Własna herbata z wierzbówki kiprzycy

Śledzicie mnie na Instagramie? Nie? Nawet czasami nikt nie zajrzy? To teraz jest okazja! Ale jeśli jednak ktoś mnie tam obserwuje, to zwrócił pewnie uwagę na zdjęcia całego pola pięknych, fioletowo-purpurowych kwiatów wierzbówki kiprzycy, no i mnie wśród nich oczywiście.

Zatrucia

zatrucia

Zatrucie - zespół objawów patologicznych, spowodowanych wniknięciem do organizmu i negatywnym działaniem na organizm substancji szkodliwych - trucizn.


Przyczyny zatruć:

 • leki
 • tlenek węgla CO2
 • alkohol
 • gaz ziemny
 • grzyby
 • środki chemiczne

W jaki sposób trucizna może dostać się do organizmu?
 • przez przewód pokarmowy (leki, alkohol, grzyby, detergenty)
 • przez układ oddechowy (trucizny wziewne) np: tlenek węgla, gaz, siarkowodór, amoniak, chlor
 • przez skórę i błony śluzowe (pestycydy, substancje żrące)
 • przez tkanki miękkie bezpośrednio do krwi (narkotyki, jad owadów i węży)

Zatrucia mogą mieć przebieg:
 • ostry - przy jednorazowej, dużej dawce trucizny - zatrucie następuje w krótkim czasie
 • przewlekły - małe ilości trucizny, dostające się do organizmu przez dłuższy czas, a jej działanie toksyczne występuje stopniowo

Ogólne objawy zatrucia: 

Różne środki toksyczne wywołują odmienne objawy, ale też zatrucie jedną trucizną może inaczej objawiać się u różnych osób. Zależy to od stanu zdrowia, wieku, budowy ciała. Zmiany chorobowe mogą wystąpić też później - już po ustąpieniu objawów pierwotnych. Najczęstsze objawy mogące wskazywać na zatrucie to:
 • zaburzenia krążenia,
 • dreszcze
 • drgawki,
 • wymioty,
 • bóle,
 • oparzenia na skórze lub w okolicy ust
 • wąskie lub rozszerzone źrenice,
 • zapach

Najczęściej  występujące zatrucia:

 

Zatrucie tlenkiem węgla CO2 

 

Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny. Do zatrucia dochodzi najczęściej przy nieszczelnej wentylacji  pomieszczeniach lub przy pożarach.
Objawy:
 • bóle głowy, 
 • tętnienie w skroniach,
 • osłabienie zmysłów słuchu, wzroku,
 • wymioty
 • przyspieszony oddech, duszności
 • spadek ciśnienia i wzrost tętna
 • splątanie
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia świadomości
 • rozszerzone źrenice
 • sinica
 • bladość skóry
Postępowanie: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, także przy zatruciu gazem, odcięcie źródła ulatniającego się gazu

 

Zatrucie grzybami


przyczyny:
 • nieznajomość gatunków grzybów
 • niewłaściwe przechowywanie świeżych grzybów oraz gotowych potraw
 • nieprawidłowy sposób przygotowania potraw z grzybów
 • podobieństwo grzybów trujących do jadalnych
 • różnice gatunkowe - w różnych miejscach ten sam gatunek grzyba może mieć inne właściwości, dlatego będąc w innej części świata nie sugerujmy się tym, że dany grzyb jest jadalny w Polsce - tam nie musi
 • duże ilości spożywanych grzybów

Najczęściej występuje zatrucie muchomorem sromotnikowym, jest o tyle niebezpieczne, że objawy zatrucia rozwijają się w dość długim czasie

 • 1 faza - okres utajenia (6 - 24 godziny)
 • 2 faza - zaburzenia żołądkowo-jelitowe (6 - 8 godzin) - biegunka, wymioty, osłabienie, skurcze mięśni 
 • 3 faza - okres utajnienia (do 1 doby)
  4 faza - uszkodzenia komórek: wątroby, nerek, serca, śledziony, objawy żółtaczki, kwasica, zaburzenia świadomości, śpiączka, skaza krwotoczna

Postępowanie: wywołanie wymiotów (treść wymiotów i resztki potrawy należy zabezpieczyć do badania), woda z węglem lekarskim.

Zatrucia pokarmowe


Źródłem zatrucia pokarmowego mogą być:
 • pestycydy - nieumyte, spryskane owoce
 • toksyny bakterii - nieświeże mięso, ryby, lody

objawy:
 • ból brzucha
 • wymioty
 • gorączka
 • tętniące bóle głowy

Postępowanie: wywołanie wymiotów, woda z węglem aktywowanym (lekarskim)


 

Zatrucie jadem kiełbasianym


przyczyny:
 • nieświeże potrawy
dawka śmiertelna to 0,01 ml

objawy:
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • zaburzenia widzenia
 • zatrzymanie oddawania moczu
 • porażenie mięśni oddechowych
Objawy występują dopiero ok. doby po zatruciu!


 

Zatrucia przez skórę


Głównie zdarzają się przy pracy z różnymi środkami chemicznymi.

Postępowanie:
 • zdjąć skażoną odzież
 • przemyć skórę zimną wodą - nie trzećRodzajów zatruć jest bardzo wiele. Do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie.
 • Węgiel aktywowany absorbuje cząstki toksyny (podobnie mocna herbata)
 • Mleko  - można podać do picia w przypadku zatrucia kwasami, ale już nie wolno w zatruciu rozpuszczalnikiem czy benzyną  (tu wskazany jest olej parafinowy).
 • Podczas resuscytacji  można zaniechać sztucznego oddychania metodą usta - usta, gdy podejrzewamy zatrucie substancją, która może zaszkodzić pomagającemu, np. pestycydami.

 

Co jest najważniejsze, przy udzielaniu pierwszej pomocy:

 

 • Nie wywołujemy wymiotów u osób nieprzytomnych, z drgawkami, po zatruciu kwasami, zasadami czy detergentami czy benzyną.
 • Wywoływanie wymiotów może odnieść skutek do 4 godzin po zatruciu.
 • Jak najszybciej wzywamy pomoc medyczną.
 • Zabezpieczamy materiały mogące umożliwić identyfikację trucizny (wymiociny, resztki pokarmu, mocz, stolec, opakowania po lekach, środkach chemicznych).
 • Kontrolujemy czynności życiowe poszkodowanego.
 • Dbamy o własne bezpieczeństwo.

 

Aby nie doszło do zatrucia:

 

 • zwracajmy uwagę na datę ważności jedzenia
 • nie zbierajmy grzybów, co do których nie mamy 100 % pewności
 • czytajmy ulotki leków, środków chemicznych
 • nie mieszajmy różnych środków ze sobą, np. podczas sprzątania mieszkania
 • stosujmy środki zabezpieczające: odzież ochronną, rękawice, maseczki
 • nie palimy papierosów podczas pracy z chemikaliami (dobrze też wtedy nie jeść)
 • dbajmy o sprawność piecyka w łazience oraz drożność kratek wentylacyjnych.

Niektóre z zatruć na pewno są warte dokładniejszego omówienia, więc z pewnością jeszcze się pojawią na blogu!