Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Test CZERWIEC 2016

opiekun-medyczny-test-czerwiec-2016


Zadanie 1

Przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie, dzięki czemu umożliwił podopiecznemu skorzystanie z prawa do:


A. decydowania o udzieleniu świadczeń zdrowotnych.
B. uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia.
C. wyrażania zgody na wykonanie badania diagnostycznego
D. poszanowania jego godności


Zadanie 2

Pieluchomąjtki od pacjentki z infekcją dróg moczowych należy umieścić w pojemniku przeznaczonym na odpady


A. specjalne, w ciągu godziny po użyciu
B. komunalne, bezpośrednio po użyciu.
C. zakaźne, bezpośrednio po użyciu.
D. medyczne, w ciągu godziny po użyciu

Zadanie 3

Którą z wymienionych informacji o chorym należy bezwzględnie przekazać pielęgniarce?


A. Łatwo nawiązuje kontakt z personelem.
B. Chętnie spożywa wszystkie posiłki.
C. Na piętach pojawiło się zaczerwienienie skóry.
D. Ma zabrudzoną bieliznę osobistą.

Zadanie 4

Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć?


A. 2-3 godziny.
B. 0,5-1 godziny.
C. 6-8 godzin.
D. 4-5 godzin.

Zadanie 5
 

Upadkowi pacjenta dorosłego, przenoszonego z łóżka na wózek do transportu w pozycji leżącej, należy przeciwdziałać

A. obniżając łóżko poniżej wysokości wózka.
B. zapewniając dwie opiekunki do przenoszenia.
C. ustalając najkrótszą drogę przenoszenia pacjenta.
D. unosząc najpierw tułów pacjenta, a następnie kończyny dolne.

Zadanie 6

Do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej, u której zaobserwowano przykry zapach z ust, należy użyć

A. roztworu nadmanganianu potasu i aphtinu.
B. 10% wody utlenionej i septosanu.
C. 3% wody utlenionej i septosanu.
D. naparu z mięty i wody z sokiem z cytryny.

Zadanie 7

Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej, cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych, w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń


A synergii stycznych.
B. izometrycznych.
C. izokinetycznych.
D. w odciążeniu.


Zadanie 8

Bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu


A. zapobiegania otarciu naskórka.
B. zapewnienia mu czystości.
C. zapewnienia komfortu cieplnego.
D. zapobiegania odparzeniom skóry.

Zadanie 9

Do domu pomocy społecznej została przyjęta 72-letnia podopieczna. Niechętnie mówi o sobie, często płacze. Które działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu ułatwienia podopiecznej adaptacji w placówce?


A. Zaproponować spacer w parku na terenie placówki, ustalając czas jego trwania,
B. Zapoznać z pensjonariuszami i planem zajęć w ciągu dnia, tworząc miłą atmosferę.
C. Zachęcić podopieczną do czytania książek lub czasopisma, uśmiechając się do niej.
D. Zaproponować oglądanie telewizji lub słuchanie radia, włączając wybrany program.

Zadanie 10

Opiekun medyczny wykonuje zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usunięciu resztek kału, skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć


A. nadmanganianem potasu.
B. ciepłą wodą z mydłem o pH 5,5.
C. ciepłą wodą z mydłem o pH 4,5.
D. naparem rumianku.

Zadanie 11

W celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy


A. zmienić pozycję nie rzadziej niż co 3 godziny.
B. zastosować na skórę środki rozgrzewające.
C. zastosować na skórę środki natłuszczające.
D. ustawić wezgłowie łóżka powyżej poziomu 30°.

Zadanie 12

Do wykonania okładu ciepłego (rozgrzewającego) u pacjenta należy użyć wazeliny, wody o temperaturze pokojowej, 70% alkoholu etylowego oraz


A. dwóch gazików, ceratki, bandaża dzianego.
B. dwóch flaneli, gazy, bandaża dzianego.
C. dwóch gazików, flaneli, opaski elastycznej.
D. dwóch flaneli, ceratki, opaski elastycznej.

Zadanie 13

Na oddziale wewnętrznym przebywa 67-letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swobodnie się porusza, jest aktywna, ale krępuje się z powodu swojej dolegliwości. Opiekun medyczny powinien jej zaproponować zastosowanie


A. ligniny.
B. majtek chłonnych.
C. waty.
D. podkładu jednorazowego.

Zadanie 14

Pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie


A. ilości posiłków.
B. aktywności ruchowe.
C. ilości soli w posiłkach.
D. wyjazdów na dłuższy czas.

Zadanie 15

Mycie intymnych części ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej w łóżku, należy przeprowadzać


A codziennie wieczorem.
B. dwa razy na dobę.
C. w zależności od potrzeb.
D. codziennie rano.

Zadanie 16

Podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki należy kolejno:


A. umieścić kaczkę między udami pacjenta, osłonić łóżko parawanem, umyć ręce pacjenta, opróżnić kaczkę, wywietrzyć salę, usunąć parawan.
B. osłonić łóżko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, podać pacjentowi dzwonek, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta, usunąć parawan.
C. osłonić łóżko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, usunąć parawan, przygotować przybory do mycia.
D. wywietrzyć salę, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta.

Zadanie 17

Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłków, opiekun medyczny powinien zapewnić mu


A. filiżankę z uchem.
B. podkładkę plastikową.
C sztućce plastikowe.
D. sztućce z pogrubioną rączką.

Zadanie 18

Pacjentka po przebytym zawale mięśnia sercowego nie wyraża zgody na wykonanie mycia całego ciała w łóżku i jest zdenerwowana koniecznością korzystania z pomocy opiekuna medycznego. Który sposób postępowania opiekuna medycznego będzie w tej sytuacji najwłaściwszy?


A. Osłonięcie łóżka pacjentki parawanem i wykonanie czynności higienicznych.
B. Zabieganie o uzyskanie zgody pacjentki na wykonanie zaplanowanych czynności.
C. Uzyskanie zgody na wykonanie zaplanowanych czynności od rodziny pacjentki.
D. Odstąpienie od wykonania zaplanowanych czynności.

Zadanie 19

Pacjentka przebywająca na oddziale wewnętrznym ma zleconą inhalację dwa razy dziennie. Po jakim czasie od inhalacji należy wykonać oklepywanie klatki piersiowej?


A. Po 60 minutach.
B. Po 15 minutach.
C. Po 45 minutach.
D. Po 30 minutach.

Zadanie 20

Upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać, stosując


A. matę antypoślizgową.
B. balkonik wysoki.
C. laskę wielopunktową.
D. balkonik niski.

Zadanie 21

Które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruchomionego w łóżku nacieranie i oklepywanie pleców?


A. Rękawiczki jałowe i maseczkę chirurgiczną.
B. Fartuch ochronny i rękawiczki jednorazowe.
C. Fartuch ochronny i maseczkę chirurgiczną.
D. Rękawiczki jałowe i fartuch ochronny.

Zadanie 22

Zapobiegając powstawaniu odleżyn u 69-letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną na wyciągu, należy stosować przede wszystkim


A. materac zmiennociśnieniowy.
B. dietę lekkostrawną.
C. ćwiczenia bierne.
D. talk na narażoną skórę.

Zadanie 23
 

U którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic?

A. Pacjent I - zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększona aktywność fizyczna.
B. Pacjent II - zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, stres.
C. Pacjent III - obniżone ciśnienie krwi, dieta wysokowęglowodanowa.
D. Pacjent IV - zwiększona aktywność fizyczna, otyłość, stres.

Zadanie 24

Dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy


A. higienicznego mycia rąk.
B. wyjaławiania narzędzi,
C. odkażania używanego sprzętu.
D. unieszkodliwiania odpadów.

Zadanie 25

Podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej u leżącej w łóżku podopiecznej ostatnią czynnością wykonywaną przez opiekunkę jest wymiana


A. poszewki.
B. podkładu.
C. poszwy.
D. prześcieradła.

Zadanie 26

Codzienne mycie całego ciała pacjenta unieruchomionego w łóżku służy zaspokajaniu potrzeby


A. czystości.
B. bliskości.
C. bezpieczeństwa.
D. uznania.

Zadanie 27

U podopiecznego występuje uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w rzeczywistości, drżenie rąk, przyśpieszone bicie serca, potliwość, duszność, nudności. Objawy te utrudniają podopiecznemu funkcjonowanie w społeczeństwie i są charakterystyczne dla


A. halucynacji.
B. iluzji.
C. urojeń.
D. fobii.

Zadanie 28

Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym?


A. Zmniejszenie masy mięśniowej.
B. Utrata sprężystości tkanki kostnej.
C. Zwiększenie masy kostnej.
D. Zwiększenie masy mięśniowej.

Zadanie 29

Cele czynności higienicznych są uzyskiwane w trakcie wykonywania
A. okładu zimnego.
B. podmycia krocza.
C. zmiany opatrunku.
D. mierzenia temperatury.

Zadanie 30Podopieczny przebywa drugą noc w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, w pokoju trzyosobowym. Ponieważ boi się ciemności, w celu zapewnienia mu w nocy poczucia bezpieczeństwa, należy


A. podać mu lek nasenny.
B. włączyć oświetlenie górne.
C. włączyć oświetlenie nocne.

D. Siedzieć obok niego.

Zadanie 31

Po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy


A. spryskać środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, spłukać wodą.
B. umyć i przetrzeć 70% spirytusem etylowym.
C. spryskać środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, pozostawić do wyschnięcia.
D. umyć i przetrzeć spirytusem salicylowym.

Zadanie 32

Zapewnienie intymności podopiecznemu stałe leżącemu w łóżku jest szczególnie wskazane podczas


A. zmiany poszewek na poduszki.
B. podawania doustnego posiłków.
C. wymiany podkładu płóciennego.
D. zakładania okładu na kończynę górną.

Zadanie 33

W celu ćwiczenia pamięci podopiecznej zakładu opiekuńczo-leczniczego w początkowym stadium choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować


A. słuchanie muzyki poważnej.
B. rozwiązywanie krzyżówek.
C. malowanie obrazów.
D. oglądanie telewizji.

Zadanie34

Wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuje pomocy.


WYWIAD OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Przeprowadzający: Helena Kowalska
Nazwisko: Nowak     Imię: Jan     Data urodzenia: 18.05.1923r.     Nr księgi przyjęć: 45672     Karta nr 112

S
P
N
Odpoczynek i sen
X


Poruszanie się/aktywność

X

Higiena i ubieranie się

X

Picie i jedzenie


X
Wydalanie


X
Samoopieka

X

S – pacjent może wykonać czynności samodzielnie
P – pacjent może wykonać czynności tylko z pomocą opiekuna
N – Pacjent niesamodzielny

A. Spożywanie posiłków, wydalanie.
B. Poruszanie się, aktywność.
C. Higiena, ubieranie się.
D. Organizowanie czasu wolnego.


Zadanie 35

Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu. Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność?


A. Ułożenie podopiecznej w pozycji płaskiej na wznak.
B. Karmienie podopiecznej pokarmami o stałej konsystencji.
C. Karmienie podopiecznej łyżką pokarmami papkowatymi.
D. Ułożenie podopiecznej w pozycji na lewym boku.

Zadanie 36

W ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej, opiekun medyczny asystuje pielęgniarce przy zakładaniu opasek elastycznych. Co najmniej ile razy dziennie należy je zmieniać, aby móc ocenić wygląd skóry i ukrwienie palców stopy?


A. Dwa razy dziennie.
B. Raz dziennie.
C. Cztery razy dziennie.
D. Trzy razy dziennie.


Zadanie 37

Przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego


A. gęstość.
B. zapach.
C. temperaturę.
D. smak.

Zadanie 38

Prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką


A. higieny otoczenia.
B. pielęgnacji włosów.
C. pielęgnacji stóp.
D. organizacji wypoczynku.

Zadanie 39

Skala Norton przewiduje ocenę


A. zdolności przemieszczania się.
B. zdolności odczuwania bodźców.
C. poziomu bólu.
D. ryzyka upadku.

Zadanie 40

Opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wózek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Foliowy fartuch ochronny, w który jest ubrany, po zakończeniu tych czynności powinien


A. umieścić w czerwonym worku.
B. odłożyć do wyschnięcia.
C. osuszyć i złożyć.
D. umieścić w niebieskim worku.
ODPOWIEDZI
1 A
2 C
3 C
4 A
5 C
6 C
7 D
8 B
9 B
10 B
11 C
12 D
13 B
14 C
15 C
16 B
17 D
18 B
19 D
20 A

21 B
22 A
23 B
24 A
25 C
26 A
27 D
28 A
29 B
30 C
31 C
32 C
33 B
34 A
35 C
36 A
37 C
38 C
39 A
40 A