Osteoporoza - złodziej kości

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym powolnie ubytku masy kostnej. Jest uznana z jedną z chorób cywilizacyjnych, na której rozwój wpływ mają też sami chorzy. Wg definicji WHO:  Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. Na osteoporozę częściej chorują kobiety. Jaka jest tego przyczyna? W okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym znacznie obniża się poziom estrogenów, co niekorzystnie wpływa na metabolizm kostny. Ale mężczyźni chorują także, chociaż ryzyko złamania osteoporotycznego jest u nich o połowę mniejsze, niż u kobiet. Z wiekiem w organizmie następuje stopniowe upośledzenie procesów kościotwórczych, nasila się zanikanie tkanki kostnej. Dlatego jest to choroba pojawiająca się najczęściej w późniejszym wieku. Może też pojawić się jako skutek chorób, takich jak nadczynność tarczycy albo cukrzyca. Oprócz czynników ge

Podawanie kaczki - algorytmCel: 

 • umożliwienie pacjentowi oddania moczu w sytuacji konieczności pozostania w łóżku.

Przygotowanie zestawu: 

Materiały i środki:
 • rękawice ochronne,
 • papier toaletowy,
 • lignina,
 • mydło,
 • myjka.
Przybory i sprzęt:
 • kaczka, 
 • parawan, 
 • miska, 
 • ręcznik.

Sposób wykonania.

 1. Zapoznaj się ze stanem pacjenta.
 2. Umyj i zdezynfekuj ręce.
 3. Przygotuj sprzęt i środki potrzebne do wykonania czynności.
 4. Zapewnij choremu warunki intymności (poproś o opuszczenie sali
  tych pacjentów, którzy mogą chodzić, osłoń łóżko parawanem,
  zamknij drzwi do sali). 
 5. Nałóż rękawiczki ochronne.
Pacjent samodzielny:
 1. Podaj kaczkę, trzymając za uchwyt tak, aby pacjent mógł chwycić
  za szyjkę lub postaw kaczkę na materacu łóżka.
 2. Przygotuj papier toaletowy lub ligninę w zasięgu ręki pacjenta.
 3. Połóż dzwonek w zasięgu ręki chorego.
   
Pacjent częściowo samodzielny:
 1. Postaw kaczkę na materacu w nogach chorego.
 2. Pomóż pacjentowi przyjąć odpowiednią pozycję (nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, kolana odwiedzione na bok)
 3. Podsuń kaczkę, u mężczyzn prącie włóż do otworu kaczki i podsuń bliżej krocza, aby mocz nie wydostawał się z pojemnika
 4. Przyjdź do sali zaraz po wezwaniu przez pacjenta lub po 5 minutach od momentu opuszczenia sali.
 5. Odwiń brzeg kołdry do góry.
 6. Wyjmij kaczkę.
 7. Osusz kroczę ligniną jeżeli pacjent nie może wykonać tej czynności samodzielnie (ligninę włóż do otworu kaczki).
 8. Zabezpiecz kaczkę specjalną zatyczką i wynieś do toalety.
 9. Określ ilość i barwę moczu.
 10. Opróżnij kaczkę z zawartości i włóż do urządzenia myjącego.
 11. Przygotuj miskę z ciepłą wodą tylko dla tych pacjentów którzy samodzielnie osuszyli okolicę krocza po oddaniu moczu. 
 12. Postaw miskę na krześle.
 13. Podaj pacjentowi mydło i ręcznik w celu umycia rąk.
 14. Uporządkuj przybory i sprzęt, umieść je na właściwym miejscu. 
 15. Zdejmij rękawiczki.
 16. Wykonaj higieniczne mycie i dezynfekcję rąk. 
 17. Odnotuj ilość moczu na karcie gorączkowej. 
 18. Udokumentuj wykonanie czynności.


Obowiązujące zasady: 

 • basen i kaczkę należy podawać natychmiast, gdy pacjent o nie poprosi,
 • ciężko choremu pacjentowi basen przed podaniem należy ogrzać ciepłą wodą (podawać suchy),
 • nie wolno przedłużać pobytu chorego na basenie ponad niezbędną konieczność (oddanie moczu i/lub stolca), 
 • nie należy stawiać basenu i kaczki na podłodze.