Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Demencja - co to jest i jak się zaczyna

samotna starsza pani


Chociaż demencja nie jest typowym objawem starzenia się, jednak kojarzona jest z osobami starszymi. Ok. 15% osób powyżej 65 roku życia jest dotknięta demencją, wraz z wiekiem wskaźnik ten wzrasta.  Częściej pojawia się u kobiet. Wynika ze zmian zwyrodnieniowych, nowotworowych, naczyniowych, niewłaściwego odżywiania, wpływu czynników toksycznych oraz różnych chorób. Najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera.


Definicja demencji wg WHO:

Demencja to zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Ponadto zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszą, lub nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Takiemu obrazowi mogą nie towarzyszyć zaburzenia świadomości.

 

Rozwój demencji można podzielić na trzy etapy:

 

1. WCZESNY

 • zaburzenia pamięci krótkotrwałej
 • obojętność wobec dotychczasowych zainteresowań
 • pierwsze trudności z samoobsługą
 • nieradzenie sobie z podejmowaniem decyzji
 • zaburzenia orientacji
 • brak podzielności uwagi

Gdy objawy te dotykają bliską nam osobę, z którą mamy kontakt na co dzień - mogą nie być traktowane jako objawy postępującej demencji. Uważa się często, że osoba ta stała się złośliwa, kłótliwa, leniwa. Chcemy ją widzieć taką, jak zawsze, jaką pamiętamy - tymczasem napotykamy na sytuacje, które mogą mieć przykre konsekwencje w przyszłości. 

Przykładem może być nieopłacanie rachunków. Chory bowiem nie wie, co zrobić, chowa rachunek do szuflady i tym samym uważa, że problem znika, po czym zapomina. Bywa, że rodzina znajduje cały stos nieopłaconych rachunków po kilku miesiącach i po interwencji komornika.

Osoby dbające całe życie o higienę, nagle zaczynają mieć brudne ręce, paznokcie, włosy.

Odkręcają gaz - nie pamiętając o zapaleniu (dobrze, że obecnie są różne zabezpieczenia).  

A przede wszystkim - ciągle szukają. Tego, co przed chwilą miały w ręce, lub wydawało im się, że miały. A jeśli już ta rzecz się znajdzie - to nieraz w bardzo dziwnym miejscu.

2. UMIARKOWANY

 • nasilają się objawy z pierwszego etapu
 • zmiany osobowości
 • zaburzenia snu, większa aktywność w nocy
 • nietypowe dla danej osoby zachowania np. nagła agresja
 • zaburzenia łaknienia
 • nierozpoznawanie bliskich osób
 • dezorientacja dotycząca czasu i przestrzeni, błądzenie
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, stąd częste upadki
 • omamy i  urojenia
 • często depresja, prowadząca nawet do prób samobójczych

Często występują oskarżenia podopiecznych o przemoc fizyczną ze strony opiekuna, trucie, głodzenie.

Ludzie nie rozpoznają swoich bliskich - uważając je za obce osoby, które wtargnęły do domu lub za osoby znane w  przeszłości. Uważają np. że syn - to dawno zmarły mąż. Nie rozpoznają też siebie w lustrze. A nieraz widzą kogoś, kogo nie ma.

Mamy też do czynienia z nietypowymi zachowaniami seksualnymi.

3. CIĘŻKI

 • całkowita utrata pamięci
 • brak jakiejkolwiek aktywności (niemożność chodzenia, poruszania się)
 • wynikające z tego powikłania: zapalenie płuc, odleżyny, zanik mięśni
 • niekontrolowanie czynności fizjologicznych
 • chory głównie śpi

Na tym etapie pamiętać należy o właściwej pielęgnacji chorego unieruchomionego. Ważna jest profilaktyka przeciwodleżynowa, odpowiedni sposób karmienia (pokarm rozdrobniony lub zmiksowany), wykonywanie ćwiczeń biernych, zapobieganie przegrzaniu i wyziębieniu.