Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Słanie łóżka pustego - algorytmCel:

 • zapewnienie wygody, estetyki (poprawa stanu bielizny pościelowej)
 • kształtowanie nawyków higienicznych
 • zapewnienie optymalnego samopoczucia chorego
 • zapobieganie powikłaniom, np. przykurczom, odleżynomZasady:

 1. Pościelenie łóżka tak, aby bielizna była dobrze naciągnięta.
 2. Ułożenie pościeli z obu stron łóżka na jednakowej długości.
 3. Wykonywanie czynności przez opiekuna medycznego w pozycji ciała oszczędzającej kręgosłup:
 • postawa ciała powinna być wyprostowana
 • zgięte kończyny dolne w stawach kolanowych 
 • długie kroki
 • punkt ciężkości obciążenia blisko ciała 
 • łóżko podniesione na wysokości umożliwiającej pracę z zachowaniem ww. postawy ciała, jeżeli jest to możliwe
 1. W celu uniknięcia zbytecznego obciążenia pacjenta należy wykonać pracę jak najmniejszą  liczbą ruchów.
 2. Twarzą zwróconą w kierunku, w którym wykonuje się czynność
 3. Układanie pościeli na krześle w sposób warsztatowy (zgodnie z kolejnością jej używania)
 4. Przestrzeganie zasad higieny:
 • higieniczne mycie rąk przed i po wykonaniu czynności
 • stosowanie odzieży ochronnej
 • unikanie kontaktu pościeli z ubraniem opiekuna medycznego
 • unikanie dotykania rękami twarzy, włosów i ust podczas ścielenia łóżka
 • unikanie wzniecania kurzu
 

Czynności przygotowawcze:

 •   przygotowanie opiekuna medycznego – higieniczne mycie rąk
 •   przygotowanie otoczenia, sprzętów (zestawu) – przygotowanie rękawiczek

Czynności właściwe:


1. założenie rękawiczek przez opiekuna medycznego
2. odstawienie szafki przyłóżkowej celem uzyskania bezpośredniego dostępu do łóżka
3. przystawienie krzesła w nogach łóżka, siedzeniem w stronę łóżka
4. opuszczenie wezgłowia łóżka
5. zdejmowanie poduszki (poduszek) i odłożenie jej na krzesło
6. obluźnienie pościeli z dwóch stron łóżka – opiekun stojąc z prawej strony u wezgłowia łóżka, podkłada lewą rękę pod materac, a prawą wysuwa całą pościel spod materaca, swobodnie w kierunku nóg łóżka  (czynność powtarza z drugiej strony łóżka)
7. zdejmowanie koca – rozkłada zawinięcia koca, chwyta oburącz pośrodku szerokości i odkłada na krzesło
8. odłożenie kołdry na krzesło:
 • chwyta oburącz za dwa rogi dolne i odkłada je do rogów górnych kołdry
 • składa jeszcze raz w kierunku od dołu do góry
 • chwyta w połowie szerokości i odkłada na krzesło

9. zdejmowanie podkładów:
 • chwyta prawą ręką górny róg, lewą ręką środek podkładu płóciennego, następnie składa podkład w pół, zdejmuje z łóżka, po czym składa jeszcze raz na pół i odkłada na krzesło (środkowym brzegiem w stronę łóżka)
 • w ten sam sposób składa podkład frotte/ceratowy
10. zdejmowanie prześcieradła:
 • wsuwa lewą rękę pod prześcieradło
 • unosi je lekko
 • prawą ręką chwyta prześcieradło nad ręką lewą i płasko ściąga je z łóżka
 • prześcieradło odkłada na krzesło
11. odwracanie materaca w kierunku od nóg do głowy płasko po łóżku
12. zasłanie prześcieradła (jedna strona łóżka):
 • zabiera prześcieradło na ręce i nakłada je na łóżko, uważając, aby do materaca dotykała ta sama strona prześcieradła co poprzednio
 • wyrównuje w nogach łóżka brzeg prześcieradła na równi z brzegiem materaca
 • nadmiar prześcieradła pociąga do wezgłowia - prześcieradło jest naciągnięte na cały materac
 • podkłada prawą rękę pod górny róg materaca, a lewą ręką podsuwa pod wezgłowie łóżka zwisającą część prześcieradła
 • robi narożnik kopertowy
 • zwisająca część prześcieradła z boku łóżka podkłada pod materac, naciągając prześcieradło pośrodku i w dole łóżka (gdy prześcieradło jest długie w nogach łóżka wykonuje się także narożnik kopertowy)

13. zasłanie podkładu ceratowego (jedna strona łóżka):
 • podkład ceratowy układa na łóżku na wysokości dolnego brzegu poduszek środkiem na linii środkowej łóżka
 • bierze zrolowaną wierzchnią część podkładu oburącz za końce tak, aby grzbietowa część dłoni była widoczna i umieszcza pod materacem
14. zasłanie podkładu płóciennego (tak jak podkład ceratowy) – gdy podkład płócienny jest szeroki, można zasłać go w następujący sposób:
 • podkład układa się na łóżku na wysokości dolnego brzegu poduszek, środkiem na linii środkowej łóżka
 • jedną ręką chwyta z góry wierzchnią część podkładu w połowie jego długości   i mocuje go pod materacem
 • ręką lewą z góry chwyta zrolowany górny róg podkładu, prawą przytrzymuje środek podkładu i nocuje pod materacem
 • ręką prawą z góry chwyta dolny róg podkładu, lewą przytrzymuje środek podkładu i mocuje pod materacem
 • wyrównuje podkład płócienny
15. porządkowanie prześcieradła, podkładu ceratowego i płóciennego po drugiej stronie łóżka (opiekun medyczny powtarza te same czynności)
16. powrót na drugą stronę łóżka
17. zasłanie kołdry (koca w poszwie):
 • opiekun nabiera na ręce koc w poszwie
 • układa go u wezgłowia w odległości ok. 20 cm od górnej krawędzi materaca
 • rozkłada koc na całe łóżko w kierunku nóg łóżka
 • brzeg boczny kołdry zakłada pod spód na równi z materacem (chwyta oburącz z góry kołdrę na końcu i pośrodku zaczynając od góry, powtarza tę czynność jeszcze raz przesuwając uchwycenie kołdry w jej dole)
17a. założenie drugiego koca w nogach łóżka – jest to modyfikacja słania łóżka wykonywana wtedy, gdy np. pacjent jest mobilizowany do większej aktywności dziennej
18. uporządkowanie kołdry i koca z drugiej strony łóżka
19. ułożenie poduszek (opiekun kolejno strzepuje poduszki i układa je płasko u wezgłowia):
 •   pierwszą z poduszek układa strzepanym pierzem w kierunku nóg łóżka
 •   drugą poduszkę pierzem strzepanym w kierunku wezgłowia łóżka
20. założenie narzuty na łóżko – modyfikacja słania łóżka stosowana, np. w domach pomocy społecznej

Czynności końcowe:


1. uporządkowanie sprzętu, materiałów, otoczenia:
 • przystawienie uporządkowanego stolika do łóżka i sprawdzenie porządku na nim
 • odstawienie krzesła
 • odłożenie tacy na miejsce
2. czynności końcowe wykonywane przez opiekuna:
 • zdejmowanie rękawiczek
 • higieniczne mycie rąk
 • dokumentowanie wykonanej czynności (wpisanie do karty pacjenta)