Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Ściąga z anatomii - mięśnie /4/ kończyna dolna


MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ


MIĘSIEŃ BIODROWO -  LĘDŹWIOWY
składa się z MIĘŚNIA LĘDŹWIOWEGO WIĘKSZEGO i MIĘŚNIA BIODROWEGO
 • Przyczep końcowy:
  • krętarz mniejszy kości udowej
 • czynność:
  • przy ustalonym udzie pochyla miednicę ku przodowi
 MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY WIĘKSZY
 • przyczep początkowy:
  • trzony i wyrostki poprzeczne od I do IV kręgów lędźwiowych
 • czynność:
  • zgina i obraca na zewnątrz udo

MIĘSIEŃ BIODROWY
 • przyczep początkowy:
  • talerz biodrowy
 • czynność:
  • jw.

MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY MNIEJSZY
 • przyczep początkowy:
  • trzon XII kręgu piersiowego i I lędźwiowego
 • przyczep końcowy:
  • powięź biodrowa
  • wyniosłość biodrowo – łonowa
 • czynność:
  • zgina kręgosłup w odcinku lędźwiowym

MIĘSIEŃ POŚLADKOWY WIELKI
 • przyczep początkowy:
  • kość krzyżowa
 • przyczep końcowy:
  • guzowatość pośladkowa kości udowej
  • przegroda międzymięśniowa boczna
 • czynność:
  • prostuje, odwodzi i obraca na zewnątrz udo w stawie biodrowym

MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI
 • przyczep początkowy:
  • środkowa część zewnętrznej powierzchni talerza biodrowego
 • przyczep końcowy:
  • krętarz większy kości udowej
 • czynność:
  • odwodzi, obraca na zewnątrz udo
  • część przednia mięśnia obraca udo do wewnątrz


MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY
 • przyczep początkowy:
  • przednia część zewnętrznej powierzchni talerza biodrowego
 • przyczep końcowy:
  • krętarz większy kości udowej
 • czynność:
  • jw.

MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY

 • przyczep początkowy:
  • powierzchnia miedniczna kości krzyżowej
 • przyczep końcowy:
  • przyśrodkowa powierzchnia krętarza większego
 • czynność:
  • obraca udo na zewnątrz


MIĘSIEŃ ZASŁANIACZ WEWNĘTRZNY
 • przyczep:
  • powierzchnia zewnętrzna błony zasłonowej

MIĘŚNIE BLIŹNIACZE
 • przyczep:
  • kolec kulszowy
  • guz kulszowy

MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY UDA
 • przyczep początkowy:
  • guz kulszowy
 • przyczep końcowy:
  • krętarz większy i grzebień międzykrętarzowy

MIĘSIEŃ ZASŁANIACZ ZEWNĘTRZNY
 • przyczep początkowy:
  • zewnętrzna powierzchnia błony zasłonowej
 • przyczep końcowy:
  • dół krętarzowy
  • przyśrodkowa strona krętarza większego
Kończyna dolna
1. m. pośladkowy wielki 2. pasmo biodrowo-piszczelowe 3. m. dwugłowy uda 4. m. podeszwowy 5. m. brzuchaty łydki (głowa boczna) 6. ścięgno piętowe (Achillesa) 7. m. płaszczykowaty 8. m. brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa) 9. m. półbłoniasty 10. m. półścięgnisty 11. m. przywodzący wielki
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny


MIĘŚNIE UDA

MIĘSIEŃ KRAWIECKI
 • przyczep początkowy:
  • kolec biodrowy przedni górny
 • przyczep końcowy:
  • kość piszczelowa
 • czynność:
  • zgina, odwodzi i obraca na zewnątrz udo w stawie biodrowym

MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY UDA
 • przyczep końcowy:
  • rzepka
  • guzowatość kości piszczelowej
 • czynność:
  • prostują staw kolanowy
  • mięsień prosty zgina udo

MIĘSIEŃ PROSTY UDA
 • przyczep początkowy:
  • kolec biodrowy przedni dolny


MIĘSIEŃ OBSZERNY BOCZNY
 • przyczep początkowy:
  • kresa chropawa na kości udowej

MIĘSIEŃ OBSZERNY POŚREDNI

 • przednia powierzchnia trzonu kości udowej

MIĘSIEŃ OBSZERNY PRZYŚRODKOWY

 • kresa chropawa na kości udowej


MIĘSIEŃ DWUGŁOWY UDA (głowa długa i głowa krótka)
 • czynność:
  • silne zginacze stawu kolanowego
  • prostują staw biodrowy

GŁOWA KRÓTKA
 • przyczep początkowy:
  • kresa chropawa
 • przyczep końcowy:
  • głowa strzałki


GŁOWA DŁUGA
 • przyczep początkowy:
  • guz kulszowy
 • przyczep końcowy:
  • głowa strzałki

MIĘSIEŃ PÓŁŚCIĘGNISTY
 • przyczep początkowy:
  • guz kulszowy
 • przyczep końcowy:
  • kość piszczelowa poniżej guzowatości kości piszczelowej
 • czynność:
  • prostownik stawu biodrowego
  • zginacz stawu kolanowego

MIĘSIEŃ PÓŁBŁONIASTY
 • przyczep początkowy:
  • guz kulszowy
 • przyczep końcowy:
  • kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej
 • czynność:
  • prostownik stawu biodrowego

MIĘSIEŃ SMUKŁY
 • przyczep początkowy:
  • kość łonowa
 • przyczep końcowy:
  • przyśrodkowa powierzchnia piszczeli
 • czynność:
  • przywodzi udo
  • zgina staw kolanowy

MIĘSIEŃ GRZEBIENIOWY
 • przyczep początkowy:
  • grzebień kości łonowej
 • przyczep końcowy:
  • górna część kresy chropawej
 • czynność:
  • przywodzi udo

MIĘSIEŃ PRZYWODZICIEL KRÓTKI
 • przyczep początkowy:
  • przednia powierzchnia górnej gałęzi kości łonowej
 • przyczep końcowy:
  • środkowa część kresy chropawej
 • czynność:
  • przywodzi udo

MIĘSIEŃ PRZYWODZICIEL DŁUGI
 • przyczep początkowy:
  • kość łonowa poniżej guzka łonowego
 • czynność:
  • przywodzi udo

MIĘSIEŃ PRZYWODZICIEL WIELKI
 • przyczep początkowy:
  • dolna gałąź kości łonowej
  • kość kulszowa
 • przyczep końcowy:
  • dolna część kresy chropawej
  • kłykieć przyśrodkowy kości udowej
 • czynność:
  • przywodzi udo

Mięśnie uda i łydki - widok od przodu
1. więzadło pachwinowe 2. m. biodrowo-lędźwiowy 3. m. smukły 4. m. krawiecki 5. m. czworogłowy uda (głowa przyśrodkowa) 6. troczek rzepki przyśrodkowy 7. więzadło rzepki 8. ścięgno m. krawieckiego 9. m. brzuchaty łydki 10. m. płaszczykowaty 11. prostownik palucha długi 12. troczek górny prostowników, więzadło poprzeczne goleni 13. kostka przyśrodkowa 14. troczek dolny prostowników, więzadło krzyżowe goleni 15. prostownik długi palców 16. m. strzałkowy trzeci 17. kostka boczna 18. m. strzałkowy długi 19. m. piszczelowy przedni 20. ścięgno m. czworogłowego uda 21. m. czworogłowy uda (głowa boczna) 22. m. prosty uda 23. m. napinający powięź szeroką
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny MIĘŚNIE GOLENI

MIĘSIEŃ PISZCZELOWY PRZEDNI
 • przyczep początkowy:
  • boczna powierzchnia piszczeli
 • przyczep końcowy:
  • kość klinowata przyśrodkowa
  • podstawa I kości śródstopia
 • czynność:
  • zgina grzbietowo i odwraca suponuje (stopę)

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK DŁUGI PALCÓW
 • przyczep początkowy:
  • kłykieć boczny piszczeli
  • błona międzykostna
  • strzałka
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgna grzbietowe palców II - V
 • czynność:
  • zgina grzbietowo stopę
  • nawraca stopę
  • prostuje II – V palce

MIĘSIEŃ STRZAŁKOWY TRZECI
 • przyczep początkowy:
  • kłykieć boczny piszczeli
 • przyczep końcowy:
  • grzbietowa powierzchnia podstawy V kości śródstopia
 • czynność:
  • zgina grzbietowo i nawraca stopę

MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY ŁYDKI
 • przyczep początkowy:
  • kłykcie kości udowej
 • przyczep końcowy:
  • guz kości pietowej
 • czynność:
  • zgina staw kolanowy
  • zgina staw skokowo-goleniowy

MIĘSIEŃ BRZUCHATY ŁYDKI
 • przyczep początkowy:
  • dwiema głowami na tylnej powierzchni kłykci kości udowej
 • przyczep końcowy:
  • guz piętowy poprzez ścięgno piętowe (Achillesa)
 • czynność:
  • zgina staw kolanowy
  • zgina podeszwowo i odwraca stopę


MIĘSIEŃ PŁASZCZYKOWATY
 • przyczep początkowy:
  • bliższe końce piszczeli i strzałki
 • przyczep końcowy:
  • pięta
 • czynność:
  • zgina podeszwowo i odwraca stopę

MIĘSIEŃ PODESZWOWY
 • przyczep początkowy:
  • kłykieć boczny kości udowej
 • przyczep końcowy:
  • guz piętowy
 • czynność:
  • zgina podeszwowo stopę

MIĘSIEŃ PODKOLANOWY
 • przyczep początkowy:
  • kłykieć boczny kości udowej
 • przyczep końcowy:
  • kość piszczelowa powyżej przyczepu mięśnia płaszczykowa tego
 • czynność:
  • zgina staw kolanowy
  • obraca piszczel do wewnątrz przy zgiętym kolanie

MIĘSIEŃ PISZCZELOWY TYLNY
 • przyczep początkowy:
  • trzon piszczeli, strzałki i błona międzykostna
 • przyczep końcowy:
  • kość łódkowata
  • kości klinowate
  • podstawy II – V kości śródstopia
 • czynność:
  • zgina podeszwowo stopę
  • przywodzi przednią część stopy
  • odwraca stopę

MIĘSIEŃ ZGINACZ DŁUGI PALCÓW
 • przyczep początkowy:
  • tylna powierzchnia trzonu kości piszczelowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawy dalszych paliczków II – V palców
 • czynność:
  • zgina podeszwowo i odwraca stopę
  • zgina palce II – V

MIĘSIEŃ ZGINACZ DŁUGI PALUCHA
 • przyczep początkowy:
  • strzałka
  • błona międzykostna
  • piszczel
 • przyczep końcowy:
  • podstawa paliczka dalszego palucha
 • czynność:
  • zgina podeszwowo stopę
  • zgina paluch

MIĘSIEŃ STRZAŁKOWY DŁUGI
 • przyczep początkowy:
  • głowa i boczna powierzchnia strzałki
 • przyczep końcowy:
  • kość klinowata i I kość śródstopia
 • czynność:
  • zgina podeszwowo i nawraca stopę
  • odwodzi przednią część stopy


MIĘSIEŃ STRZAŁKOWY KRÓTKI
 • przyczep początkowy:
  • środkowa i dolna część strzałki
 • przyczep końcowy:
  • guzowatość V kości śródstopia
 • czynność:
  • zgina podeszwowo i nawraca stopę

Mięśnie stopy
1. troczek m. prostownika zewnętrznego 2. ścięgno m. prostownika długiego palucha 3. kostka przyśrodkowa 4. ścięgno m. piszczelowego przedniego 5. ścięgno m. prostownika palucha długiego 6. m. prostownik krótki palucha 7. powięź grzbietowa stopy 8. ścięgno m. prostownika palucha krótkiego 9. ścięgno m. prostownika palucha długiego 10. m. odwodziciel palucha 11. mm. międzykostne grzbietowe 12. ścięgna m. prostownika krótkiego palców 13. m. odwodziciel palca V 14. ścięgna m. prostownika długiego palców 15. m. prostownik krótki palców 16. troczek m. prostownika wewnętrznego 17.  kostka boczna 18. ścięgno m. prostownika długiego palców
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny


MIĘŚNIE STOPY

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK KRÓTKI PALUCHA
 • przyczep początkowy:
  • kość piętowa
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgno grzbietowe palucha
 • czynność:
  • prostuje paluch
MIĘSIEŃ PROSTOWNIK KRÓTKI PALCÓW
 • przyczep początkowy:
  • grzbietowa powierzchnia kości piętowej
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgna grzbietowe palców II - V
 • czynność:
  • prostuje palce II – V

MIĘSIEŃ ODWODZICIEL PALUCHA
 • przyczep początkowy:
  • guz piętowy
 • przyczep końcowy:
  • trzeszczka przyśrodkowa i podstawa bliższa paliczka palucha
 • czynność:
  • odwodzi paluch od palca II
  • wzmacnia sklepienie podłużne stopy

MIĘSIEŃ ZGINACZ KRÓTKI PALUCHA
 • przyczep początkowy:
  • kość sześcienna
  • więzadło podeszwowe długie
 • przyczep końcowy:
  • obie trzeszczki palucha
  • podstawa bliższego paliczka palucha
 • czynność:
  • zgina paluch
  • wzmacnia podłużne sklepienie stopy
MIĘSIEŃ PRZYWODZICIEL PALUCHA
 • przyczep początkowy:
  • głowa skośna II – IV kości śródstopia
  • kość klinowata boczna
 • przyczep końcowy:
  • trzeszczka boczna
 • czynność:
  • wzmacnia poprzeczne sklepienie stopy
  • przywodzi paluch do palca II

MIĘSIEŃ ODWODZICIEL PALCA MAŁEGO
 • przyczep początkowy:
  • kość piętowa
  • rozcięgno podeszwowe
 • przyczep końcowy:
  • boczna powierzchnia podstawy paliczka bliższego palca małego
 • czynność:
  • odwodzi palce V od palców IV
  • zgina palec małyMIĘSIEŃ ZGINACZ KRÓTKI PALCA MAŁEGO
 • przyczep początkowy:
  • podstawa V kości śródstopia
 • więzadło podeszwowe długie
  • przyczep końcowy:
  • podstawa paliczka bliższego palca małego
 • czynność:
  • zgina i odwodzi palec mały od palca IV

MIĘSIEŃ ZGINACZ KRÓTKI PALCÓW
 • przyczep początkowy:
  • guz piętowy
  • rozcięgno podeszwowe
 • przyczep końcowy:
  • rozczepione ścięgna na podstawie środkowego paliczka II – V palca
 • czynność:
  • zgina palce
  • wzmacnia sklepienie podłużne stopy


MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY PODESZWY
 • przyczep początkowy:
  • kość piętowa
 • przyczep końcowy:
  • boczny brzeg ścięgien zginacza długiego palców
 • czynność:
  • zgina palce
  • wzmacnia sklepienie podłużne stopy

MIĘŚNIE GLISTOWATE
 • przyczep początkowy:
  • ścięgna zginacza długiego palców
 • przyczep końcowy:
  • podstawa bliższego paliczka II – V palca
 • czynność:
  • zginają palce w stawach śródstopno – paliczkowych
  • przywodzą palce do palucha

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE GRZBIETOWE
 • przyczep początkowy:
  • sąsiadujące ze sobą kości śródstopia
 • przyczep końcowy:
  • grzbietowe rozcięgna palców II - V
 • czynność:
  • zginają stawy śródstopno – paliczkowe
  • prostują międzypaliczkowe
  • przywodzą palce do palucha

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE PODESZWOWE
 • przyczep początkowy:
  • kości śródstopia III, IV, V
 • przyczep końcowy:
  • podstawy bliższych paliczków palców II, III, IV, V
 • czynność:
  • zginają stawy śródstopno – paliczkowe
  • prostują międzypaliczkowe
  • odwodzą palce od palucha