Marihuana a zdrowie psychiczne – co warto wiedzieć?

Marihuana i jej konsumpcja może prowadzić do różnorodnych skutków – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – dla zdrowia psychicznego. W ostatnich latach badania naukowe coraz częściej skupiają się na potencjalnych korzyściach terapeutycznych marihuany, zwłaszcza w kontekście leczenia zaburzeń psychicznych. Czy marihuana na bezsenność rzeczywiście działa? Co warto wiedzieć na ten temat? Czym jest marihuana medyczna? Marihuana medyczna odnosi się do wykorzystania rośliny konopi indyjskich w celach leczniczych. Zawiera ona składniki aktywne, takie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), które mają różne właściwości farmakologiczne i mogą wpływać na procesy zachodzące w ludzkim organizmie.  W wielu krajach marihuana medyczna czy nasiona marihuany są przepisywane pacjentom do leczenia szeregu schorzeń, w tym: bólu przewlekłego, skurczów mięśni, stanów lękowych, bezsenności, oraz objawów towarzyszących takim chorobom, jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Jej zasto

Ściąga z anatomii - mięśnie /3/ Kończyna górna

 

 1. Mięśnie obręczy kończyny górnej
 2. Mięśnie ramienia
 3. Mięśnie przedramienia
 4. Mięśnie rękiMIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ

Mięśnie, które łączą się z przednią ścianą klatki piersiowej:
 • piersiowym większym i mniejszym,
 • podobojczykowym,
 • zębatym przednim

Mięśnie, które łączą się z mięśniami grzbietu
 • czworobocznym
 • najszerszym grzbietu
 • równoległobocznymi
 • dźwigaczem łopatki

Kończyna górna powierzchnia przednia
1. m piersiowy mniejszy 2. m. kruczo-ramienny 3. głowa długa m. trójgłowego ramienia 4. głowa przyśrodkowa m. trójgłowego ramienia 5. rozścięgno m. dwugłowego ramienia 6. m. zginacz promieniowy nadgarstka 7. m. dłoniowy długi 8. m. zginacz łokciowy nadgarstka 9. m. zginacz długi kciuka 10. m zginacz palców powierzchowny głowa promieniowa) 11. m. nawrotny obły 12. m. ramienno-promieniowy 13. m. ramienny 14. m. dwugłowy ramienia 15. głowa długa 16. głowa krótka 17. m. piersiowy większy 18. m. naramienny
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny

Mięśnie własne obręczy:


MIĘSIEŃ NARAMIENNY  (BICEPS)

w zależności od przyczepów początkowych składa się z 3 części
 • przyczep początkowy:
  • boczny odcinek obojczyka
  • wyrostek barkowy łopatki
  • grzebień łopatki
 • przyczep końcowy:
  • guzowatość naramienna kości ramiennej
 • czynność :
  • zgina ramię, odwodzi, prostuje i cofa

MIĘSIEŃ NADGRZEBIENIOWY
 • przyczep początkowy:
  • dół nadgrzebieniowy łopatki
 • przyczep końcowy:
  • guzek większy kości ramiennej
 • czynność:
  • odwodzi, obraca na zewnątrz,

MIĘSIEŃ PODGRZEBIENIOWY
 • przyczep początkowy:
  • dół podgrzebieniowy łopatki
 • przyczep końcowy:
  • guzek większy kości ramiennej.
 • czynność
  • obraca na zewnątrz,
  • odwodzi i zgina staw ramienny.
MIĘSIEŃ OBŁY MNIEJSZY
 • przyczep początkowy:
  • brzeg boczny łopatki
 • przyczep końcowy
  • guzek większy kości ramiennej
 • czynność
  • obraca na zewnątrz w stawie ramiennym.

MIĘSIEŃ OBŁY WIĘKSZY

 • przyczep początkowy:
  • dolny kąt łopatki
 • przyczep końcowy:
  • grzebień guzka mniejszego kości ramiennej.
 • czynność :
  • przywodzi i obraca do wewnątrz

MIĘSIEŃ PODŁOPATKOWY
 • przyczep początkowy:
  • dół podłopatkowy
 • przyczep końcowy:
  • guzek mniejszy kości ramiennej.
 • czynność:
  • rotator wewnętrzny, przywodzenie ramienia


MIĘŚNIE RAMIENIA

grupa przednia:

mięśnie zginające ramię i przedramię

MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA

 • przyczep początkowy:
  • głowa długa
   • guzek nadpanewkowy łopatki
   • głowa krótka
   • wyrostek kruczy łopatki.
 • przyczep końcowy:
   • guzowatość kości promieniowej
 • czynność :
  • zgina i obraca przedramię
  • zgina staw łokciowy
  • głowa długa odwodzi ramię
  • głowa krótka przywodzi i zgina

MIĘSIEŃ KRUCZO- RAMIENNY
 • przyczep początkowy:
  • wyrostek kruczy łopatki
 • przyczep końcowy:
  • połowa długości trzonu kości ramiennej
 • czynność
  • zgina przedramię
MIĘSIEŃ RAMIENNY
 • przyczep początkowy:
  • dolna część przedniej powierzchni kości ramiennej
 • przyczep końcowy:
  • guzowatość kości łokciowej
 • czynność
  • zgina przedramię

Grupa tylna:


MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA  (TRICEPS)
 • przyczep początkowy:
  • głowa długa
   • guzek podpanewkowy łopatki
  • głowa boczna
   • górna część tylnej powierzchni trzonu kości przyśrodkowej
  • głowa przyśrodkowa
   • dolna część tylnej powierzchni trzonu kości przyśrodkowej
 • przyczep końcowy:
  • wyrostek łokciowy kości łokciowej
 • czynność :
  • prostuje ramię w stawie łokciowym
  • głowa długa przywodzi ramię

MIĘSIEŃ ŁOKCIOWY
 • pomocniczy przy prostowaniu ramienia

Mięśnie ramienia i przedramienia powierzchnia tylna
1. obojczyk 2. wyrostek barkowy 3. m. naramienny 4. m. dwugłowy ramienia 5. m. ramienny 6. m. ramienno-promieniowy 7. m. prostownik promieniowy długi nadgarstka 8. m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka 9. m. prostownik krótki kciuka 10. m. prostownik palców 11. m. ścięgno m. trójgłowego ramienia 12. głowa boczna m. trójgłowego ramienia 13. głowa długa m. trójgłowego ramienia 14. m. obły wielki
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny


MIĘŚNIE PRZEDRAMIENIA

Czynnościowo dzielą się na 2 grupy:
 • przednią: mięśnie zginaczy i nawracaczy
 • tylną: prostowniki i odwracacze

grupa przednia:


MIĘSIEŃ NAWROTNY OBŁY

 • przyczep początkowy:
  • boczna powierzchnia ½ środkowej części kości promieniowej
 • czynność
  • nawraca przedramię, zgina w stawie łokciowym

MIĘSIEŃ ZGINACZ PROMIENIOWY NADGARSTKA
 • przyczep początkowy:
  • nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 • przyczep końcowy:
  • podstawa 2 i 3 kości śródręcza
 • czynność
  • zgina i nawraca przedramię
  • zgina i odwodzi rękę

MIĘSIEŃ ZGINACZ ŁOKCIOWY NADGARSTKA
 • przyczep początkowy:
  • wyrostek dziobasty kości łokciowej
 • przyczep końcowy:
  • kość grochowata
  • kość haczykowata
  • podstawa 5 kości śródręcza
 • czynność
  • zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

MIĘSIEŃ  DŁONIOWY DŁUGI
 • przyczep:
  • rozcięgno dłoniowe
 • czynność
  • zgina przedramię w stawie łokciowym
  • zgina rękę
  • napina rozcięgno dłoniowe

MIĘSIEŃ ZGINACZ  PALCÓW POWIERZCHOWNY
 • przyczep początkowy:
  • nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
  • wyrostek dziobasty kości łokciowej
  • przednia powierzchnia kości promieniowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawy paliczków środkowych palców II – V
 • czynność :
  • zgina rękę w stawie nadgarstkowym
  • zgina palce w stawach śródręczno – palcowych i międzypaliczkowych bliższych

MIĘSIEŃ ZGINACZ GŁĘBOKI PALCÓW

 • przyczep początkowy:
  • górna połowa trzonu kości łokciowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawy dalszych paliczków II – V palców
 • czynność:
  • zgina palce w stawach śródręczno – paliczkowych i międzypaliczkowych
  • zgina rękę w stawie promieniowo – nadgarstkowym

MIĘSIEŃ  ZGINACZ DŁUGI KCIUKA

 • przyczep początkowy:
  • środkowa 1/3 część trzonu kości promieniowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawa dalszego paliczka kciuka
 • czynność:
  • zgina kciuk

MIĘSIEŃ NAWROTNY CZWOROBOCZNY

 • przyczep początkowy:
  • dolna ¼ część trzonu kości łokciowej
 • przyczep końcowy:
  • dolna część przedniej powierzchni kości promieniowej
 • czynność:
  • nawraca przedramię

grupa tylna


dzieli się na 3 grupy czynnościowe:

 • mięśnie działające na staw promieniowo – nadgarstkowy
  • prostowniki promieniowe nadgarstka długi i krótki
  • prostownik łokciowy nadgarstka
 • mięsnie działające na palce od II do V
  • prostownik palców: małego i wskaziciela
 • mięśnie działające na kciuk
  • odwodziciel długi kciuka
  • prostowniki kciuka

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK PROMIENIOWY NADGARSTKA DŁUGI

 • przyczep:
  • grzbietowa powierzchnia podstawy II kości śródręcza
 • czynność:
  • prostuje i odwodzi rękę w stawie promieniowo – nadgarstkowym

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK PROMIENIOWY NADGARSTKA KRÓTKI
 • przyczep początkowy:
  • nadkłykieć boczny kości ramiennej
 • przyczep końcowy:
  • grzbietowa powierzchnia III kości śródręcza
 • czynność:
  • odwodzi rękę w stronę promieniową
  • prostuje rękę

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK ŁOKCIOWY NADGARSTKA

 • przyczep początkowy:
  • nadkłykieć boczny kości ramiennej
 • przyczep końcowy:
  • grzbietowa powierzchnia podstawy V kości śródręcza
 • czynność:
  • prostuje i przywodzi rękę w stawie promieniowo – nadgarstkowym

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK PALCÓW

 • przyczep:
  • rozcięgno grzbietowe II – V palców ręki
 • czynność:
  • prostuje palce
  • prostuje rękę w stawie promieniowo – nadgarstkowym

MIĘSIEŃ ODWODZICIEL KCIUKA DŁUGI

 • przyczep początkowy:
  • powierzchnia tylna błony międzykostnej
  • trzon kości promieniowej
  • trzon kości łokciowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawa I kości śródręcza
 • czynność:
  • prostuje i odwodzi kciuk w stawie nadgarstkowo – śródręcznym


MIĘSIEŃ PROSTOWNIK KRÓTKI KCIUKA

 • przyczep:
  • podstawa paliczka bliższego kciuka
 • czynność:
  • prostuje i odwodzi kciuk w stawie nadgarstkowo - śródręcznym


MIĘSIEŃ PROSTOWNIK DŁUGI KCIUKA

 • przyczep początkowy
  • powierzchnia tylna błony międzykostnej
  • trzon kości łokciowej
 • przyczep końcowy:
  • podstawa paliczka dalszego kciuka
 • czynność:
  • prostuje i nieco przywodzi kciukMIĘŚNIE RĘKI

Mięśnie dłoni
1. skrzyżowanie ścięgien 2. m. glistowaty 3. ścięgno m. zginacza długiego kciuka 4. m. przywodziciel kciuka (głowa poprzeczna) 5. zginacz krótki kciuka 6. odwodziciel krótki kciuka 7. m. przeciwstawiacz kciuka 8. troczek zginaczy 9. kość grochowata 10. m. odwodziciel palca małego 11. zginacz krótki palca małego 12. część pierścieniowa i skrzyżowana
źródło: Buchmann Atlas anatomiczny

mięśnie kciuka


MIĘSIEŃ ODWODZICIEL KRÓTKI KCIUKA
 • przyczep początkowy:
  • kość łodeczkowata
 • przyczep końcowy:
  • Boczna strona bliższego paliczka kciuka
 • czynność:
  • odwodzi kciuk

MIĘSIEŃ ZGINACZ KRÓTKI KCIUKA
 • przyczep:
  • podstawa bliższego paliczka kciuka
 • czynność:
  • zgina kciuk w stawie śródręczno – palcowym

MIĘSIEŃ PRZECIWSTAWIACZ KCIUKA


 • przyczep początkowy:
  • kość czworoboczna większa
 • przyczep końcowy:
  • brzeg boczny I kości śródręcza
 • czynność:
 • przeciwstawia kciuk pozostałym palcom

MIĘSIEŃ PRZYWODZICIEL KCIUKA

 • przyczep początkowy:
  • głowa poprzeczna
  • powierzchnia dłoniowa III kości śródręcza
  • głowa skośna
  • kość główkowata
 • przyczep końcowy:
  • podstawa bliższego paliczka kciuka
 • czynność:
  • przywodzi kciuk do palca II

mięśnie kłębika:


MIĘSIEŃ DŁONIOWY KRÓTKI

 • przyczep początkowy:
  • rozcięgno dłoniowe
 • przyczep końcowy:
  • skóra ponad kłębikiem
 • czynność:
  • marszczy skórę

MIĘSIEŃ ODWODZICIEL PALCA MAŁEGO


MIĘSIEŃ ZGINACZ KRÓTKI PALCA MAŁEGO

 • przyczep początkowy:
  • kość haczykowata
 • przyczep końcowy:
  • podstawa bliższego paliczka palca małego
 • czynność:
  • zgina palec w stawie śródręczno – palcowym


MIĘSIEŃ PRZECIWSTAWIACZ PALCA MAŁEGO

 • przyczep:
  • brzeg łokciowy V kości śródręcza
 • czynność:
  • przybliża palec mały i przeciwstawia go kciukowi


Między kłębem a kłębikiem leżą mięśnie środkowe dłoni:

MIĘŚNIE GLISTOWATE

 • przyczep początkowy:
  • ścięgna zginacza głębokiego palców
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgna grzbietowate palców II – V
 • czynność:
  • zgina palce w stawach śródręczno – paliczkowych
  • prostuje w stawach międzypaliczkowych

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE GRZBIETOWE

 • przyczep początkowy:
  • dwiema głowami na dwóch sąsiednich kościach śródręcza
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgna grzbietowe palców II – V
 • czynność:
  • odwodzi palce II i IV od palca III
  • odwodzi i przywodzi palec III
  • zgina palce w stawach śródręczno – paliczkowych
  • prostuje w stawach międzypaliczkowych

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE DŁONIOWE

 • przyczep początkowy:
  • kości śródręcza II, IV, V
 • przyczep końcowy:
  • rozcięgna grzbietowe palców II, IV, V
 • czynność:
  • przywodzi palce II, IV, V do palca III
  • zgina stawy śródręczno – paliczkowe
  • prostuje międzypaliczkowe