Analiza pierwiastkowa włosa - co warto wiedzieć?

Badanie pierwiastkowe włosa jest reklamowane jako niezawodna metoda identyfikacji różnych chorób, niedoborów, nadmiarów pierwiastków oraz zatrucia metalami ciężkimi lub ksenobiotykami. Twierdzi się, że po przeprowadzeniu takiej analizy możliwe jest dostosowanie odpowiednich suplementów i innych często alternatywnych metod leczenia, które prowadzą do uzdrowienia pacjenta. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu oraz związanych z nim kontrowersjom.

Słanie łóżka pustego - algorytmCel:

 • zapewnienie wygody, estetyki (poprawa stanu bielizny pościelowej)
 • kształtowanie nawyków higienicznych
 • zapewnienie optymalnego samopoczucia chorego
 • zapobieganie powikłaniom, np. przykurczom, odleżynomZasady:

 1. Pościelenie łóżka tak, aby bielizna była dobrze naciągnięta.
 2. Ułożenie pościeli z obu stron łóżka na jednakowej długości.
 3. Wykonywanie czynności przez opiekuna medycznego w pozycji ciała oszczędzającej kręgosłup:
 • postawa ciała powinna być wyprostowana
 • zgięte kończyny dolne w stawach kolanowych 
 • długie kroki
 • punkt ciężkości obciążenia blisko ciała 
 • łóżko podniesione na wysokości umożliwiającej pracę z zachowaniem ww. postawy ciała, jeżeli jest to możliwe
 1. W celu uniknięcia zbytecznego obciążenia pacjenta należy wykonać pracę jak najmniejszą  liczbą ruchów.
 2. Twarzą zwróconą w kierunku, w którym wykonuje się czynność
 3. Układanie pościeli na krześle w sposób warsztatowy (zgodnie z kolejnością jej używania)
 4. Przestrzeganie zasad higieny:
 • higieniczne mycie rąk przed i po wykonaniu czynności
 • stosowanie odzieży ochronnej
 • unikanie kontaktu pościeli z ubraniem opiekuna medycznego
 • unikanie dotykania rękami twarzy, włosów i ust podczas ścielenia łóżka
 • unikanie wzniecania kurzu
 

Czynności przygotowawcze:

 •   przygotowanie opiekuna medycznego – higieniczne mycie rąk
 •   przygotowanie otoczenia, sprzętów (zestawu) – przygotowanie rękawiczek

Czynności właściwe:


1. założenie rękawiczek przez opiekuna medycznego
2. odstawienie szafki przyłóżkowej celem uzyskania bezpośredniego dostępu do łóżka
3. przystawienie krzesła w nogach łóżka, siedzeniem w stronę łóżka
4. opuszczenie wezgłowia łóżka
5. zdejmowanie poduszki (poduszek) i odłożenie jej na krzesło
6. obluźnienie pościeli z dwóch stron łóżka – opiekun stojąc z prawej strony u wezgłowia łóżka, podkłada lewą rękę pod materac, a prawą wysuwa całą pościel spod materaca, swobodnie w kierunku nóg łóżka  (czynność powtarza z drugiej strony łóżka)
7. zdejmowanie koca – rozkłada zawinięcia koca, chwyta oburącz pośrodku szerokości i odkłada na krzesło
8. odłożenie kołdry na krzesło:
 • chwyta oburącz za dwa rogi dolne i odkłada je do rogów górnych kołdry
 • składa jeszcze raz w kierunku od dołu do góry
 • chwyta w połowie szerokości i odkłada na krzesło

9. zdejmowanie podkładów:
 • chwyta prawą ręką górny róg, lewą ręką środek podkładu płóciennego, następnie składa podkład w pół, zdejmuje z łóżka, po czym składa jeszcze raz na pół i odkłada na krzesło (środkowym brzegiem w stronę łóżka)
 • w ten sam sposób składa podkład frotte/ceratowy
10. zdejmowanie prześcieradła:
 • wsuwa lewą rękę pod prześcieradło
 • unosi je lekko
 • prawą ręką chwyta prześcieradło nad ręką lewą i płasko ściąga je z łóżka
 • prześcieradło odkłada na krzesło
11. odwracanie materaca w kierunku od nóg do głowy płasko po łóżku
12. zasłanie prześcieradła (jedna strona łóżka):
 • zabiera prześcieradło na ręce i nakłada je na łóżko, uważając, aby do materaca dotykała ta sama strona prześcieradła co poprzednio
 • wyrównuje w nogach łóżka brzeg prześcieradła na równi z brzegiem materaca
 • nadmiar prześcieradła pociąga do wezgłowia - prześcieradło jest naciągnięte na cały materac
 • podkłada prawą rękę pod górny róg materaca, a lewą ręką podsuwa pod wezgłowie łóżka zwisającą część prześcieradła
 • robi narożnik kopertowy
 • zwisająca część prześcieradła z boku łóżka podkłada pod materac, naciągając prześcieradło pośrodku i w dole łóżka (gdy prześcieradło jest długie w nogach łóżka wykonuje się także narożnik kopertowy)

13. zasłanie podkładu ceratowego (jedna strona łóżka):
 • podkład ceratowy układa na łóżku na wysokości dolnego brzegu poduszek środkiem na linii środkowej łóżka
 • bierze zrolowaną wierzchnią część podkładu oburącz za końce tak, aby grzbietowa część dłoni była widoczna i umieszcza pod materacem
14. zasłanie podkładu płóciennego (tak jak podkład ceratowy) – gdy podkład płócienny jest szeroki, można zasłać go w następujący sposób:
 • podkład układa się na łóżku na wysokości dolnego brzegu poduszek, środkiem na linii środkowej łóżka
 • jedną ręką chwyta z góry wierzchnią część podkładu w połowie jego długości   i mocuje go pod materacem
 • ręką lewą z góry chwyta zrolowany górny róg podkładu, prawą przytrzymuje środek podkładu i nocuje pod materacem
 • ręką prawą z góry chwyta dolny róg podkładu, lewą przytrzymuje środek podkładu i mocuje pod materacem
 • wyrównuje podkład płócienny
15. porządkowanie prześcieradła, podkładu ceratowego i płóciennego po drugiej stronie łóżka (opiekun medyczny powtarza te same czynności)
16. powrót na drugą stronę łóżka
17. zasłanie kołdry (koca w poszwie):
 • opiekun nabiera na ręce koc w poszwie
 • układa go u wezgłowia w odległości ok. 20 cm od górnej krawędzi materaca
 • rozkłada koc na całe łóżko w kierunku nóg łóżka
 • brzeg boczny kołdry zakłada pod spód na równi z materacem (chwyta oburącz z góry kołdrę na końcu i pośrodku zaczynając od góry, powtarza tę czynność jeszcze raz przesuwając uchwycenie kołdry w jej dole)
17a. założenie drugiego koca w nogach łóżka – jest to modyfikacja słania łóżka wykonywana wtedy, gdy np. pacjent jest mobilizowany do większej aktywności dziennej
18. uporządkowanie kołdry i koca z drugiej strony łóżka
19. ułożenie poduszek (opiekun kolejno strzepuje poduszki i układa je płasko u wezgłowia):
 •   pierwszą z poduszek układa strzepanym pierzem w kierunku nóg łóżka
 •   drugą poduszkę pierzem strzepanym w kierunku wezgłowia łóżka
20. założenie narzuty na łóżko – modyfikacja słania łóżka stosowana, np. w domach pomocy społecznej

Czynności końcowe:


1. uporządkowanie sprzętu, materiałów, otoczenia:
 • przystawienie uporządkowanego stolika do łóżka i sprawdzenie porządku na nim
 • odstawienie krzesła
 • odłożenie tacy na miejsce
2. czynności końcowe wykonywane przez opiekuna:
 • zdejmowanie rękawiczek
 • higieniczne mycie rąk
 • dokumentowanie wykonanej czynności (wpisanie do karty pacjenta)