Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Wady postawy ciała cz. 2

wady-postawy


Dziś o wadach klatki piersiowej oraz kończyn dolnych.

Co powodują wady klatki piersiowej?
 • zmniejszenie pojemności życiowej płuc
 • ograniczenie ruchomości klatki piersiowej
 • osłabienie mięśni oddechowych (to może być również przyczyną powstania wady)


W zależności od stopnia wysklepienia mówimy o klatce piersiowej lejkowatej i klatce piersiowej kurzej.Klatka piersiowa lejkowata (szewska) 


wklęśnięcie dolnej części mostka lub całego mostka - w wyniku czego powstaje zapadnięcie całej przedniej ściany klatki piersiowej. W skrajnym przypadku mostek prawie dotyka do kręgosłupa.Przyczyny wrodzone to zaburzenia rozwoju przepony oraz nieprawidłowy rozrost chrząstek żebrowych. Przyczyną nabytą może być przebyta krzywica.

Ćwiczenia:
 • oddechowe
 • wzmacniające mięśnie powierzchowne i głębokie grzbietu odcinka piersiowego
 • ćwiczenia rozciągające

Klatka piersiowa kurza 


zniekształcenie wrodzone, w którym mostek i przyległe końce żeber wysunięte są znacznie ku przodowi (podobnie, jak u ptaków, stąd nazwa).  Jej przyczyną są zaburzenia procesów kostnienia i wadliwe przyczepy mięśniowe.

Ćwiczenia:
 • oddechowe
 • wzmacniające mięśnie powierzchowne i głębokie grzbietu
 • wzmacniające mięśnie skośne brzucha

Najczęściej spotykane wady kończyn dolnych:

Kolana koślawe 


dośrodkowe ustawienie kolan, czyli w pozycji stojącej kolana są do siebie zbliżone, a stopy znacznie oddalone od siebie.

Kolana szpotawe 


wada przeciwna do kolan koślawych. Kolana są oddalone od siebie, a stopy ustawione są bardzo blisko siebie.

Wady w obrębie stóp:


Stopa pełni funkcję podporowo - nośną. Jej budowa przystosowana jest do utrzymania ciężaru ciała oraz płynnego przemieszczania się.

Stopa powinna opierać się o podłoże w trzech punktach: piętą, głową pierwszej i głową piątej kości śródstopia. Pomiędzy nimi występują trzy łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny i poprzeczny przedni.


Stopa płaska


to obniżenie łuków wysklepiających stopę. Pod względem lokalizacji spłaszczenia stopy rozróżniamy:
 • stopy płaskie podłużnie
 • stopy płaskie poprzecznie,
 • stopy płasko-koślawe
Przy stopie płaskiej zalecane jest pływanie oraz chodzenie boso po nierównym podłożu. Nie można też zapominać o noszeniu prawidłowego obuwia.

Przeciwwskazaniem natomiast jest długotrwałe stanie w miejscu, duże obciążenia oraz uprawianie niektórych sportów (piłka nożna, jazda na łyżwach). 


Stopa koślawa 


stopa, w której pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się  o podłoże brzegiem przyśrodkowym;


Stopa wydrążona


nadmierne wysklepienie stopy. Przy niewielkim zniekształceniu zaleca się stosowanie wkładek ortopedycznych i odpowiedniego obuwia. Zniekształcenia duże - leczy operacyjnie.

Paluch koślawy 


boczne odchylenie palucha. Aby zapobiec powstaniu tej wady należy pamiętać o unikaniu ciasnego obuwia, wysokich obcasów oraz przeciążania stóp. Powoduje ból oraz zniekształcenie kształtu stopy.Leczenie ortopedyczne.

Paluch sztywny 


dotyczy stawu śródstopno-paliczkowego palucha. Powoduje ból i ograniczenie ruchu tego stawu. Może doprowadzić do całkowitego zniszczenia stawu.

Palce młoteczkowate 


zagięcie palca w stawie międzypaliczkowatym dalszym. Powoduje ból oraz zmiany w obrębie paznokci.


Na koniec jeszcze:

Kręcz szyi 


wrodzone lub nabyte skręcenie szyi z jedno- lub obustronnym przykurczem szyi oraz pochyleniem głowy do boku i jednoczesnym skręceniem w przeciwną stronę.

 • kręcz wrodzony - jako następstwo wady rozwojowej kręgów szyjnych i odpowiednich mięśni
 • kręcz nabyty -  powstały na skutek np. urazu porodowego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, krzywicy,
 • kręcz nawykowy - następstwo np. długiej jazda samochodem, stresu,

Leczenie:
 • gimnastyka,
 • masaż
 • kołnierz gipsowy
 • operacyjnie - kręcz znaczny