Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - budowa tkanki kostnej

budowa-tkanki-kostnej

Tkanka kostna – jeden z rodzajów tkanki łącznej


Podział kości:
 • Długie ( kończyny)
 • Krótkie (nadgarstek)
 • Płaskie  ( np. w kościach biodrowych, mostek, w czaszce )
 • Różnokształtne (np. w kościach twarzoczaszki, kręgosłupa)
 • Pneumatyczne (ze względu na budowę wewnętrzną) – kość pusta zawierająca powietrze
 • Kształt kości – zależny od funkcji jaką pełni dana okolica
Budowa kości:

Kość składa się z trzech warstw:
 1. Okostna
 2. Istota zbita
 3. Istota gąbczasta
1. OKOSTNA

otacza każdą kość (błona składająca się z dwóch warstw):
 1. Warstwa zewnętrzna – pełni rolę ochronną
 2. Warstwa wewnętrzna – pełni rolę odżywczą i odbiorczą (przekaźnikową)
 • naczynia krwionośne (tętnice, żyły, naczynia włosowate)
 • naczynia limfatyczne
 • nerwy
2. ISTOTA ZBITA

W  przekroju przypomina słoje lub cylindry – wynika to z równomiernego rozłożenia związków organicznych i nieorganicznych
 • organiczne – włókna klejodajne, białko, kolagen, osseina (elastyczność)
 • nieorganiczne – wapno, fosfor (twardość)
OSTEOBLASTY – żywe komórki kostne – tworzą, odbudowują kość. Występują przede wszystkim w fazie rozwoju kości. Później, w okresie dojrzałym, pojawiają się w wypadku uszkodzenia kości.
OSTEOKLASTY – komórki kościogubne
OSTEOCYTY – potrzebne przy wymianie składników mineralnych pomiędzy krwią i kościami
OSTEONY – mają kształt nieregularnego cylindra, utworzonych z blaszek kostnych wokół: KANAŁÓW HAVERSA – w nich przebiegają naczynia krwionośne

3. ISTOTA GĄBCZASTA
 • przypomina gąbkę, ponieważ beleczki kostne ułożone są w formie kratownicy. Daje to siłę, podporę.
 • w kościach długich – znajduje się przede wszystkim w nasadach, w trzonie - jama szpikowa
 • w kościach płaskich, różnokształtnych – równomiernie rozłożona
Szpik kostny
 • znajduje się w trzonach kości długich oraz na całej powierzchni innych kości
 • Stanowi ok 4,5% ciężaru ciała dorosłego człowieka, objętość zmienia się wraz z wiekiem
 • Dwie postacie szpiku:
  • Czerwony
   • wytwarzający elementy komórkowe krwi
   • wypełnia przestrzenie międzybeleczkowe istoty gąbczastej
   • powstają w nim krwinki czerwone (erytrocyty) oraz
   • krwinki białe posiadające w cytoplazmie ziarnistości (granulocyty)
  • Żółty
   • znajduje się w kanałach szpikowych trzonów kości długich
   • utracił on zdolność wytwarzania krwinek - nieaktywny (zawiera tkankę tłuszczową)
   • w okresie płodowym – był szpikiem czerwonym
   • w stanach dużego spadku liczby krwinek czerwonych, szpik żółty może stać się narządem krwiotwórczym
Funkcje kości
 • Kości stanowią szkielet będący mechaniczna konstrukcję dla całego ciała
 • Kości kończyn połączone stawami wraz z mięśniami umożliwiają nam ruch, chodzenie, bieganie, czynności dnia codziennego, jest to:
 • bierny narząd ruchu – wsparcie dla mięśni – kości kończyn i obręczy: barkowej i miednicznej,
 • ochrona narządów głębiej leżących (czaszka chroni mózg, klatka piersiowa chroni serce i płuca, miednica chroni narządy rozrodcze)
 • magazyn minerałów (wapń, pierwiastki śladowe)
 • krwiotwórcza (w kościach znajduje się szpik kostny, który produkuje komórki krwi)

Komentarze