Jabłka - owocowe skarby

Spotkaliście się z powiedzeniem, że wystarczy jeść jedno jabłko dziennie, a uniknie się wizyty u lekarza? Może nie należy tego rozumieć tak dosłownie, ale w każdym takim powiedzeniu jest trochę prawdy. A to – ma nam zasygnalizować, że jabłka, te kuszące owoce o soczystym miąższu i chrupiącej skórce, to nie tylko przysmak, ale także prawdziwe źródło zdrowia. Od dawna cieszą się popularnością na całym świecie, a ich korzyści zdrowotne są niezaprzeczalne.  Jabłkowa historia i parę ciekawostek Pewnie wypadałoby zacząć od historii Adama i Ewy, ale nie mamy żadnych dowodów, że to było jabłko, chyba wyżej w rankingu rajskich owoców plasuje się granat.  Gdy myślimy o jabłkach, mamy wrażenie, że one są od zawsze. A nie są! W Polsce historia ich uprawy to zaledwie ok. 1000 lat. Niby dużo, ale wziąwszy pod uwagę, że na terenach obecnej Turcji najstarsze dowody na dziko rosnące jabłonie pochodzą sprzed 8500 lat, to ten tysiąc – to nie tak wiele. Uprawiać jabłonie rozpoczęto nieco później (jakieś 2

Ściąga z anatomii - mięśnie /1/CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TKANKI MIĘŚNIOWEJ:


 • komórki posiadają fibrylle aktynowe (cienkie) i fibrylle miozynowe (grube) tworzące układ tzw. sarkomer generujący ruch
 • ważne są więc białka takie jak aktyna i miozyna – to one powodują skurcz mięśnia
 • skurcz polega na przesuwaniu się filamentów aktynowych względem miozynowych, kosztem energii pochodzącej z hydrolizy ATP
 • jony wapnia regulują oddziaływanie pomiędzy filamentami
 • skurcz przenoszony jest na zewnątrz przez tkankę łączną
 • komórki tworzą większe zespoły zwane mięśniami


RODZAJE MIĘŚNI:


 • poprzecznie prążkowane (szkieletowe)
  • zbudowane z włókien mięśniowych
  • mają długość do kilkudziesięciu cm
  • miofibryle ułożone są symetrycznie, w postaci prążków
  • skurcz jest szybki, zależny od naszej woli

 • sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
  • buduje ściany serca
  • jest typowym mięśniem poprzecznie prążkowanym
  • nie podlega naszej woli
  • posiada własny automatyzm (sterowany przez układ bodźcowo – przewodzący)
  • serce posiada własne łącza – węzły:
  • węzeł zatokowo – przedsionkowy
  • węzeł przedsionkowo – komorowy
  • pęczek Hisa
  • dwie odnogi pęczka Hisa
  • włókna Purkiniego
Praca serca w skrócie:
  • krew napływa do przedsionków, które na skutek bodźca kurczą się;
  • otwierają się zastawki – krew napływa do komór;
  • później napływa do dużych tętnic – rozkurcz

 • gładkie - występują w ścianach naczyń i w narządach wewnętrznych (żołądek, jelita, macica, pęcherz i in.)
 • Budowa:
  • komórki mięśniowe czyli miocyty
  • podzielone na bardzo małe włókna tzw. miofibryle
  • ułożone w krzyżującą się szachownicę (brak prążkowania)
  • skurcz jest powolny, długotrwały, niezależny od naszej woli

Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej:

 

 • włókno mięśniowe poprzecznie prążkowane jest długą komórką
 • posiada liczne jądra komórkowe
 • otoczone jest błoną -  sarkolema, która pokryta jest cienką warstwą tkanki łącznej tzw. śródmięsna
 • wnętrze włókna mięśniowego wypełnia sarkoplazma
 • wypełnione jest włóknami kurczliwymi – miofibrylle
 • miofibrylle składają się z jeszcze cieńszych niteczek – miofilamenty, które zbudowane są z dwóch białek:
  • aktyna
  • miozyna
 • aktyna i miozyna to białka ułożone poprzecznie w stosunku do siebie. (aktyna wchodzi w związki miozyny i powstaje skurcz)
 • skurcz występuje pod wpływem bodźca, wyzwalają się jony wapnia
 • obie te substancje białkowe ułożone są na przemian: łańcuchy aktyny wsunięte są między łańcuchy miozyny
 • daje to w obrazie tzw. prążki jaśniejsze i ciemniejsze
 • w zależności od ilości miofibrylli włókna mięśniowe są ubogie lub bogate w sarkoplazmę
 włókna czerwone - bogate w sarkoplazmę
 • zwierają więcej mioglobiny i wolniej podlegają zmęczeniu
 • mioglobina jest związkiem podobnym z budowy i funkcji do hemoglobiny krwi, posiadającą dużą zdolność przyłączania tlenu, który stanowi rezerwę tlenową dla mięśni
 • włókna czerwone występują zwłaszcza w:
  • mięśniach gałki ocznej,
  • oddechowych,
  • żwaczach

włókna białe uboższe w sarkoplazmę
 • mają zdolność szybszego skurczu, ale szybciej ulegają zmęczeniu


Mięsień dzieli się na:
 • pęczki mięśniowe, które dzielą się na :
  • włókna mięśniowe
  • miofibrylle
  • miofilamenty (aktyna i miozyna)
 • Wzajemny układ  aktyny i miozyny daje poprzeczne prążkowanie

Pęczki posiadają:
 • łącznotkankową osłonkę – omięsna wewnętrzna
 • grupy pęczków otacza omięsna zewnętrzna

 • mięsień jako całość pokryty jest włóknistą błoną namięsną,
 • ta z kolei otoczona jest powięzią
 • namięsna -  przy skurczu porusza się wraz z mięśniem,
 • natomiast powięź pozostaje nieruchoma

Z tak ukształtowanej tkanki mięśniowej zbudowana jest czynna część mięśnia – brzusiec, który na końcach przechodzi w:
 • ścięgna, zbudowane z tkanki łącznej włóknistej lub
 • rozcięgna w mięśniach płaskich
Brzusiec stanowi część kurczliwą mięśnia, natomiast ścięgna przenoszą siłę mięśnia na kości, do których się przyczepiają.

W mięśniach wrzecionowato wydłużonych (najczęściej w kończynach) występują dwa ścięgna:
 • początkowe (głowa mięśnia) przytwierdzenie ścięgna początkowego do kości  to przyczep początkowy
 • końcowe (ogon) – przytwierdzenie ścięgna początkowego do kości  to  przyczep końcowy
Mięsień może mieć jedną lub więcej głów:
 • mięsień dwugłowy
 • mięsień trójgłowy
 • mięsień czworogłowy

Mięśnie mogą mieć również w swej środkowej części ścięgno pośrednie, które dzieli mięsień na dwa brzuśce – jest to mięsień dwubrzuścowy.


mięśnie

źródło: Zborowski A. Atlas anatomii człowieka 
A. m. dwubrzuścowy B. m. pierzasty C. m. wielobrzuścowy
D. m. wrzecionowaty (jednogłowy) E. m.półpierzasty
budowa mięśni
źródło: Zborowski A. Atlas anatomii człowieka
F. m. płaski G. m. dwugłowy
H. pochewka mięśnia: zbudowana z tkanki łącznej otaczającej ścięgno mięśnia (1). Możemy wyróżnić część zewnętrzną - włóknistą (4) i część wewnętrzną - maziową (8). Część maziowa jest błoną dwuwarstwową. Błona wewnętrzna części maziowej (2) jest ściśle połączona ze ścięgnem, a błona zewnętrzna (3) z częścią włóknistą (4). W przestrzeni między nimi znajduje się maź (5). Między blaszkami torebki maziowej biegnie połączenie tworzące krezkę (7), przez którą dochodzą naczynia krwionośne i nerwy (6).Rodzaje mięśni:
 • wrzecionowate
 • dwugłowy
 • pierzaste
 • półpierzaste
 • wielopierzaste
 • płaskie ze smugami ścięgnistymi
 • dwubrzuścowe
 • okrężne
 • zębate
 • krótkie
 • długie
 • zewnętrzne
 • pośrednie
 • wewnętrzne
 • i in.


Narządy pomocnicze mięśni:


 • powięzie
  • silna błona, która okrywa grupę mięśni lub pojedynczy mięsień
 • pochewki ścięgien
  • zbudowane w postaci cewek,
  • pokryte błoną włóknistą,
  • wzmocnioną więzadłami
 • kaletki maziowe
  • stanowią zewnętrzne wypuklenia torebki stawowej
  • występują wszędzie tam gdzie mięśnie narażone są na tarcie
  • mają zadanie ułatwić ślizganie mięśnia lub jego ścięgna
 • bloczki mięśni
  • służą do zmiany kierunku przebiegu ścięgna
  • mogą stanowić punkt podparcia dźwigni
  • mogą być kostne, chrzęstne lub więzadłowe
 • trzeszczki
  • stanowią odmianę bloczków
  • ruchome kostki włączone w ścięgna niedaleko ich przyczepu
 • troczki
  • krótkie wiązki ścięgien blisko kości (zbiera wszystkie ścięgna)