Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Test czerwiec 2017

test czerwiec 2017


 1.    Jedną z charakterystycznych cech psychicznego starzenia się organizmu człowieka jest:

A.    postawa zwrócona ku przyszłości
B.    postaw zwrócona ku przeszłości
C.    wrogość w stosunku do młodych
D.    pogodzenie się ze starością


2.    Które ze zmian w układzie oddechowym towarzyszą procesowi starzenia się człowieka?

A.    zmniejszenie siły mięśni oddechowych
B.    zwiększenie sprężystości tkanki płucnej
C.    zmniejszenie sztywności klatki piersiowej
D.    zwiększenie przestrzeni międzyżebrowych

3.    U pacjentki po udarze mózgu stwierdzono afazję czuciową, w wyniku której występuje:

A.    zaburzenie równowagi
B.    utrudnione poruszanie się
C.    problem ze zrozumieniem mowy
D.    czucie opaczne w niedowładnych kończynach

4.    Wykorzystując skalę Barthel można określić u podopiecznego stopień:

A.    zagrożenia udarem mózgu
B.    zagrożenia odleżynami
C.    niepełnosprawności
D.    samodzielności

5.    Podopieczny z rozpoznaną chorobą wieńcową powinien przede wszystkim:

A.    ograniczać spożycie cholesterolu
B.    ograniczać codzienny wysiłek do minimum
C.    uczestniczyć codziennie w zajęciach na pływalni
D.    spożywać produkty ze zmniejszoną zawartością błonnika

6.    U pacjentki ze skłonnością do występowania grzybicy po zastosowaniu antybiotykoterapii może pojawić się:

A.    zaburzenie ostrości wzroku
B.    zaczerwienienie skóry dłoni i stóp
C.    przebarwienie na łokciach i kolanach
D.    świąd w okolicach przedsionka pochwy

7.    W okresie rzutu stwardnienia rozsianego u pacjenta często występuje:

A.    zapalenie wielonerwowe
B.    uszkodzenie chrząstki stawowej
C.    osłabienie siły mięśni szkieletowych
D.    zaburzenie funkcjonowania mięśnia sercowego

8.    Opiekun medyczny jako członek zespołu terapeutyczno-opiekuńczego został wyznaczony do pomocy nowo przyjętemu podopiecznemu domu pomocy społecznej w procesie adaptacji. Swoją pracę powinien rozpocząć od:

A.    umieszczenia podopiecznego w jednoosobowym pokoju
B.    nawiązania kontaktu z podopiecznym i zdobycia jego zaufania
C.    przeanalizowania jego dotychczasowej dokumentacji chorobowej
D.    rozmowy z rodziną podopiecznego o jego problemach i zainteresowaniach

9.    Jeżeli osoba chora osiągnęła 15 punktów w ocenie samodzielności wg skali Barthel, oznacza to, że

A.    jest samodzielna i zdolna do samoopieki
B.    wymaga stałego wsparcia, ale jest zdolna do samoopieki
C.    może funkcjonować samodzielnie przy niewielkiej pomocy innych
D.    jest niezdolna do samoopieki i wymaga dużego zakresu oczekiwanej pomocy

10.    W trakcie wykonywania toalety porannej pacjentowi leżącemu unieruchomionemu w łóżku należy, przy braku przeciwwskazań, wykonać nacieranie i oklepywanie ścian klatki piersiowej w celu:

A.    zmniejszenia reaktywności płuc
B.    zapobiegania dystrofii mięśniowej
C.    usunięcia wydzieliny z dróg oddechowych
D.    przeciwdziałaniu powstania zrostów oskrzeli

11.    Oklepywanie ścian klatki piersiowej nie należy wykonywać u pacjentów, u których stwierdzono:

A.    zapalenie płuc
B.    parkinsonizm
C.    zawał serca
D.    cukrzycę

12.    W której z opisanych sytuacji występuje największe prawdopodobieństwo szerzenia się zakażenia szpitalnego?

A.    Dezynfekowanie narzędzi poprzez zamoczenie ich w roztworze dezynfekcyjnym
B.    Pominięcie właściwej higieny rąk przed i po wykonaniu czynności u pacjenta
C.    Użycie wielorazowej myjki do zabiegów higienicznych u jednego pacjenta
D.    Brak opłukania narzędzi czystą wodą po ich dezynfekcji

13.    Osoba chodząca, z zaburzeniami równowagi  powinna skorzystać:

A.    z kuli
B.    z laski
C.    z balkonika
D.    z wózka inwalidzkiego

14.    Przystępując do wykonania toalety jamy ustnej u przytomnego pacjenta z protezą zębową należy pamiętać:

A.    o wyjęciu protezy zębowej z jego jamy ustnej
B.    by nie stosować Aphtinu do pędzlowania jamy ustnej
C.    aby nie płukać jamy ustnej po jej uprzednim pędzlowaniu
D.    o zastosowaniu szczękorozwieracza podczas wykonywania zabiegu

15.    W jakich warunkach pacjent powinien otrzymać informacje o swoim stanie zdrowia?

A.    na osobności
B.    w obecności rodziny
C.    na korytarzu szpitalnym
D.    w obecności innych pacjentów

16.    Zgodnie z algorytmem mycia osoby chorej leżącej w łóżku, opiekun powinien wykonać podmycie pacjentki:

A.    tuż po umyciu brzucha pacjentki
B.    po ułożeniu pacjentki na basenie
C.    tuż po umyciu pleców pacjentki
D.    przed zmianą wody w misce

17.    Jednym z elementów opieki nad pacjentem  z zespołem zaniedbywania połowiczego jest:

A.    zachęcanie pacjenta do kontrolowania przestrzeni po stronie objętej niedowładem
B.    ustawianie się w trakcie wypowiedzi po stronie bez niedowładu
C.    głośniejsze mówienie do pacjenta lub stosowanie piktogramów
D.    położenie nacisku na kinezyterapię mocniejszej strony ciała

18.    W wyniku zastosowania czepca przeciwwszawiczego  u pacjenta może zaistnieć niebezpieczeństwo:

A.    uszkodzenia włosów
B.    zmiany koloru włosów
C.    podrażnienia skóry głowy
D.    przetłuszczenia skóry głowy

19.    Którym osobom zaleca się stosowanie majtek chłonnych?

A.    Osobom, u których stwierdzono kropelkowe nietrzymanie moczu
B.    Osobom, u których nietrzymanie moczu występuje na skutek śmiechu
C.    Osobom samodzielnym, u których ustalono nietrzymanie moczu średniego stopnia
D.    Osobom leżącym, u których stwierdzono nietrzymanie moczu niewielkiego stopnia

20.    Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny ograniczać spożycie:

A.    ryb
B.    soli
C.    warzyw
D.    owoców

21.    Odczyn mydła stosowanego do mycia skóry wokół stomii powinien wynosić:

A.    pH 4,5
B.    pH 5,5
C.    pH 6,5
D.    pH 7,5

22.    Istota działania baniek bezogniowych zaordynowanych pacjentowi jest:

A.    wzrost ciepłoty całego ciała pacjenta prowadzący do szybszego zwalczenia infekcji
B.    wywołanie zaczerwienienia skóry pacjenta poprawiającego jej ukrwienie i odżywienie
C.    rozszerzenie dróg oddechowych pacjenta prowadzące do lepszej ewakuacji wydzieliny
D.    wynaczynienie krwi z powierzchownych naczyń włosowatych, powodujących zwiększenie produkcji ciał odpornościowych

23.    Pielęgniarka po przygotowaniu leków doustnych zleconych przez lekarza dla pacjenta ze stwierdzoną schizofrenią, poprosiła opiekuna medycznego o pomoc pacjentowi w ich przyjęciu. W takim przypadku opiekun powinien w szczególności:

A.    przygotować sok do popicia leków
B.    upewnić się, że pacjent połknął leki
C.    zabezpieczyć apteczkę z pozostałymi lekami
D.    zapytać o samopoczucie pacjenta przed podaniem leków

24.    Podczas zmiany pozycji ciała chorego leżącego na wznak, na pozycję leżącą na boku należy pamiętać, aby głowę chorego odwracać na bok równocześnie z jego tułowiem w celu

A.    profilaktyki urazów kręgosłupa szyjnego
B.    ułatwienia pracy osobie opiekującej się chorym
C.    uniknięcia zawrotów głowy i nudności u podopiecznego
D.    zapewnienia pacjentowi komfortu i dobrego samopoczucia

25.    Starszemu podopiecznemu, u którego występuje ograniczenie możliwości ruchowych podczas wstawania z łóżka, opiekun powinien udzielić pomocy rozpoczynając działania od:

A.    obniżenia wezgłowia łóżka
B.    zastosowania podnośnika łóżkowego
C.    upewnienia się co do możliwości podopiecznego
D.    upewnienia się czy podopieczny zażył środki przeciwbólowe

26.    Obywatelowi polskiemu dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych gwarantuje:

A.    Monitor Polski
B.    Rozporządzenie Rady Ministrów
C.    Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
D.    Konstytucja Rzeczpospolitej Polski

27.    Podopieczna w starszym wieku nie ma od kilku dni apetytu, nie zjada nawet ulubionych dań, chociaż nie skarży się na żadne dolegliwości. W tej sytuacji opiekun powinien przede wszystkim:

A.    zadbać o podawanie częstszych posiłków, nakłaniając ją do zjedzenia nawet małej porcji
B.    zadbać o podawanie wyłącznie jednego, obfitego, wysokokalorycznego posiłku
C.    zaproponować założenie przezskórnej gastrostomii endoskopowej
D.    zaproponować pacjentce karmienie przez zgłębnik żołądkowy

28.    U chorego z zaburzeniami świadomości i brakiem reakcji na polecenia słowne, opiekun wykonując toaletę jamy ustnej powinien:

A.    wykonać jedynie płukanie jamy ustnej
B.    wykonać jedynie pędzlowanie jamy ustnej
C.    wykonać pędzlowanie jamy ustnej,  a następnie przystąpić do jej płukania
D.    podać płyn do płukania jamy ustnej, a następnie przystąpić do jej pędzlowania

29.    Podopieczna mając zlecenie na pieluchomajtki, wystawione przez upoważnionego lekarza zgodnie z przepisami prawa, ma prawo do refundacji:

A.    z Narodowego Funduszu Zdrowia
B.    z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
C.    z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
D.    z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

30.    Opiekun medyczny po zmianie worka stomijnego pacjentowi przebywającemu w szpitalu, zużyty worek powinien wrzucić do pojemnika na odpady wyłożonego workiem koloru:

A.    żółtego
B.    czarnego
C.    czerwonego
D.    niebieskiego

31.    Opiekując się osobą niesamodzielną w jej domu, opiekun powinien:

A.    zmienić podopiecznej opatrunek na odleżynie występującej na kości krzyżowej
B.    sprawdzić glukotestem poziom cukru we krwi podopiecznej
C.    karmić podopieczną przez zgłębnik założony do żołądka
D.    zadbać o czystą bieliznę pościelową podopiecznej

32.    Aktywizacja 73-letniego podopiecznego z cechami demencji, poruszającego się przy pomocy balkonika, powinna polegać przede wszystkim na:

A.    stosowaniu częstych ćwiczeń biernych kończyn dolnych
B.    samodzielnym wychodzeniu podopiecznego na spacery na świeżym powietrzu
C.    mobilizowaniu podopiecznego do samodzielnego wykonywania czynności codziennych
D.    wspólnym oglądaniu programów telewizyjnych zgodnych z zainteresowaniami podopiecznego

33.    Podczas wykonywania przez podopiecznych gimnastyki porannej opiekun zauważył, że jeden z nich, chorujący na cukrzycę, zbladł, jest przytomny, spocony na twarzy, ma chłodne, mokre i drżące dłonie, bełkotliwą mowę. W takim przypadku opiekun powinien:

A.    posadzić podopiecznego i podać mu glukozę rozpuszczoną w wodzie lub słodycze
B.    po krótkim odpoczynku zmniejszyć intensywność wykonywanych ćwiczeń
C.    położyć lub posadzić podopiecznego i unieść wyżej jego kończyny dolne
D.    zapewnić dostęp świeżego powietrza i rozpiąć garderobę pod szyją

34.    Głównym zadaniem opiekuna medycznego w opiece nad 62-letnią kobietą, po udarze niedokrwiennym mózgu z niedowładem połowiczym prawostronnym jest:

A.    wystąpienie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
B.    pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego
C.    wystąpienie o określenie stopnia niepełnosprawności
D.    organizowanie podopiecznej życia towarzyskiego

35.    Podstawowym celem rehabilitacji osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona jest podtrzymywanie aktywności ruchowej, co w początkowym okresie choroby polega głównie na:

A.    ćwiczeniach wspomaganych powtarzanych co drugi dzień
B.    częstych spacerach z kontrolowaniem chodu i postawy ciała
C.    ćwiczeniach wzmacniających z obciążeniem co najmniej 2 kg
D.    wykonywaniu gimnastyki w pozycji leżącej kilka razy dziennie

36.    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, jednorazową maszynkę po goleniu zarostu na twarzy pacjenta opiekun powinien włożyć do:

A.    pojemnika sztywnego koloru czerwonego
B.    pojemnika sztywnego koloru żółtego
C.    worka koloru czerwonego
D.    worka koloru żółtego

37.    Podopieczny przez wiele lat palący papierosy, zawsze aktywny w pracy zawodowej i środowisku lokalnym, obecnie ma nasilone objawy rozedmy płuc, szczególnie w czasie dłuższego chodzenia, a nawet wykonywania niektórych czynności dnia codziennego. Jego stan fizyczny spowodował pogorszenie nastroju i niechęć do aktywności. W tej sytuacji opiekun powinien mu zaproponować ćwiczenia:

A.    bierne kończyn górnych i dolnych raz czytanie literatury fachowej
B.    czynno-bierne kończyn oraz udział w spotkaniach koła emerytów
C.    oddechowe oraz poruszanie się przy pomocy wózka lub chodzika
D.    oddechowe oraz codzienne ćwiczenia izokinetyczne

38.    W zapobieganiu wystąpienia tzw. stopy cukrzycowej u osoby chorej na cukrzycę należy uwzględnić

A.    stosowanie obuwia z wąskimi noskami
B.    codzienne stosowanie skarpetek elastycznych
C.    moczenie stóp w wodzie o temperaturze ok 50 stopni C
D.    codzienne mycie stóp w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 37 stopni C

39.    W celu uniknięcia zmian skórnych wokół stomii należy pamiętać o tym, aby worki stomijne stosować

A.    wyłącznie na wilgotną i czystą skórę
B.    na skórę przemytą wodą utlenioną
C.    wyłącznie na suchą i czystą skórę
D.    na skórę posmarowaną wazeliną

40.    Stan świadomości osoby z niepełnosprawnością ocenia się przede wszystkim na podstawie:

A.    sposobu chodzenia i siadania
B.    orientacji w czasie i miejscu
C.    pamięci odległej
D.    wyrazu twarzy


ODPOWIEDZI