Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - komórki i tkanki

KOMÓRKA


 • podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego żywego organizmu,
 • budowa komórki jest bardzo zróżnicowana w zależności od funkcji, jaką pełni,
 • przyjmuje różne kształty i wielkość.

BUDOWA WEWNĘTRZNA KOMÓRKI


źródło: Zborowski "Mały atlas anatomiczny"

Błona komórkowa

 • Lipidowo - białkowa
 • otacza komórkę
 • półprzepuszczalna (przepuszcza te składniki, które są potrzebne)
 • umożliwia wymianę między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym
 • chroni
 • oddziela od środowiska zewnętrznego
Cytoplazma – w niej organelle (galaretka)

 • zbudowana z:
  • białek
  • kwasów nukleinowych
  • tłuszczowych
  • lipidów
  • węglowodanów
  • wody
  • wielu związków mineralnych
Aparat Golgiego

 • przetwarza, przebudowuje błony komórkowe
 • transport substancji chemicznych
 • uczestniczy w wewnątrzkomórkowej gospodarce wodnej
Lizosomy

 • odpowiadają za trawienie
 • za rozkład pochłoniętych substancji
 • za usuwanie obumarłych części cytoplazmy
Siateczka śródplazmatyczna gładka

 • ułatwia transport substancji w komórce
 • synteza lipidów
Siateczka śródplazmatyczna szorstka

 • synteza białek
Centriole

 • biorą udział w procesie podziału komórki
Mitochondria (kształt fasolki)

 • procesy oddychania
 • wytwarzanie energii w komórce
Rybosomy (kształt ziarenek)

 • odpowiadają za białka (budulec wszystkiego)
Mikrokosmki

wypustki na powierzchni błony komórkowej, zwiększają jej powierzchnię

Wakuole (wodniczki) – (małe pęcherzyki)

 • zbiornik substancji zapasowych
 • osmoregulator komórki
Jądro komórkowe
 • znajduje się wewnątrz komórki
 • otoczone własną błoną jądrową
 • zawiera kod genetyczny
 • steruje pracą całej komórki (komórka nie może funkcjonować bez)

Jąderko
 • ciałko znajdujące się w jądrze
 • przesyła informacje do rybosomów

źródło: Sylwanowicz, Michajlik, Ramotowski  "Anatomia i fizjologia człowieka"

JĄDRO KOMÓRKOWE

Większość komórek zwierzęcych posiada tylko jedno jądro, w organizmach wielokomórkowych (też człowiek) występują także komórki wielojądrzaste. Niektóre komórki wątroby posiadają dwa jądra:

 • osteoblasty
 • komórki tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej

Jądra dzielimy na  2 grupy:

 • Jądra rozproszone
 • Jądra pęcherzykowe

Głównym składnikiem jądra są kwasy nukleinowe:

 • Kwas dezoksyrybonukleinowy DNA
 • Kwas rybonukleinowy RNA

Jądro komórkowe otacza błona jądrowa, a jego protoplazma to karioplazma, zawiera:

 • jąderka
 • oraz nieregularne pasma lub ziarna chromatyny.

Chromatyna podczas podziału komórki układa się w pasemka – chromosomy metafazalne. Ich liczba jest wielkością stałą dla danego gatunku zwierzęcia.

Człowiek:
22 pary autosomów – chromosomów somatycznych
1 para chromosomów płciowych – heterochromosomów oznaczonych XY)

Zespół chromosomów człowieka nosi nazwę zespołu diploidalnego (podwójnego)
Jądro kieruje procesami przemiany materii i rozmnażaniem komórki przez podział pośredni.

W jądrze zachodzi synteza RNA oraz DNA, które przenikają do cytoplazmy i przenikają do cytoplazmy i wpływają na syntezę białka.
Komórka pozbawiona jądra nie może się rozmnażać i ginie..


TKANKA

Zespół komórek wykazujących wspólne pochodzenie i podobieństwo budowy oraz pełniących określone funkcje w organizmie.

TKANKA NABŁONKOWA

 • pokrywa powierzchnię ciała (skóra)
 • pokrywa wewnętrzne powierzchnie narządów i jam ciała
 • tworzy wszystkie gruczoły
 • najczęściej występującą funkcją jest jej udział w metabolizmie ustroju przez:
  • wchłanianie substancji ze środowiska zewnętrznego
  • przekształcanie ich w ustroju
  • eliminowanie określonych substancji przez ustrój
 • Rozróżniamy:
  • nabłonek okrywający
  • gruczołowy
 • Komórki nabłonka mogą być:
  • płaskie
  • sześcienne
  • walcowate
  • cylindryczne
  • mogą być wyposażone w rzęski (wypustki)
 • Układ komórek nabłonka i liczna warstw pozawalają wyróżnić:
  • nabłonki JEDNOWARSTWOWE:
   • płaskie – w naczyniach krwionośnych, limfatycznych, w opłucnej, otrzewnej, osierdziu
   • walcowate – w ścianach narządów przewodu pokarmowego, jajowodach, macicy
   • sześcienne – na powierzchni jajników, w oskrzelikach oddechowych
  • nabłonki WIELOWARSTWOWE
   • Płaskie - zbudowany z kilku warstw komórek, z których zewnętrzne są spłaszczone. Warstwy wierzchnie złuszczają się.
   • występuje w jamie ustnej do przełyku włącznie, w pochwie i na przedniej powierzchni rogówki. 
   • Jeśli wierzchnie warstwy rogowacieją i obumierają, tworzą elastyczną, odnawialną powłokę ochronną pokrywającą u wszystkich kręgowców skórę (nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący to naskórek).
   • Przejściowe - komórki najbardziej zewnętrznej spośród 3-5 warstw budulcowych nie mają stałego kształtu
  • nabłonki WIELORZĘDOWE
   • budują go wysokie komórki 
   • Jądra są umieszczone w komórkach na różnych wysokościach (w wielu rzędach
   • występuje w drogach oddechowych (jamie nosowej, krtani, tchawicy i oskrzelach).
   • Na wolnej powierzchni komórek występują liczne rzęski pomagające usuwać zanieczyszczenia, np. pyłowe.

źródło: Sylwanowicz, Michajlik, Ramotowski  "Anatomia i fizjologia człowieka"


TKANKA ŁĄCZNA


 • jest bardzo rozpowszechniona w ustroju
 • występuje w różnych postaciach
 • zaliczane do tej tkanki różnią się budową i czynnościami, łączy je wspólne pochodzenie z tkanki zarodkowej oraz wspólne zadania odżywczo-podporowe
 • Wszystkie te tkanki posiadają zdolność wytwarzania substancji międzykomórkowej, która ulega dalszym przemianom, tworząc włókna kolagenowe (klejodajne) i sprężyste


TKANKA MIĘŚNIOWA


 • wyróżniamy 3 typy:
  • gładka
  • poprzecznie prążkowana (szkieletowa)
  • poprzecznie prążkowana serca


TKANKA NERWOWA


 • tworzy układ nerwowy.
 • najważniejsza funkcja:
  • odbieranie bodźców ze środowiska
  • przekształcanie ich na podniety
  • przewodzenie do ośrodków nerwowych
  • przewodzi także impulsy z ośrodków nerwowych do narządów
 • komórka nerwowa - neuron