Analiza pierwiastkowa włosa - co warto wiedzieć?

Badanie pierwiastkowe włosa jest reklamowane jako niezawodna metoda identyfikacji różnych chorób, niedoborów, nadmiarów pierwiastków oraz zatrucia metalami ciężkimi lub ksenobiotykami. Twierdzi się, że po przeprowadzeniu takiej analizy możliwe jest dostosowanie odpowiednich suplementów i innych często alternatywnych metod leczenia, które prowadzą do uzdrowienia pacjenta. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu oraz związanych z nim kontrowersjom.

Emocje

emocje

Opierając się na badaniach holenderskiego naukowca, Nico Henri Frijdy, przedstawić można trzy definicje emocji:
 1. Emocja  - jako wynik świadomej lub nieświadomej oceny zdarzenia, które wpływa na cele lub interesy podmiotu. Emocja pozytywna - gdy zdarzenie jest zgodne z celami i interesami, a negatywna – jeśli niezgodne.
 2. Emocja uruchamia priorytet do określonego działania i  nadaje mu priorytet pilnego.
 3. Emocja -  jako szczególny rodzaj stanu psychicznego
Emocji często towarzyszą zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne oraz reakcje behawioralne.

Przyczyną emocji jest zależność pomiędzy bodźcem, a nastawieniem poznawczym wynikającym z dotychczasowych doświadczeń.

Istnieją różne czynniki wywołujące emocje: • UNIWERSALNE – mające wspólne właściwości potrzebne do aktywacji danej emocji (Ekman), podobnej u wszystkich (ważnej np. z punktu widzenia przetrwania)
 • INDYWIDUALNE – emocje pojawiają się w wyniku procesu uczenia i doświadczeń (określony sygnał jest zapowiedzią czegoś niekorzystnego), zależą od przebiegu doświadczenia jednostki

Wyróżniamy następujące systemy aktywacji emocji:


 • neuronalny – biologiczna podstawa powstawania emocji oparta na strukturze połączeń nerwowcy w OUN. Może samodzielnie wywołać emocje. Mechanizmem aktywacji może być np. regulacja temperatury krwi wpływającej do mózgu.
 • sensomotoryczny -  emocje są aktywowane przez procesy sensomotoryczne. Przyjęcie odpowiedniej postawy ciała lub wyrazu twarzy aktywizuje daną emocje.
 • afektywny – emocje powstają na skutek bodźców biologicznych (reakcja odruchowa)
 • poznawczy – emocje powstające przez procesy porównania, oceny, wyciągania wniosków itp.


Wg Paula Ekmana  - psychologa specjalizującego się w dziedzinie emocji i motywacji, wyróżniamy 7 rodzajów emocji:
 1. strach
 2. wstręt
 3. szczęście
 4. zdziwienie
 5. pogarda
 6. złość
 7. smutek

Emocje możemy podzielić na pierwotne i wtórne.


 • Pierwotne – ukształtowane na drodze ewolucji, związane są z zaspokajaniem potrzeb i wywołują stan przyjemny lub przykry. Doświadczane i rozpoznawane są przez wszystkich.
 • Wtórne (pochodne) – jest to kombinacja emocji podstawowych, a ich ekspresja zależy od wzorców kulturowych (Ekman).  Emocje pochodne pojawiają się w rezultacie działania emocji podstawowych w określonych sytuacjach. Np. poczucie winy – jako rezultat strachu przed karą za popełniony czyn (Kemper).


Jedną z emocji określanych jako negatywna – jest smutek. Charakteryzuje się poczuciem krzywdy, przygnębieniem, mniejszą energią, żalem. Często towarzyszy mu płacz.

Przyczyną smutku mogą być samokrytyczne myśli, problemy w relacjach z ludźmi, błędna interpretacja doświadczeń, brak pozytywnego myślenia o przyszłości.

Smutek może być konstruktywny – pomaga skonfrontować własne wyobrażenia z rzeczywistością i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednakże w  zależności od czasu trwania (powyżej 2 tygodni) może  przerodzić się w depresję .

Charakteryzuje się ona stałym obniżeniem samopoczucia, niską samooceną, prowadzi wręcz do niemożności funkcjonowania w codziennym życiu

Jest jednym z zaburzeń emocjonalnych


Zaburzenia emocjonalne


to nieprzyjemny stan emocjonalny, który charakteryzuje się przeżywaniem strachu, stresu przykrości. Mogą to być stany lękowe, fobie, zaburzenia snu. Stan ten może trwać bardzo długo  (lata) i utrudniać normalne funkcjonowanie.

Wg  Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do zaburzeń emocjonalnych zaliczamy:
zaburzenia nastroju:
 • depresja - towarzyszy jej często głęboki smutek i myśli samobójcze, brak energii do działania
 • mania - nadmiar energii, funkcjonowanie impulsywne i nieuporządkowane
 • oraz zaburzenia lękowe – fobie, napady paniki


W zależności od czasu trwania wyróżniamy:


Ekspresje  - trwają sekundy -    emocja wyrażana za pomocą mimiki, pozycji ciała, ruchu, dźwięku. Sygnały, po których obserwator może odgadnąć przeżywaną emocję u drugiej osoby.

Emocje zwerbalizowane, nazwane, uświadomione  - od kilku minut do kilku godzin.

Nastroje trwają od kilku godzin do kilku miesięcy.

Zaburzenia emocjonalne  - od kilku tygodni do kilku lat.

Cechy osobowości  - lata lub całe życie