Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii: kości kończyny dolnej

kości kończyny dolnej


KOŚCI OBRĘCZY BIODROWEJ


KOŚĆ MIEDNICZA - powstaje ze zrośnięcia 3 kości pierwotnie oddzielonych od siebie warstwą chrząstki (u dorosłych chrząstka kostnieje)


 • część górna – kość biodrowa
 • część skierowana ku górze i przodowi – kość łonowa
 • część zwrócona ku dołowi i tyłowi – kość kulszowa

kość miednicza


Kość biodrowa składa się z:

 • trzonu i talerza biodrowego
 • talerz kości biodrowej ma kształt spłaszczonej litery S
 • wyróżniamy na nim powierzchnię:
  • zewnętrzną: pośladkową
  • wewnętrzną: krzyżowo – miedniczą
 • w talerzu biodrowym wyróżniamy:
  • kolec biodrowy przedni górny
  • grzebień biodrowy
  • dół biodrowy
  • kolec biodrowy tylny górny
 • trzon tworzy 2/5 panewki biodrowej
Miednica jako całość utworzona jest z:

 • 2 kości miedniczych
 • kości krzyżowej
 • kości guzicznej

KOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ WOLNEJ


KOŚĆ UDOWA


kość udowa
 • kość długa – koniec bliższy, trzon, koniec dalszy
 • na końcu bliższym:
  • kulista głowa, łączy się z trzonem szyjki udowej
  • szyjka
  • krętarz większy - między szyją a trzonem kości udowej
  • krętarz mniejszy (położony bardziej dośrodkowo)
  • kresa międzykrętarzowa
 • na trzonie:
  • powierzchnie (przednia, boczna, przyśrodkowa)
  • guzowatość pośladkowa
  • otwory odżywcze
 • koniec dalszy:
  • nadkłykieć boczny
  • nadkłykieć przyśrodkowy
  • powierzchnia rzepkowa
  • kłykieć boczny
  • kłykieć przyśrodkowy

 RZEPKA

 • powierzchnia:
  • przednia
  • stawowa
  • podstawa
  • wierzchołek

KOŚCI GOLENI (PODUDZIA):

podudzie wiezadła kosci


KOŚĆ PISZCZELOWA


 • charakterystyczna – trójkątna
 • kość długa
 • koniec bliższy:
  • kłykieć boczny
  • kłykieć przyśrodkowy
  • łączą się z kłykciami kości udowej
  • poniżej kłykci wyczuwalna jest przez skórę wyniosłość – guzowatość piszczeli
  • na tylno – bocznej stronie kłykcia bocznego znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z głową strzałki
 • koniec dalszy:
  • kostka przyśrodkowa
  • powierzchnia stawowa (staw skokowy)
KOŚĆ STRZAŁKOWA

 • głowa
 • na końcu dalszym:
  • kostka przyśrodkowa (kształtem przypomina główkę żmii)

KOŚCI STOPY


kości stopy

 • kości stępu
  • jest ich 7:
   • piętowa
   • skokowa
   • łódkowata
   • sześcienna
   • klinowata boczna
   • klinowata pośrednia
   • klinowata przyśrodkowa
 • kości śródstopia
  • jest ich 5
   • od strony przyśrodkowej oznaczamy je kolejno liczbami I, II, III, IV, V
 • paliczki
  • jest ich 14:
   • paluch ma 2
   • reszta po 3
 • wszystkich kości w stopie jest 26   

Ilustracje pochodzą z książki Zborowski A. "Atlas anatomii człowieka"