Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Opiekun medyczny uczy się całe życie

szkolenie-dla-opiekunów-medycznych

Opiekun medyczny to szczególny zawód. To praca z człowiekiem, którego samodzielność jest bardzo ograniczona, a rolą opiekuna jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb życiowych, dbałość o bezpieczeństwo, utrzymywanie aktywności. Aby to robić - niezbędna jest wszechstronna wiedza o czynnikach determinujących utrzymanie optymalnego stanu zdrowia, a także wysoki poziom umiejętności wykonywania czynności opiekuńczych.

Opiekunem medycznym jest osoba, która otrzymała dyplom potwierdzający kwalifikacje. Ma więc podstawową wiedzę na temat zdrowia, choroby, potrzeb. Ale jest to wiedza ogólna i często okazuje się, że jest  niewystarczająca w miejscu, gdzie się znaleźliśmy i w odniesieniu do ludzi, którym świadczymy usługi opiekuńcze. Praca z seniorem w DPS jest odmienna niż np. z  terminalnie chorym w hospicjum. W inny sposób pracuje się z człowiekiem po udarze niż z kimś, kto ma endoprotezę stawu biodrowego.

Nie darmo mówi się, że zawód ten to nie tylko praca, ale i powołanie,  gdyż osoba zamierzająca zostać opiekunem medycznym musi mieć określone cechy takie jak: wyrozumiałość, empatia, cierpliwość. Dla pacjenta jesteśmy często  kimś więcej niż tylko  wykonującym  procedury higieniczne i pielęgnacyjne. To do nas podopieczny zwraca się z problemami, oczekując zrozumienia i wsparcia.

Praca z ludźmi, a zwłaszcza z ludźmi o szczególnych potrzebach jest niezwykle trudna i wieloaspektowa. Opiekun medyczny zdaje sobie sprawę  tego, że aby być dobrym opiekunem – musi być profesjonalistą w swoim zawodzie. Wie, że dobro pacjenta, które stawia zawsze na pierwszym miejscu  -  zależy od jego kompetencji i  umiejętności.

Nie dopuszczajmy więc do okoliczności, w których nie będziemy wiedzieć jakie podjąć działania, jak zachować się wobec konkretnego problemu. W jaki sposób? Podnosząc kwalifikacje, ucząc się, zdobywając certyfikaty.

Gdzie może dokształcać się opiekun medyczny? 

Mam dla was atrakcyjną ofertę portalu aandm-szkolenia.com „Opieka nad chorym w wybranych jednostkach chorobowych”.  Szkolenie (zakończone certyfikatem) przygotowane jest pod kątem zawodu opiekuna medycznego, a tematyka bliska jest każdemu opiekunowi, który chce wiedzieć jeszcze więcej:
  1. Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu
  2. Zasady opieki nad chorym po wylewie
  3. Opieka nad osobą chorą onkologicznie/w stanie terminalnym
  4. Opieka nad osobą z mukowiscydozą
  5. Sprawowanie opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
  6. Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
  7. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  8. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
  9. Opieka nad chorym z POChP
Korzystajmy z takich ofert. Będziemy cenionymi i poszukiwanymi uczestnikami  rynku pracy – dla pracodawcy bowiem ważne jest zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy przez pracowników. Będziemy także, a może przede wszystkim,  realizowali skutecznie i wszechstronnie to, co wybraliśmy  jako swoją drogę życiową: pomaganie drugiemu człowiekowi.

A&M AGNIESZKA JANASZCZYK

Opieka nad chorym w wybranych jednostkach chorobowych
Szkolenie skierowane do opiekunów medycznych
  1. Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu
  2. Zasady opieki nad chorym po wylewie
  3. Opieka nad osobą chorą onkologicznie/w stanie terminalnym
  4. Opieka nad osobą z mukowiscydozą
  5. Sprawowanie opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
  6. Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
  7. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  8. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
  9. Opieka nad chorym z POChP
Terminy i miejsca szkolenia: 

14.01.2017 w godz. 10.00-15.00,  Kraków (rejestracja do dnia 11.01.2017)
21.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Gdańsk (rejestracja do dnia 17.01.2017)
22.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Olsztyn (rejestracja do dnia 17.01.2017)
28.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Warszawa (rejestracja do dnia 24.01.2017)
4.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Bydgoszcz (rejestracja do dnia 31.01.2017)
11.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Poznań (rejestracja do dnia 6.02.2017)
18.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Wrocław (rejestracja do dnia 14.02.2017)
25.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Łódź (rejestracja do dnia 21.02.2017)

Koszt szkolenia: 120 zł/osoba

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia 

Rejestracji można dokonywać przesyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i miejsce szkolenia oraz dane do faktury na adres mailowy:
Kontakt telefoniczny: 723 818 969