Gdy serce bije zbyt szybko - kołatanie serca

Każdy z nas doświadczył chociaż raz w życiu szybszego bicia serca. Czasami jest to reakcja na stresującą sytuację, intensywny wysiłek fizyczny lub nawet zbyt duża ilość kofeiny. Jednak, gdy kołatanie serca staje się częste, długotrwałe lub towarzyszy mu inne niepokojące objawy, może to wymagać uwagi specjalisty - kardiologa.

Zakażenia szpitalne

zakażenia-szpitalne

Zakażenie szpitalne - związane jest z pobytem chorego w szpitalu, powstaje i rozwija się w czasie pobytu w szpitalu lub po opuszczeniu szpitala, a nie występuje w momencie przyjęcia do szpitala. Dotyczy zarówno pacjentów jak i personelu.

Zakażenia szpitalne dzielimy na:

 

Egzogenne - wywołane przez florę innego pacjenta, najczęściej za pośrednictwem personelu medycznego lub ze źródeł takich jak: sprzęt medyczny, żywność i in.

Endogenne - spowodowane przez florę własną pacjenta, najczęściej w trakcie zabiegów medycznych, w trakcie których flora zostaje przeniesiona z jednego miejsca w inne.

Zakażenia w środowisku szpitalnym powodowane są przez bakterie, wirusy i grzyby.Najczęściej są to:
 • gronkowce: Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis
 • paciorkowce: Streptococcus pneuoniae
 • pałeczka ropy błękitnej: Pseudomonas aeruginosa
 • pałeczka okrężnicy: Escherichia coli
 • wirusy - np.WZW
 • MRSA - gronkowiec złocisty odporny na metycylinę
 • grzyby: candidia albicans
Drogą zakażenia bezpośrednią jest:
 • kontakt personelu z chorym,
 • kontakt pacjenta z pacjentem
oraz pośrednio:
 • sprzęt służący do zabiegów
 • systemy wentylacyjne
Lokalizacja zakażenia:
 • miejscowa - dotyczy głównie skóry i błon śluzowych
 • układowa - najczęściej dotyczy układu moczowego
 • uogólniona - np. sepsa
Skąd się biorą zakażenia szpitalne? Przede wszystkim z błędów popełnianych przez personel:
 • zbyt rzadkie, niedokładne mycie rąk: HIGIENICZNE MYCIE RĄK
 •  stosowanie niewłaściwych środków do mycia rąk,
 • brak dezynfekcji rąk,
 • nie zmienianie odzieży na roboczą,
 • noszenie zabrudzonej odzieży roboczej,
 • samodzielne pranie odzieży  roboczej,
 • stosowanie niewłaściwych lub nieprawidłowo użytych środków dezynfekcyjnych,
 • nieprawidłowe sprzątanie, czyli używanie niewłaściwych środków, zbyt małej ilości wody,niezachowanie kolejności sprzątania,
 • nieprawidłowości w stanie sanitarnym szpitala,
 • niewłaściwy transport pacjentów i sprzętu.

 

Jak zapobiegać zakażeniom szpitalnym?

 

Aseptyka:

ogół zachowań, których celem jest utrzymanie bakteriologicznej jałowości środowiska, materiałów opatrunkowych i sprzętów, które ma na celu ochronę przed zakażeniom i wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych w strefy ich pozbawione.

Antyseptyka:

ogół procedur, których celem jest odkażenie używanych materiałów opatrunkowych i sprzętów przez stosowanie różnego rodzaju środków niszczących lub hamujących rozwój organizmów chorobotwórczych takich jak np. środki chemiczne, wysoka temperatura, promieniowanie.

Dezynfekcja:

ogół procedur, których celem jest ograniczenie występowanie organizmów patogennych w obrębie rany, pola operacyjnego, stosowanych narzędzi i materiałów medycznych.

Sterylizacja:

ogół procedur, których celem jest zniszczenie wszystkich organizmów chorobotwórczych oraz ich form przetrwalnikowych i zarodników.

Odpady medyczne

Sposób postępowania z odpadami medycznymi reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r.