Analiza pierwiastkowa włosa - co warto wiedzieć?

Badanie pierwiastkowe włosa jest reklamowane jako niezawodna metoda identyfikacji różnych chorób, niedoborów, nadmiarów pierwiastków oraz zatrucia metalami ciężkimi lub ksenobiotykami. Twierdzi się, że po przeprowadzeniu takiej analizy możliwe jest dostosowanie odpowiednich suplementów i innych często alternatywnych metod leczenia, które prowadzą do uzdrowienia pacjenta. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu oraz związanych z nim kontrowersjom.

Wady postawy ciała cz. 2

wady-postawy


Dziś o wadach klatki piersiowej oraz kończyn dolnych.

Co powodują wady klatki piersiowej?
 • zmniejszenie pojemności życiowej płuc
 • ograniczenie ruchomości klatki piersiowej
 • osłabienie mięśni oddechowych (to może być również przyczyną powstania wady)


W zależności od stopnia wysklepienia mówimy o klatce piersiowej lejkowatej i klatce piersiowej kurzej.Klatka piersiowa lejkowata (szewska) 


wklęśnięcie dolnej części mostka lub całego mostka - w wyniku czego powstaje zapadnięcie całej przedniej ściany klatki piersiowej. W skrajnym przypadku mostek prawie dotyka do kręgosłupa.Przyczyny wrodzone to zaburzenia rozwoju przepony oraz nieprawidłowy rozrost chrząstek żebrowych. Przyczyną nabytą może być przebyta krzywica.

Ćwiczenia:
 • oddechowe
 • wzmacniające mięśnie powierzchowne i głębokie grzbietu odcinka piersiowego
 • ćwiczenia rozciągające

Klatka piersiowa kurza 


zniekształcenie wrodzone, w którym mostek i przyległe końce żeber wysunięte są znacznie ku przodowi (podobnie, jak u ptaków, stąd nazwa).  Jej przyczyną są zaburzenia procesów kostnienia i wadliwe przyczepy mięśniowe.

Ćwiczenia:
 • oddechowe
 • wzmacniające mięśnie powierzchowne i głębokie grzbietu
 • wzmacniające mięśnie skośne brzucha

Najczęściej spotykane wady kończyn dolnych:

Kolana koślawe 


dośrodkowe ustawienie kolan, czyli w pozycji stojącej kolana są do siebie zbliżone, a stopy znacznie oddalone od siebie.

Kolana szpotawe 


wada przeciwna do kolan koślawych. Kolana są oddalone od siebie, a stopy ustawione są bardzo blisko siebie.

Wady w obrębie stóp:


Stopa pełni funkcję podporowo - nośną. Jej budowa przystosowana jest do utrzymania ciężaru ciała oraz płynnego przemieszczania się.

Stopa powinna opierać się o podłoże w trzech punktach: piętą, głową pierwszej i głową piątej kości śródstopia. Pomiędzy nimi występują trzy łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny i poprzeczny przedni.


Stopa płaska


to obniżenie łuków wysklepiających stopę. Pod względem lokalizacji spłaszczenia stopy rozróżniamy:
 • stopy płaskie podłużnie
 • stopy płaskie poprzecznie,
 • stopy płasko-koślawe
Przy stopie płaskiej zalecane jest pływanie oraz chodzenie boso po nierównym podłożu. Nie można też zapominać o noszeniu prawidłowego obuwia.

Przeciwwskazaniem natomiast jest długotrwałe stanie w miejscu, duże obciążenia oraz uprawianie niektórych sportów (piłka nożna, jazda na łyżwach). 


Stopa koślawa 


stopa, w której pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się  o podłoże brzegiem przyśrodkowym;


Stopa wydrążona


nadmierne wysklepienie stopy. Przy niewielkim zniekształceniu zaleca się stosowanie wkładek ortopedycznych i odpowiedniego obuwia. Zniekształcenia duże - leczy operacyjnie.

Paluch koślawy 


boczne odchylenie palucha. Aby zapobiec powstaniu tej wady należy pamiętać o unikaniu ciasnego obuwia, wysokich obcasów oraz przeciążania stóp. Powoduje ból oraz zniekształcenie kształtu stopy.Leczenie ortopedyczne.

Paluch sztywny 


dotyczy stawu śródstopno-paliczkowego palucha. Powoduje ból i ograniczenie ruchu tego stawu. Może doprowadzić do całkowitego zniszczenia stawu.

Palce młoteczkowate 


zagięcie palca w stawie międzypaliczkowatym dalszym. Powoduje ból oraz zmiany w obrębie paznokci.


Na koniec jeszcze:

Kręcz szyi 


wrodzone lub nabyte skręcenie szyi z jedno- lub obustronnym przykurczem szyi oraz pochyleniem głowy do boku i jednoczesnym skręceniem w przeciwną stronę.

 • kręcz wrodzony - jako następstwo wady rozwojowej kręgów szyjnych i odpowiednich mięśni
 • kręcz nabyty -  powstały na skutek np. urazu porodowego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, krzywicy,
 • kręcz nawykowy - następstwo np. długiej jazda samochodem, stresu,

Leczenie:
 • gimnastyka,
 • masaż
 • kołnierz gipsowy
 • operacyjnie - kręcz znaczny