Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Zatrucia

zatrucia

Zatrucie - zespół objawów patologicznych, spowodowanych wniknięciem do organizmu i negatywnym działaniem na organizm substancji szkodliwych - trucizn.


Przyczyny zatruć:

 • leki
 • tlenek węgla CO2
 • alkohol
 • gaz ziemny
 • grzyby
 • środki chemiczne

W jaki sposób trucizna może dostać się do organizmu?
 • przez przewód pokarmowy (leki, alkohol, grzyby, detergenty)
 • przez układ oddechowy (trucizny wziewne) np: tlenek węgla, gaz, siarkowodór, amoniak, chlor
 • przez skórę i błony śluzowe (pestycydy, substancje żrące)
 • przez tkanki miękkie bezpośrednio do krwi (narkotyki, jad owadów i węży)

Zatrucia mogą mieć przebieg:
 • ostry - przy jednorazowej, dużej dawce trucizny - zatrucie następuje w krótkim czasie
 • przewlekły - małe ilości trucizny, dostające się do organizmu przez dłuższy czas, a jej działanie toksyczne występuje stopniowo

Ogólne objawy zatrucia: 

Różne środki toksyczne wywołują odmienne objawy, ale też zatrucie jedną trucizną może inaczej objawiać się u różnych osób. Zależy to od stanu zdrowia, wieku, budowy ciała. Zmiany chorobowe mogą wystąpić też później - już po ustąpieniu objawów pierwotnych. Najczęstsze objawy mogące wskazywać na zatrucie to:
 • zaburzenia krążenia,
 • dreszcze
 • drgawki,
 • wymioty,
 • bóle,
 • oparzenia na skórze lub w okolicy ust
 • wąskie lub rozszerzone źrenice,
 • zapach

Najczęściej  występujące zatrucia:

 

Zatrucie tlenkiem węgla CO2 

 

Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny. Do zatrucia dochodzi najczęściej przy nieszczelnej wentylacji  pomieszczeniach lub przy pożarach.
Objawy:
 • bóle głowy, 
 • tętnienie w skroniach,
 • osłabienie zmysłów słuchu, wzroku,
 • wymioty
 • przyspieszony oddech, duszności
 • spadek ciśnienia i wzrost tętna
 • splątanie
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia świadomości
 • rozszerzone źrenice
 • sinica
 • bladość skóry
Postępowanie: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, także przy zatruciu gazem, odcięcie źródła ulatniającego się gazu

 

Zatrucie grzybami


przyczyny:
 • nieznajomość gatunków grzybów
 • niewłaściwe przechowywanie świeżych grzybów oraz gotowych potraw
 • nieprawidłowy sposób przygotowania potraw z grzybów
 • podobieństwo grzybów trujących do jadalnych
 • różnice gatunkowe - w różnych miejscach ten sam gatunek grzyba może mieć inne właściwości, dlatego będąc w innej części świata nie sugerujmy się tym, że dany grzyb jest jadalny w Polsce - tam nie musi
 • duże ilości spożywanych grzybów

Najczęściej występuje zatrucie muchomorem sromotnikowym, jest o tyle niebezpieczne, że objawy zatrucia rozwijają się w dość długim czasie

 • 1 faza - okres utajenia (6 - 24 godziny)
 • 2 faza - zaburzenia żołądkowo-jelitowe (6 - 8 godzin) - biegunka, wymioty, osłabienie, skurcze mięśni 
 • 3 faza - okres utajnienia (do 1 doby)
  4 faza - uszkodzenia komórek: wątroby, nerek, serca, śledziony, objawy żółtaczki, kwasica, zaburzenia świadomości, śpiączka, skaza krwotoczna

Postępowanie: wywołanie wymiotów (treść wymiotów i resztki potrawy należy zabezpieczyć do badania), woda z węglem lekarskim.

Zatrucia pokarmowe


Źródłem zatrucia pokarmowego mogą być:
 • pestycydy - nieumyte, spryskane owoce
 • toksyny bakterii - nieświeże mięso, ryby, lody

objawy:
 • ból brzucha
 • wymioty
 • gorączka
 • tętniące bóle głowy

Postępowanie: wywołanie wymiotów, woda z węglem aktywowanym (lekarskim)


 

Zatrucie jadem kiełbasianym


przyczyny:
 • nieświeże potrawy
dawka śmiertelna to 0,01 ml

objawy:
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • zaburzenia widzenia
 • zatrzymanie oddawania moczu
 • porażenie mięśni oddechowych
Objawy występują dopiero ok. doby po zatruciu!


 

Zatrucia przez skórę


Głównie zdarzają się przy pracy z różnymi środkami chemicznymi.

Postępowanie:
 • zdjąć skażoną odzież
 • przemyć skórę zimną wodą - nie trzećRodzajów zatruć jest bardzo wiele. Do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie.
 • Węgiel aktywowany absorbuje cząstki toksyny (podobnie mocna herbata)
 • Mleko  - można podać do picia w przypadku zatrucia kwasami, ale już nie wolno w zatruciu rozpuszczalnikiem czy benzyną  (tu wskazany jest olej parafinowy).
 • Podczas resuscytacji  można zaniechać sztucznego oddychania metodą usta - usta, gdy podejrzewamy zatrucie substancją, która może zaszkodzić pomagającemu, np. pestycydami.

 

Co jest najważniejsze, przy udzielaniu pierwszej pomocy:

 

 • Nie wywołujemy wymiotów u osób nieprzytomnych, z drgawkami, po zatruciu kwasami, zasadami czy detergentami czy benzyną.
 • Wywoływanie wymiotów może odnieść skutek do 4 godzin po zatruciu.
 • Jak najszybciej wzywamy pomoc medyczną.
 • Zabezpieczamy materiały mogące umożliwić identyfikację trucizny (wymiociny, resztki pokarmu, mocz, stolec, opakowania po lekach, środkach chemicznych).
 • Kontrolujemy czynności życiowe poszkodowanego.
 • Dbamy o własne bezpieczeństwo.

 

Aby nie doszło do zatrucia:

 

 • zwracajmy uwagę na datę ważności jedzenia
 • nie zbierajmy grzybów, co do których nie mamy 100 % pewności
 • czytajmy ulotki leków, środków chemicznych
 • nie mieszajmy różnych środków ze sobą, np. podczas sprzątania mieszkania
 • stosujmy środki zabezpieczające: odzież ochronną, rękawice, maseczki
 • nie palimy papierosów podczas pracy z chemikaliami (dobrze też wtedy nie jeść)
 • dbajmy o sprawność piecyka w łazience oraz drożność kratek wentylacyjnych.

Niektóre z zatruć na pewno są warte dokładniejszego omówienia, więc z pewnością jeszcze się pojawią na blogu!