Osteoporoza - złodziej kości

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym powolnie ubytku masy kostnej. Jest uznana z jedną z chorób cywilizacyjnych, na której rozwój wpływ mają też sami chorzy. Wg definicji WHO:  Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. Na osteoporozę częściej chorują kobiety. Jaka jest tego przyczyna? W okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym znacznie obniża się poziom estrogenów, co niekorzystnie wpływa na metabolizm kostny. Ale mężczyźni chorują także, chociaż ryzyko złamania osteoporotycznego jest u nich o połowę mniejsze, niż u kobiet. Z wiekiem w organizmie następuje stopniowe upośledzenie procesów kościotwórczych, nasila się zanikanie tkanki kostnej. Dlatego jest to choroba pojawiająca się najczęściej w późniejszym wieku. Może też pojawić się jako skutek chorób, takich jak nadczynność tarczycy albo cukrzyca. Oprócz czynników ge

Opieka nad seniorem

senior z opiekunem
W każdym stadium swojego życia człowiek ma różne problemy do rozwiązania i potrzeby do zaspokojenia. Są też okresy, kiedy szczególnie wymaga pomocy innych osób. Starzenie się - to naturalna kolej rzeczy, która czeka każdego. Jednak właśnie w tym czasie wzrasta zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Zarówno starszych, jak i młodszych ludzi dotykają te same schorzenia, jednak z wiekiem w organizmie zachodzą zmiany inwolucyjne. Sprzyjają one większej podatności na różnego rodzaju choroby i dolegliwości, a także utratę sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej.

Ze zmian tych wynikają problemy wieku starczego, tzw. problemy geriatryczne:

  • zespoły otępienne
  • zaburzenia równowagi i upadki
  • złamania wynikające z postępującej osteoporozy
  • nietrzymanie moczu i stolca
  • odleżyny
  • upośledzenie słuchu i wzroku
  • depresja
Człowiek starszy staje się coraz bardziej niesamodzielny, nie jest w stanie zaspokajać swoich potrzeb, często nawet tych podstawowych.  Staje się zależny od opiekuna. Bardzo ważne jest więc, aby osoby świadczące usługi opiekuńcze były profesjonalistami w swoim zawodzie i znały podstawowe zasady opieki nad seniorem. Taką opiekę zapewnia domrodzinny.pl

Na czym polega profesjonalizm opieki nad seniorem?


1. Na odpowiednim rozpoznaniu potrzeb i indywidualnym podejściu do podopiecznego.

Bardzo ważna jest ogólna znajomość problemów dotyczących okresu starzenia. Jednak trzeba pamiętać, że ludzie różnią się między sobą - są bardziej lub mniej sprawni, schorowani czy samodzielni. Nie można zakładać z góry, że wszyscy powyżej pewnego wieku mają np. demencję. Przy odmawiającym posłuszeństwa ciele, mogą nas nieraz zaskoczyć sprawnością umysłu. Bywa też odwrotnie: to choroba otępienna nie pozwala na samodzielność, chociaż ciało jest sprawne.

2. Na okazywaniu szacunku seniorowi objętym opieką.

Nie ma znaczenia, że podopieczny zachowuje się nieraz "dziwacznie", nie pamięta imion najbliższych, mylą mu się daty i miejsca. Jest człowiekiem, który wiele przeżył, który - być może jeszcze nie tak dawno - był w pełni sił, aktywny, twórczy. Warto o tym pamiętać i spojrzeć na niego od tej strony. Taktujmy go tak, jak chcielibyśmy, aby traktowani byli nasi najbliżsi.

3. Na budowaniu zaufania i pozytywnej postawie wobec podopiecznego.

Zgorzkniały opiekun, który daje odczuć wszystkim wokoło, że to, co robi jest dla niego tylko przykrym obowiązkiem - z pewnością nie wpływa dobrze na samopoczucie swoich podopiecznych.  Dobry nastrój jest ważnym czynnikiem poprawiającym komfort życia, a senior powinien mieć pewność, że może zaufać osobom z najbliższego otoczenia.

4. Na działaniach wszechstronnych i całościowych.

Sprawowanie opieki ma na celu zachowanie samodzielności seniora jak najdłużej i we wszystkich aspektach: fizycznym, psychicznym i społecznym. Obejmuje więc nie tylko czynności pielęgnacyjne, ale też leczenie,  rehabilitację, aktywność na miarę jego możliwości.

5. Na przestrzeganiu etyki zawodowej

W opiece nad osobą starszą często trzeba przekroczyć granice pewnej intymności. Należy przy tym zawsze pamiętać, że wiek, choroba, zniedołężnienie - nie odbierają człowiekowi prawa do zachowania godności osobistej.

Wszyscy, którzy podjęli się opieki nad seniorami powinni mieć odpowiednie przygotowanie, wiedzę i cechy charakteru. Muszą być świadomi odpowiedzialności  - od nich zależy bowiem jakość życia drugiego człowieka.

Komentarze