Zdrowie z pól, łąk i lasów - brzoza

Dzisiaj święto Bożego Ciała. Przez miasta przeszły procesje, zatrzymując się przy każdym z czterech ołtarzy przystrojonych drzewkami brzozy. Wierni odłamywali gałązki: jedni malutkie, inni - całe wielkie gałęzie. Zawsze jest przy tym trochę zamieszania. Bo ludzie jak to ludzie - nie patrzą: trzeba zdobyć, zapolować i zanieść do domu. Po co ta brzoza? Brzozy w naszej kulturze mają od dawna symboliczne znaczenie. Wierzono, że brzozowe gałązki mają moc uzdrawiania, co w pewnym sensie jest prawdą, bo brzoza działa leczniczo. Miały też ochraniać domostwa przed burzą, gradem, złymi duchami, zapewniać urodzaj. Takie gałązki wkładano za wiszące na ścianach obrazy o treści religijnej ale też przystrajano stajnie i obory. Potem palono razem z palmami z Niedzieli Palmowej. Gałązki wtykano w ziemię na polach, aby dobrze obrodziła. W czerwcu aktywne były czarownice i to właśnie przed ich czarami brzoza miała chronić. Ale też te czarownice latały na brzozowych miotłach! Kiedyś istniała tradycja pośw

Emocje

emocje

Opierając się na badaniach holenderskiego naukowca, Nico Henri Frijdy, przedstawić można trzy definicje emocji:
 1. Emocja  - jako wynik świadomej lub nieświadomej oceny zdarzenia, które wpływa na cele lub interesy podmiotu. Emocja pozytywna - gdy zdarzenie jest zgodne z celami i interesami, a negatywna – jeśli niezgodne.
 2. Emocja uruchamia priorytet do określonego działania i  nadaje mu priorytet pilnego.
 3. Emocja -  jako szczególny rodzaj stanu psychicznego
Emocji często towarzyszą zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne oraz reakcje behawioralne.

Przyczyną emocji jest zależność pomiędzy bodźcem, a nastawieniem poznawczym wynikającym z dotychczasowych doświadczeń.

Istnieją różne czynniki wywołujące emocje: • UNIWERSALNE – mające wspólne właściwości potrzebne do aktywacji danej emocji (Ekman), podobnej u wszystkich (ważnej np. z punktu widzenia przetrwania)
 • INDYWIDUALNE – emocje pojawiają się w wyniku procesu uczenia i doświadczeń (określony sygnał jest zapowiedzią czegoś niekorzystnego), zależą od przebiegu doświadczenia jednostki

Wyróżniamy następujące systemy aktywacji emocji:


 • neuronalny – biologiczna podstawa powstawania emocji oparta na strukturze połączeń nerwowcy w OUN. Może samodzielnie wywołać emocje. Mechanizmem aktywacji może być np. regulacja temperatury krwi wpływającej do mózgu.
 • sensomotoryczny -  emocje są aktywowane przez procesy sensomotoryczne. Przyjęcie odpowiedniej postawy ciała lub wyrazu twarzy aktywizuje daną emocje.
 • afektywny – emocje powstają na skutek bodźców biologicznych (reakcja odruchowa)
 • poznawczy – emocje powstające przez procesy porównania, oceny, wyciągania wniosków itp.


Wg Paula Ekmana  - psychologa specjalizującego się w dziedzinie emocji i motywacji, wyróżniamy 7 rodzajów emocji:
 1. strach
 2. wstręt
 3. szczęście
 4. zdziwienie
 5. pogarda
 6. złość
 7. smutek

Emocje możemy podzielić na pierwotne i wtórne.


 • Pierwotne – ukształtowane na drodze ewolucji, związane są z zaspokajaniem potrzeb i wywołują stan przyjemny lub przykry. Doświadczane i rozpoznawane są przez wszystkich.
 • Wtórne (pochodne) – jest to kombinacja emocji podstawowych, a ich ekspresja zależy od wzorców kulturowych (Ekman).  Emocje pochodne pojawiają się w rezultacie działania emocji podstawowych w określonych sytuacjach. Np. poczucie winy – jako rezultat strachu przed karą za popełniony czyn (Kemper).


Jedną z emocji określanych jako negatywna – jest smutek. Charakteryzuje się poczuciem krzywdy, przygnębieniem, mniejszą energią, żalem. Często towarzyszy mu płacz.

Przyczyną smutku mogą być samokrytyczne myśli, problemy w relacjach z ludźmi, błędna interpretacja doświadczeń, brak pozytywnego myślenia o przyszłości.

Smutek może być konstruktywny – pomaga skonfrontować własne wyobrażenia z rzeczywistością i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednakże w  zależności od czasu trwania (powyżej 2 tygodni) może  przerodzić się w depresję .

Charakteryzuje się ona stałym obniżeniem samopoczucia, niską samooceną, prowadzi wręcz do niemożności funkcjonowania w codziennym życiu

Jest jednym z zaburzeń emocjonalnych


Zaburzenia emocjonalne


to nieprzyjemny stan emocjonalny, który charakteryzuje się przeżywaniem strachu, stresu przykrości. Mogą to być stany lękowe, fobie, zaburzenia snu. Stan ten może trwać bardzo długo  (lata) i utrudniać normalne funkcjonowanie.

Wg  Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do zaburzeń emocjonalnych zaliczamy:
zaburzenia nastroju:
 • depresja - towarzyszy jej często głęboki smutek i myśli samobójcze, brak energii do działania
 • mania - nadmiar energii, funkcjonowanie impulsywne i nieuporządkowane
 • oraz zaburzenia lękowe – fobie, napady paniki


W zależności od czasu trwania wyróżniamy:


Ekspresje  - trwają sekundy -    emocja wyrażana za pomocą mimiki, pozycji ciała, ruchu, dźwięku. Sygnały, po których obserwator może odgadnąć przeżywaną emocję u drugiej osoby.

Emocje zwerbalizowane, nazwane, uświadomione  - od kilku minut do kilku godzin.

Nastroje trwają od kilku godzin do kilku miesięcy.

Zaburzenia emocjonalne  - od kilku tygodni do kilku lat.

Cechy osobowości  - lata lub całe życie