Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Rany

rana

Rana - to przerwanie ciągłości skóry lub błon śluzowych pod wpływem urazu mechanicznego, połączone z uszkodzeniem tkanek i krwotokiem.


Klasyfikacja ran:


1. ze względu na czynnik powodujący ranę:
 • skutek urazu mechanicznego
 • skutek urazu termicznego
 • skutek działania prądu elektrycznego
 • skutek różnych procesów chorobowych (cukrzyca)
 • skutek działania czynników chemicznych
 • skutek działania ciśnienia lub podciśnienia
 • skutek działania energii promienistej (rtg)

2. ze względu na głębokość:
 • otarcie - uszkodzenie naskórka
 • rana powierzchowna - przerwanie ciągłości skóry i tkanki podskórnej
 • rana głęboka - uszkodzenie tkanek znajdujących się pod skórą (mięśnie)
 • rana powikłana - rana uszkadzająca narządy wewnętrzne

  3. ze względu na mechanizm powstawania:
   • rana cięta - powstała w wyniku działania ostrego narzędzia, które tnie; mocno krwawi
   • rana kłuta - powstała  w wyniku działania ostrego narzędzia, które wniknęło w głąb ciała - podejrzenie uszkodzenia tkanek wewnątrz ciała
   • rana szarpana - rozciągnięcie skóry zakrzywionym narzędziem
   • rana tłuczona - skutek działania tępo zakończonego narzędzia
   • rana miażdżona - jw., ale może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych
   • rana kąsana - skutek ugryzienia przez zwierzę lub człowieka
   • rana oparzeniowa - skutek działania wysokiej temperatury, środka chemicznego lub promieniowania
   • rana odmrożeniowa - skutek działania niskich temperatur
   • rana postrzałowa - skutek działania wystrzelonego z broni pocisku
   • rana zatruta - ukąszenie owadów, węży

   4. ze względu na czystość rany:

   • rana czysta - bakterii jest zbyt mało, by wywołać zakażenie.
   • rana czysta skażona - skutek zabiegu chirurgicznego przeprowadzonego sterylnie, gdy wystąpiło otwarcie przewodu pokarmowego, moczowego
   • rana skażona - w której wystąpiło zakażenie, nastąpił np. wyciek treści jelitowej do jamy brzucha
   • rana zakażona - mocno zabrudzona, np. przy ukąszeniu, zachodzi zanieczyszczenie bakteriami beztlenowymi (np. laseczki tężca)

   Gojenie się ran

    

   • rychłozrost - czyste rany cięte i kłute - brzegi rany sklejają się
   • ziarninowanie - przy znacznym ubytku skóry; na dnie rany powstaje ziarnina - tkanka łączna z dużą liczbą naczyń krwionośnych. Tworzy podłoże do odbudowy skóry i naskórka. Wymaga starannej pielęgnacji
   • gojenie pod strupem - skrzepnięta krew tworzy strup, który jest naturalnym opatrunkiem. Pod nim występuje ziarninowanie. Głównie dotyczy otarć, oparzeń.

    

   Czynniki opóźniające gojenie się ran


   • rodzaj rany
   • wiek poszkodowanego
   • funkcjonowanie układu odpornościowego
   • choroby współistniejące (np. cukrzyca, skaza krwotoczna, białaczka)
   • stosowane leki (np. chemioterapia)
   • niedożywienie
   • niedobory witamin, mikroelementów

   Pierwsza pomoc

    

   • Oczyszczenie - przepłukanie solą fizjologiczną, środkiem odkażającym lub zwykłą wodą z kranu. W razie niemożności samodzielnego oczyszczenia rany należy poszukać pomocy chirurga, nie powinno się samemu wyciągać zanieczyszczeń tkwiących głębiej w ranie.
   • Dezynfekcja -  odkażenie brzegów rany odpowiednim środkiem (np. Octenisept). Nie należy przecierać rany, aby nie przenieść bakterii ze skóry
   • Zabezpieczenie rany odpowiednim opatrunkiem. Nie nakładać na ranę waty, chusteczek higienicznych.
   W szczególnych przypadkach, gdy rana wymaga wezwania pomocy medycznej,czyli:
   •  w przypadku ran głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, amputacji kończyn, gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna, gdy istnieje podejrzenie krwotoku wewnętrznego

    należy:
   • zatamować krwotok
   • zabezpieczyć ranę opatrunkiem
   • ułożyć w pozycji bezpiecznej, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny
   • unieruchomić kończynę, jeśli istnieje podejrzenie złamania
   • kontrolować czynności życiowe