Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Karmienie przez zgłębnik - algorytmCel:


 • podanie pacjentowi przez zgłębnik płynnych mieszanek odżywczych dożołądkowo lub dojelitowo,
 • zachowanie funkcji wchłaniającej błony śluzowej jelita,
 • utrzymanie bariery oddzielającej patogenne czynniki jelitowe od układu krążenia.

Przygotowanie zestawu: 

Materiały i środki:
 • serwetki lub płaty ligniny do zabezpieczenia ubrania i pościeli
 • przed zabrudzeniem,
 • dwie strzykawki 50 lub 100 ml typu Janetta,
 • korek do zamknięcia zgłębnika między porcjami jedzenia,
 • rękawiczki,
 • fartuch foliowy,
 • woda o temp. 30°C,
 • posiłek zmiksowany lub dieta przemysłowa,
 • mydło i środek do mycia i dezynfekcji rąk,
 • papierek lakmusowy.

Przybory i sprzęt: 

 • przyrząd do żywienia enteralnego (w razie konieczności),
 • stetoskop,
 • zacisk,
 • miska nerkowata,
 • kubek na wodę,
 • pojemnik na posiłek zmiksowany,
 • stolik przyłóżkowy,
 • taca,
 • parawan,
 • kosz na odpady zakaźne.
   
Sposób wykonania:

 • Zapoznaj się ze stanem chorego
 • Przygotuj chorego do karmienia przez zgłębnik (nawiąż kontakt i współpracę, poinformuj o celu i istocie czynności, uzyskaj zgodę i udziel pacjentowi stosownych wyjaśnień).
 • Umyj i zdezynfekuj ręce.
 • Przygotuj zestaw.
 • Ustaw tacę z przyborami na stoliku przyłóżkowym.
 • Ustaw parawan.
 • Sprawdź rozmieszczenie na stanowisku pracy materiałów, przyborów i sprzętu potrzebnego do wykonania karmienia przez zgłębnik.
 • Załóż fartuch foliowy i rękawiczki.
 • Zapewnij pacjentowi pozycję siedzącą lub półsiedzącą
 • Sprawdź położenie zgłębnika poprzez: 
  • osłuchiwanie: 
   • przyłóż stetoskop w okolicy nadbrzusza, 
   • wprowadź strzykawką ok. 20 ml powietrza, 
   • sprawdź, czy słychać charakterystyczny odgłos bulgotania,
   • odciągnij wprowadzone powietrze; 
  • przez odciągnięcie treści żołądkowej i ewentualne sprawdzenie pH za pomocą papierka lakmusowego (wartość pH do 3); 
  • wykonanie badania rtg na zlecenie lekarza.
 • Sprawdź zaleganie treści w żołądku.
 • Przepłucz zgłębnik 20-30 ml wody.
 • Zamknij korkiem zgłębnik lub załóż zacisk na zewnętrzny koniec zgłębnika.
 • Sprawdź temperaturę posiłku (maks. 30°C). 

Karmienie pacjenta metodą porcji: 

 • Zabezpiecz pościel i bieliznę pacjenta płatami ligniny lub serwetą.
 • Zaaspiruj pokarm do strzykawki (użyj drugiej strzykawki).
 • Połącz strzykawkę ze zgłębnikiem.
 • Zwolnij zacisk z zewnętrznego końca zgłębnika.
 • Podaj pokarm powoli.
 • Załóż zacisk.
 • Odłącz strzykawkę.
 • Powtarzaj czynność aż podasz zleconą ilość posiłku.
 • Przepłucz zgłębnik 50 ml przegotowanej wody.
 • Zamknij zgłębnik korkiem (zatyczką).
 • Pozostaw pacjenta w pozycji siedzącej lub półsiedzącej przez ok. 30 minut.
 • Zdejmij rękawiczki i fartuch foliowy. Wykonaj higieniczne mycie i dezynfekcję rąk.

Inne metody karmienia przez zgłębnik: 

 • ciągłego wlewu – grawitacyjna lub przy użyciu pompy żywieniowej jest ciągłym kroplowym żywieniem przez całą dobę z przerwą na sen,
 • przerywana – wlew kroplowy dokonywany kilka razy dziennie przez godzinę w porze posiłku.

Uporządkowanie sprzętu, materiału, otoczenia:
 • uporządkuj przybory i sprzęt, umieść je na właściwym miejscu,
 • zdezynfekuj użyte przybory i sprzęt,
 • odstaw parawan,
 • zapewnij estetyczny wygląd najbliższego otoczenia,
 • zagospodaruj odpady,
 • udokumentuj wykonanie czynności.

Sprawdzanie zalegania treści w żołądku.

 • Zaleganie określa się jako obecność około 100 ml treści żołądkowej 2 godziny po ostatnim posiłku lub ponad 50% podanej diety po upływie godziny.
 • Kontrola zalegania w żołądku ma na celu zapobieganie wymiotom i zachłystowemu zapaleniu płuc.
 • Kontrola zalegania w żołądku powinna odbywać się według planu ustalonego przez lekarza.