Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - układ limfatyczny (chłonny)

uklad-limfatyczny

Odgrywa istotną rolę w tkankowym transporcie chłonki, czyli limfy do układu żylnego oraz pełni funkcję obronną


CHŁONKA:

 • płyn o charakterze zawiesiny
 • zawiera:
  • produkty przemiany materii
  • białka
  • tłuszcze
  • limfocyty
 • droga limfatyczna umożliwia transport substancji, które nie mogą natychmiast zmieszać się z krwią i muszą zostać „przefiltrowane” (sadza, bakterie, komórki nowotworowe)
 • prąd limfy jest znacznie wolniejszy niż prąd krwi, gdyż w układzie limfatycznym nie ma pompy, jaką w systemie krwionośnym jest serce
 • dzięki kieszonkowatym zastawkom w naczyniach limfatycznych przepływ  chłonki odbywa się tylko w jednym kierunku


UKŁAD LIMFATYCZNY OBEJMUJE:


 • narządy limfatyczne pierwotne:
  • szpik kostny
  • grasica
 • narządy limfatyczne wtórne:
  • węzły chłonne
  • migdałki
  • śledziona
  • skupienia grudek chłonnych w jelicie

Narządy limfatyczne:

 • naczynia włosowate
 • naczynia prowadzące
 • naczynia transportujące
 • pnie chłonne

UKŁAD LIMFATYCZNY
1. żyła szyjna wewnętrzna 2. węzły chłonne pachowe 3. przewód piersiowy 4. śledziona 5. zbiornik mlecza 6. węzły chłonne jamy brzusznej 7. naczynia limfatyczne przedramienia
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny


NARZĄDY LIMFATYCZNE

GRASICA

 • narząd zbudowany z dwóch płatów, otoczonych torebką łącznotkankową
 • leży w śródpiersiu górnym
 • dolna część sięga do worka osierdziowego
 • górna – wykracza poza mostek
 • w grasicy limfocyty pochodzące ze szpiku dojrzewają i wyspecjalizowują się  nabywając zdolność reakcji immunologicznych
 • w grasicy znajdują się głównie limfocyty T
 • po okresie dojrzewania stopniowo ulega zanikowi tłuszczowemu
 • nadczynność grasicy występuje w niektórych postaciach miastenii      (nieprawidłowy spadek siły mięśniowej w czasie pracy)
 • dodatkowo grasica jest powiększona - po jej usunięciu dolegliwości łagodnieją

ŚLEDZIONA

 • leży w lewej okolicy podżebrowej, na poziomie od 9 do 11 żebra
 • masa wynosi od 150 do 200 g
 • funkcje:
  • wytwarzanie limfocytów,
  • fagocytowanie zużytych krwinek czerwonych
  • wytwarzanie przeciwciał
  • pełni rolę magazynu krwi i regulatora ciśnienia

NACZYNIA LIMFATYCZNE I WĘZŁY CHŁONNE

 • Naczynia i węzły chłonne poszczególnych części ciała dzielimy na powierzchowne i głębokie
 • Największym głównym naczyniem chłonnym jest PRZEWÓD PIERSIOWY:
  • uchodzi w lewym kącie żylnym (jest to miejsce połączenia żyły podobojczykowej z żyłą szyjną wewnętrzną lewą)
  • drenuje (zbiera chłonkę) z całej dolnej część ciała (kończyny dolne, miednica, brzuch) i lewej górnej połowę ciała
 • Prawą górną część ciała drenuje PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY, uchodzący do prawego kąta żylnego
 • Przewód piersiowy rozpoczyna się w górnej części jamy brzusznej zbiornikiem mleczu
 • Powstaje on z połączenia pni chłonnych lędźwiowych zbierających chłonkę z dolnej części ciała.
 • Naczynia chłonne powierzchowne usytuowane są w skórze i tkance podskórnej
 • Naczynia i węzły chłonne głębokie usytuowane są w sąsiedztwie naczyń krwionośnych
 • Naczynia chłonne mają zastawki – powodują że chłonka przepływa  w jednym kierunku
 • Naczynia chłonne odprowadzają chłonkę do węzłów chłonnych, np. w obrębie:
  • głowy:
   • potyliczne
   • przyuszne
   • policzkowe
   • żuchwowe
   • jarzmowe
  • szyi:
   • podżuchwowe
   • szyjne
   • podbródkowe
  • i in.:
   • podobojczykowe
   • pachowe
 • Powiększone węzły chłonne, leżące powierzchownie, są wyczuwalne palpacyjnie, np.:
  • podżuchwowe
  • szyjne
  • nadobojczykowe
  • pachowe
  • pachwinowe
 • Powiększenie ograniczone (zlokalizowane) sugeruje przyczynę miejscową.
 • Zajęcie uogólnione  wskazuje na chorobę nowotworową, w tym nowotworu układu limfatycznego - potrzeba dokładnego badania (tomografia, scyntygrafia)
WĘZEŁ CHŁONNY
1. żyła 2. tętnica 3. naczynia odprowadzające 4. torebka 5. beleczki 6. centra rozrodcze 7. naczynia doprowadzające
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny