Tradycja święcenia bukietów z ziół w święto Matki Boskiej Zielnej

Bukiecik z kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców przynoszony do kościoła w celu poświęcenia dnia 15 sierpnia. Jaką historię ma ten zwyczaj? I dlaczego święto Wniebowzięcia Matki Boskiej znamy jako święto Matki Boskiej Zielnej? W sierpniu każdy kwiat woła – zanieś mnie do kościoła Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzone jest od 1950 r. kiedy to papież Pius XII ogłosił dogmat  wiary katolickiej, który mówi że Matka Jezusa Chrystusa, Maryja wraz z ciałem została wzięta do nieba. Jednak kult wniebowzięcia Maryi datuje się już na V wiek n.e. Święto to nazywane jest także świętem Matki Boskiej Zielnej. Najprawdopodobniej wzięło się to z legendy głoszącej, że po otwarciu grobu Maryi nie było w nim jej ciała, a jedynie kwiaty. Już od X wieku istnieje zwyczaj  święcenia ziół, owoców, zbóż i innych roślin, których o tej porze roku jest największa obfitość. Ludzie czuli sytość, wiedzieli, że dzięki plonom przetrwają kolejny rok, chcieli wyrazić swoją wdzięczność i radość. Do dzisiaj

Ściąga z anatomii: kości kończyny dolnej

kości kończyny dolnej


KOŚCI OBRĘCZY BIODROWEJ


KOŚĆ MIEDNICZA - powstaje ze zrośnięcia 3 kości pierwotnie oddzielonych od siebie warstwą chrząstki (u dorosłych chrząstka kostnieje)


 • część górna – kość biodrowa
 • część skierowana ku górze i przodowi – kość łonowa
 • część zwrócona ku dołowi i tyłowi – kość kulszowa

kość miednicza


Kość biodrowa składa się z:

 • trzonu i talerza biodrowego
 • talerz kości biodrowej ma kształt spłaszczonej litery S
 • wyróżniamy na nim powierzchnię:
  • zewnętrzną: pośladkową
  • wewnętrzną: krzyżowo – miedniczą
 • w talerzu biodrowym wyróżniamy:
  • kolec biodrowy przedni górny
  • grzebień biodrowy
  • dół biodrowy
  • kolec biodrowy tylny górny
 • trzon tworzy 2/5 panewki biodrowej
Miednica jako całość utworzona jest z:

 • 2 kości miedniczych
 • kości krzyżowej
 • kości guzicznej

KOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ WOLNEJ


KOŚĆ UDOWA


kość udowa
 • kość długa – koniec bliższy, trzon, koniec dalszy
 • na końcu bliższym:
  • kulista głowa, łączy się z trzonem szyjki udowej
  • szyjka
  • krętarz większy - między szyją a trzonem kości udowej
  • krętarz mniejszy (położony bardziej dośrodkowo)
  • kresa międzykrętarzowa
 • na trzonie:
  • powierzchnie (przednia, boczna, przyśrodkowa)
  • guzowatość pośladkowa
  • otwory odżywcze
 • koniec dalszy:
  • nadkłykieć boczny
  • nadkłykieć przyśrodkowy
  • powierzchnia rzepkowa
  • kłykieć boczny
  • kłykieć przyśrodkowy

 RZEPKA

 • powierzchnia:
  • przednia
  • stawowa
  • podstawa
  • wierzchołek

KOŚCI GOLENI (PODUDZIA):

podudzie wiezadła kosci


KOŚĆ PISZCZELOWA


 • charakterystyczna – trójkątna
 • kość długa
 • koniec bliższy:
  • kłykieć boczny
  • kłykieć przyśrodkowy
  • łączą się z kłykciami kości udowej
  • poniżej kłykci wyczuwalna jest przez skórę wyniosłość – guzowatość piszczeli
  • na tylno – bocznej stronie kłykcia bocznego znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z głową strzałki
 • koniec dalszy:
  • kostka przyśrodkowa
  • powierzchnia stawowa (staw skokowy)
KOŚĆ STRZAŁKOWA

 • głowa
 • na końcu dalszym:
  • kostka przyśrodkowa (kształtem przypomina główkę żmii)

KOŚCI STOPY


kości stopy

 • kości stępu
  • jest ich 7:
   • piętowa
   • skokowa
   • łódkowata
   • sześcienna
   • klinowata boczna
   • klinowata pośrednia
   • klinowata przyśrodkowa
 • kości śródstopia
  • jest ich 5
   • od strony przyśrodkowej oznaczamy je kolejno liczbami I, II, III, IV, V
 • paliczki
  • jest ich 14:
   • paluch ma 2
   • reszta po 3
 • wszystkich kości w stopie jest 26   

Ilustracje pochodzą z książki Zborowski A. "Atlas anatomii człowieka"