Mobbing - czym jest i jak się przed nim bronić

Mobbing to jeden z ważniejszych problemów społecznych współczesnego świata. Może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, umiejętności, inteligencji, światopoglądu czy religii. Występuje w wielu miejscach: w szkołach różnego szczebla, zakładach pracy, począwszy od małych, prywatnych, a skończywszy na wielkich korporacjach, przedsiębiorstwach, w instytucjach, organizacjach – wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez pewien czas. Z różnych przyczyn dochodzi do  nękania przez osobę (lub grupę osób) drugiego człowieka (lub grupę ludzi). Nękanie to uderza w fundamentalne wartości konstytucyjne,  przede wszystkim w  nienaruszalną godność człowieka. Ze względu na pewną niejasność, czy określenie mobbingu ma zastosowanie tylko do stosunków w miejscach zatrudnienia, czy też odnosi się do stosunków w różnych grupach społecznych, skupiłam się na aspekcie występowania mobbingu zakładach pracy.

Układanie pacjenta w pozycji bocznej - algorytm


Pozycja ta ma zastosowanie jako jedna z pozycji ułożeniowych chorego w łóżku, stosuje się ją także jako pozycję bezpieczną u chorych poszkodowanych, u których doszło do utraty przytomności -  do czasu przybycia fachowej pomocy medycznej.

 

Cel:

 • udrożnienie dróg oddechowych,
 • zapobieganie zapadaniu się języka u chorych nieprzytomnych,
 • zapobieganie zachłyśnięciu wydzieliną z dróg pokarmowych,
 • zapobieganie odleżynom w okolicy kręgosłupa, kości ogonowej oraz potylicy. 

Przygotowanie pacjenta: 

 

 • poinformowanie chorego o celu i sposobie zmiany pozycji,
 • u chorych przytomnych uzyskanie zgody na wykonanie czynności.

Przygotowanie zestawu:

 • 1 poduszka podłużna lub zwinięty w rulon koc,
 • 1 poduszka podłużna,
 • 1 poduszka zwykła,
 • kółka pod łokcie i pięty wykonane z waty i bandaża lub specjalnego granulatu. 

Sposób wykonania: 


 1. Zapoznaj się ze stanem pacjenta.
 2. Przygotuj niezbędne przybory.
 3. Przynieś przygotowany sprzęt do łóżka pacjenta.
 4. Obluźnij koc.
 5. Głowę chorego ułóż delikatnie na prawym boku.
 6. Ułóż kończynę górną prawą (bliższą) w lekkim odwiedzeniu dłonią skierowaną ku górze.
 7. Kończynę górną lewą (dalszą) skieruj w kierunku prawego policzka pacjenta.
 8. Lewą nogę (dalszą) pacjenta zegnij w kolanie.
 9. Chwyć chorego za lewy bark i staw biodrowy.
 10. Obróć delikatnie ku sobie.
 11. Lewą dłoń podłóż płasko pod brodę chorego lub ułóż na dodatkowej poduszce, tak by podpierała całe przedramię oraz staw łokciowy.
 12. Zabezpiecz plecy pacjenta podłużną poduszką lub kocem zwiniętym w rulon.
 13. Pod lewą nogę (znajdująca się „na górze”) podłóż drugą podłużną poduszkę, tak by staw kolanowy znajdował się na tej samej płaszczyźnie co staw biodrowy.
 14. Pod prawy łokieć, oraz kostkę prawej stopy (znajdującej się „na dole”) podłóż podpórki zrobione z waty i bandaża lub specjalne udogodnienia przeznaczone do tego celu.
 15. Przykryj pacjenta kocem.
 16. Upewnij się czy pacjentowi jest wygodnie.
 17. Po 2 godzinach zmień pozycję pacjentowi, zabierz udogodnienia  odwrotnej kolejności niż były montowane przy układaniu pacjenta w pozycji bocznej.
 18. Uporządkuj przybory. 

Obowiązujące zasady: 

 

 • zapoznanie się ze stanem chorego,
 • jeżeli pacjent ma trudności z samodzielnym poruszaniem się w łóżku – zapewnienie sobie pomocy dodatkowej osoby,
 • przed przystąpieniem do ułożenia pacjenta skompletowanie wszystkich niezbędnych przyborów,
 • przy układaniu pacjenta zwracanie uwagi na jego wygodę i bezpieczeństwo, zwrócenie uwagi na odciążenie miejsc najbardziej narażonych na ucisk,
 • pozostawienie pacjenta w wybranym ułożeniu najwyżej 2 godz.