzyludzkich, nie ma zrozumienia, nie ma opieki. Aby komunikacja przynosiła efekty, musi być pozbawiona błędów i barier. W dodatku trzeba uwzględniać to, że u rozmówcy występują różne dysfunkcje. Inaczej będziemy porozumiewać się z kimś niewidzącym, inaczej z niesłyszącym. Inne komunikaty stosujemy w rozmowie z osobą z demencją, a inne gdy chory uległ wypadkowi.

W rozdziale siódmym poruszony jest temat wpływu stresu na człowieka. Opiekunowie spotykają się nieustannie z sytuacjami stresującymi, a następstwa długotrwałego stresu są bardzo niekorzystne dla ludzkiego organizmu.  Zawód opiekuna to ogromna odpowiedzialność, dlatego warto dobrze się zastanowić czy mamy odpowiednio silną psychikę, aby tę odpowiedzialność unieść.

Ostatni rozdział, ósmy, również porusza bardzo ważne zagadnienia, mianowicie etyki i moralności. Każdy opiekun spotyka się z sytuacjami etycznie niejednoznacznymi. W nich też trzeba umieć sobie radzić!

Czego mi zabrakło  w tej publikacji: głównie poruszony jest problem opieki nad osobami starszymi. Opiekun medyczny zajmuje się także osobami z różnymi dysfunkcjami, chorobami, niepełnosprawnością. Wszędzie tam, gdzie są potrzebujący - znajdziemy opiekunów medycznych. I każda grupa podopiecznych wymaga indywidualnego podejścia. Ale rozumiem, że wtedy powstałaby kilkutomowa encyklopedia, bo temat jest niewyczerpany.

Jak oceniam książkę? Bardzo dobrze. Nawet o sprawach znanych autorka pisze w sposób ciekawy i nowatorski, opierając się na konkretnych przykładach.

Od strony technicznej - ładnie wydana, estetyczna i trwała. Nie widać śladów użytkowania, pomimo czytania od początku do końca i odwrotnie w różnych pozycjach. Dość duże litery to ułatwienie dla osób noszących okulary do czytania.

Czy jest potrzebna? Oczywiście! Aby korzystnie oddziaływać na podopiecznego należy poznać jego potrzeby, oczekiwania. Trzeba umieć obserwować, wyciągać wnioski i odpowiednio reagować. Znajomość psychologii jest tu niezbędna!

Cytaty pochodzą z książki Joanny Kliszcz "Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego".Chcesz kupić książkę?
Kliknij w obrazek!