Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Ściąga z anatomii - budowa i znaczenie układu pokarmowego


Układ pokarmowy składa się z:

 • przewodu pokarmowego
 • narządów, które wchodzą w skład układu pokarmowego:
  • wątroba
  • trzustkaFUNKCJE PRZEWODU POKARMOWEGO:
 • pobranie pożywienia i wody
 • trawienie
 • przyswojenie potrzebnych składników odżywczych (białka, witaminy, tłuszcze, węglowodany)
 • wydalenie zbędnych składników

BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO:
 1. jama ustna
 2. gardło
 3. przełyk
 4. żołądek
 5. jelito cienkie
 6. jelito grube
 7. wątroba
 8. trzustka


JAMA USTNA:
przedsionek jamy ustnej:
 • wargi
 • policzki
 • dziąsła
 • gruczoły

ZĘBY:
 • mleczne (20)
  • 4 siekacze
  • 2 kły
  • 4 trzonowce
 • stałe: (32)
  • 4 siekacze
  • 2 kły
  • 4 zęby przedtrzonowe
  • 6 trzonowych
ćwiartkami: 2 + 1 + 2 + 3


ŚLINIANKI:
 • przyuszna (największa)
 • podżuchwowa
 • podjęzykowa
rola ślinianek
 • wydziela sok trawienny (ślinę)
rola śliny:
 • nawilżanie (mucyna)
 • działanie bakteryjne (izozym)
 • w jamie ustnej rozkładane są: skrobie (cukry złożone) – enzym amylaza ślinowa (tiamina)

JĘZYK – duży twór skórno – mięśniowy

budowa:
 • trzon
 • koniec
 • nasada
rola języka:
 • mieszanie pokarmów
 • formowanie i przesuwanie kęsów pokarmowych
 • odczuwanie smaku (brodawki, kubki smakowe)
 • cztery smaki:
  • słodki
  • słony
  • gorzki
  • kwaśny
brodawki: (w zależności od kształtu)
 • nitkowate
 • grzybowate
 • okolone
 • liściaste
 • podniebienie miękkie
 • podniebienie twarde


GARDŁO
 • część nosowa
 • część ustna
 • część krtaniowa
gardło jest częścią wspólną dla układu pokarmowego i oddechowego


PRZEŁYK
 • duża cewa mięśniowo -  błoniasta, która łączy gardło z żołądkiem
 • posiada trzy odcinki:
  • szyjny
  • piersiowy (najdłuższy)
  • brzuszny (najkrótszy) jej granicą jest przepona
 • luźna tkanka mięśniowa na zewnątrz
 • tkanka śluzowa wewnątrz
 • długość ok. 25 cm
 • średnica zmienna w zależności od wypełnienia (treść pokarmowa lub gazy)
 • trzy fizjologiczne przewężenia:
  • górne
  • środkowe
  • dolne

przełyk
 źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"ŻOŁĄDEK
budowa:
 • dno (wpust - na górze)
 • trzon
 • część odźwiernikowa – łączy się z jelitem cienkim

żołądek
 źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"


JELITO CIENKIE
trzy podstawowe części:
 • dwunastnica
 • jelito czcze
 • jelito kręte
zastawka krętniczo – kątnicza - oddziela jelito cienkie od jelita grubego


JELITO GRUBE
składa się z:
 • jelita ślepego (kątnica  z wyrostkiem robaczkowym)
 • okrężnicy:
  • wstępującej (wstępnica)
  • poprzecznej (poprzecznica)
  • zstępującej (zstępnica)
 • esicy
 • odbytnicy (jelito proste)
 • odbytu

okrężnica
 źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"


REGULACJA CZYNNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO

NERWOWA
dzięki splotom mięśniowym:
 • splot Auerbacha wzmaga czynności motoryczne
 • splot Meisnera pobudza  wzmaga wydzielanie i wchłanianie

HORMONALNA
główne hormony przewodu pokarmowego:
 • gastryna:
  • produkowana przez komórki G w żołądku i dwunastnicy
  • pobudza wydzielanie kwasu solnego
  • hamuje opróżnianie żołądkowe
 • sekretyna:
  • produkowana przez komórki S w dwunastnicy
  • pobudza wydzielanie wody przez komórki przewodów trzustkowych


FUNKCJE JAMY USTNEJ
 • rozdrabnianie (zęby, dziąsła)
 • rozmiękczanie (ślina)
 • wstępne trawienie (rozkładanie skrobi  - amylaza ślinowa)
 • działanie bakteriobójcze (ślina)

FUNKCJE ŻOŁĄDKA
 • zbiornik pokarmu
 • czynność mechaniczna (mieszanie) i chemiczna
 • wydzielanie soku żołądkowego:
  • ma właściwości bakteriobójcze
  • zawiera:
   • pepsynę (enzym trawiący białka)
   • kwas solny (działanie bakteriobójcze)
   • inne enzymy rozkładające białka
   • lipazę żołądkową (enzym rozkładający tłuszcze)
   • śluz (ochrona błony śluzowej)
   • komórki okładzinowe oprócz kwasu solnego wydzielają czynnik wewnętrzny tzw. czynnik Castle’a, który wiąże witaminę B12, umożliwiając jej wchłanianie w jelicie cienkim
 • kwaśna treść pokarmowa po przejściu z żołądka do dwunastnicy pobudza wydzielanie hormonów jelitowych (np. sekretyna, cholecystokinina),   pobudza też wydzielanie żółci i soku trzustkowego


FUNKCJE JELITA CIENKIEGO
 • trawienie
  • dzięki enzymom gruczołów jelita cienkiego (diastaza, maltaza, laktaza)
  • dzięki enzymom trzustki (amylaza trzustkowa, lipaza, nukleaza, trypsynogen, lastaza)
  • dzięki żółci wydzielanej przez wątrobę
 • wchłanianie produktów trawienia
  • powierzchnię wchłaniania zwiększają fałdy okrężne oraz kosmki jelitowe
  • tłuszcze wchłonięte przez kosmki jelitowe, przedostają się do układu chłonnego i żylnego
  • białka i węglowodany przedostają się drogą układu krążenia wrotnego do wątroby


FUNKCJE JELITA GRUBEGO
 • wchłanianie wody i elektrolitów
 • formowanie i wydalanie kału


WĄTROBA
 • największy gruczoł ciała ludzkiego
 • ciężar: ok. 1,5 kg
 • obficie ukrwiona – barwa czerwono – brunatna
 • konsystencja miękka, sprężystość nieznaczna
 • miąższ kruchy – stąd łatwo pęka przy urazach

wątroba
 źródło: Peter Abrahams "Atlas anatomii"


BUDOWA:
 • ma kształt zbliżony do połowy jajka
 • ma dwie powierzchnie: trzewną i przeponową
 • składa się z 4 płatów:
  • lewego
  • prawego
  • czworobocznego
  • ogoniastego
 • zajmuje prawie całe podżebrze prawe, znaczną część nadbrzusza i sięga do podżebrza lewego
 • zbudowana z komórek zwanych hepatocytami
 • budowa zrazikowa


FUNKCJE:
 • magazynowanie:
  • glikogen
  • tłuszcz
  • witaminy
 • wytwarza białka osocza
 • wytwarza czynniki krzepnięcia krwi
 • produkcja żółci
 • metabolizuje leki i toksyny
 • wydala zbędne substancje


DROGI ŻÓŁCIOWE:
 • z wątroby wychodzą dwa przewody:
  • wątrobowy lewy
  • wątrobowy prawy
 • razem dają wątrobowy wspólny
 • do niego dochodzi przewód pęcherzykowy (z pęcherzyka żółciowego)
 • pęcherzyk żółciowy ma na celu gromadzenie i zagęszczenie żółci
 • żółć jest stale produkowana i gromadzona w pęcherzyku żółciowym
 • oba dają przewód żółciowy wspólny
 • uchodzi do dwunastnicy

TRZUSTKA

BUDOWA:

 • gruczoł o budowie zrazikowej, kształt nieregularny, wydłużony, spłaszczony
 • barwa szaro lub żółto – różowa, konsystencja miękka
 • masa (ok. 770 – 90 g), dł. (15 – 20 cm), szer. (2,5 – 5,5 cm), gr. (1,7 – 2 cm)
 • ułożona poprzecznie na tylnej ścianie jamy brzusznej za żołądkiem
 • leży na poziomie kręgów lędźwiowych L1 i L2
 • otoczona siecią przewodów – największy - przewód trzustkowy. Do niego wpadają liczne mniejsze przewody międzyzrazikowe -  największy z nich -  przewód głowy trzustki
 • Do przewodów międzyzrazikowych uchodzą również cieńsze przewody wychodzące bezpośrednio z wysp trzustkowych zbudowanych z komórek Largenhansa.
 • Do przewodu trzustkowego uchodzi w obrębie głowy trzustki przewód trzustkowy  Wirsunga oraz przewód dodatkowy Santoriniego.
 • Przewody odprowadzają sok trzustkowy do przewodu pokarmowego.
 • Trzustkę można podzielić na części:
  • Głowa - położona wewnątrz pętli
  • Szyjka, zwana cieśnią - to odcinek o długości ok. 2 cm, stanowiący przedłużenie głowy w trzon
  • Trzon trzustki - ma trzy powierzchnie i trzy brzegi:
   • przednia jest oddzielona od powierzchni tylnej ostrym brzegiem górnym
   • tylna od powierzchni dolnej oddziela brzeg dolny
   • dolna od powierzchni przedniej oddziela brzeg przedni
  • Ogon - lewy koniec trzustki, który jest najczęściej spłaszczony,  skierowany na lewo i ku górze

FUNKCJE:

 • wewnątrzwydzielnicza - produkuje hormony wydzielane do krwi i odpowiedzialne za gospodarkę cukrową w organizmie
 • zewnątrzwydzielnicza - produkuje sok trzustkowy oraz enzymy trawienne
 
SOK TRZUSTKOWY -  wydzielany do dwunastnicy, bierze znaczny udział w trawieniu pokarmów. U człowieka wytwarza się na dobę ok 1200 ml soku trzustkowego. W jego skład wchodzą 3 grupy enzymów, które hydrolizują białka, węglowodany i tłuszcze, są to:
 • proteazy: trypsyna i erapsyna – rozkładają cząsteczki białka na aminokwasy
 • amylaza trzustkowa – rozkłada wielocukry do maltozy, ta zaś pod wpływem enzymu maltazy (zawartej w soku jelitowym) ulega przemianie w glukozę
 • lipaza – rozkłada tłuszcze na glicerol i kwasy tłuszczowe
Wydzielanie soku trzustkowego odbywa się w 2 – 5 minut po spożyciu pokarmu i trwa 6 – 14 godzin, w zależności od składu pokarmu

Mechanizm wydzielania soku trzustkowego:
 • nerwowy – pod wpływem impulsów przekazywanych przez nerw błędny
 • humoralny – dwa hormony pobudzające trzustkę do wydzielania soków trawiennych: sekretyna i pankreozymina
dwa HORMONY:
 • insulina – hormon regulujący przemianę węglowodanową
 • glukagon – podnosi poziom cukru we krwi