Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Bańki lekarskie - algorytmZabieg ten polega na spowodowaniu przekrwienia tętniczo-żylnego, a następnie wynaczynieniu krwi z drobnych, powierzchownych naczyń włosowatych poprzez podciśnienie wytwarzane w bańce.


Cel zabiegu:
 • działanie bodźcowe na system obronny organizmu (wspomaganie procesów  odpornościowych),
 • przyspieszenie procesu leczenia,
 • działanie przeciwzapalne,
 • działanie przeciwbólowe.

Przygotowanie  zestawu:

Materiały i środki:
 • chusta trójkątna do ochrony włosów chorego,
 • rękawiczki jednorazowego użytku,
 • fartuch ochronny,
 • ścisły, dobrze umocowany na watotrzymaczu kwacz – 2 cm wacik o kształcie walca,
 • waciki,
 • spirytus,
 • wazelina,
 • kwacze (4-5 szt.),
 • zapałki,
 • woda,
 • mydło i środek do higienicznej dezynfekcji rąk.
Przybory i sprzęt:
 • ręcznik,
 • koc lub kołdra,
 • taca,
 • bańki (40 szt.),
 • naczynie na odpadki,
 • lampka spirytusowa,
 • parawan,
 • stolik przyłóżkowy,
 • miska na wodę,
 • krzesło.

Sposób wykonania.
 1. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk.
 2. Przygotowanie zestawu.
 3. Postawienie na stoliku przyłóżkowym, odstawienie krzesła.
 4. Założenie fartucha ochronnego i rękawiczek.
 5. Opuszczenie wezgłowia chorego, wyjęcie jednej poduszki i odłożenie na krzesło.
 6. Ułożenie chorego na brzuchu z rękoma podłożonymi pod pozostałą poduszkę.
 7. Zdjęcie choremu górnej części piżamy/koszuli.
 8. Osłonięcie włosów chorego chustą trójkątną.
 9. Obniżenie przez sfałdowanie wierzchniego przykrycia do pasa pacjenta
 10. Posmarowanie wazeliną pleców pacjenta.
 11. Włożenie do spirytusu kwacza, wyciśnięcie nasączonego kwacza tak aby płonący spirytus nie spadł i nie poparzył chorego.
 12. Zapalenie lampki spirytusowej.
 13. Wzięcie do ręki lewej 2-3 baniek, do prawej zapalony kwacz.
 14. Wypalenie krótkie bańki (wytworzenie próżni) i szybkie postawienie (nie wciśnięcie) na dalszej stronie, następnie na bliższej stronie pleców pacjenta.
 15. Postawienie zaleconej ilości baniek w rzędach po obu stronach kręgosłupa. Nie stawiamy baniek na kręgosłupie, łopatkach i znamionach skórnych!
 16. Zgaszenie kwacza (w bezpiecznej odległości od chorego).
 17. Sprawdzenie czy bańki są postawione prawidłowo przez przeprowadzenie ręką po powierzchni baniek.
 18. Dokładne okrycie pacjenta ręcznikiem i wierzchnim przykryciem (kołdra/koc).
 19. Wygaszenie palnika i odstawienie tacy.
 20. Zdjęcie chusty z osłoniętych włosów.
 21. Sprawdzenie samopoczucia chorego.
 22. Po 20 minutach przyniesienie miednicy z wodą, odsłonięcie pleców chorego, zdjęcie ze strony dalszej, później z bliższej baniek przez uciśnięcie skóry wokół bańki (nie ciągnąć!).
 23. Włożenie zdjętych baniek do miednicy.
 24. Wytarcie do sucha pleców pacjenta i natłuszczenie skóry wazeliną lub kremem.
 25. Ułożenie pacjenta na wznak, włożenie górnej części piżamy.
 26. Ułożenie pod głowę drugiej poduszki.
 27. Uniesienie wezgłowia zgodnie z potrzebami pacjenta.
 28. Sprawdzenie samopoczucia chorego.
 29. Zdjęcie rękawiczek i fartucha ochronnego.
 30. Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk.
 31. Udokumentowanie czynności.

Uporządkowanie sprzętu, materiału, otoczenia:
 • porządkowanie sprzętu, umycie baniek,
 • odstawienie parawanu,
 • zagospodarowanie odpadów – rękawiczek, fartucha ochronnego w koszu z odpadami zakaźnymi.
Uwaga: Stosując bańki należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjenta ze względu
na stosowanie łatwopalnych nasączonych spirytusem kwaczy i ognia, należy krótko wypalać bańkę (wytwarzać próżnię) tak aby nie oparzyć chorego zbyt mocno nagrzaną bańką, należy szczegółowo omówić zabieg i uzyskać zgodę pacjenta na jego wykonanie.