Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Zakażenia szpitalne

zakażenia-szpitalne

Zakażenie szpitalne - związane jest z pobytem chorego w szpitalu, powstaje i rozwija się w czasie pobytu w szpitalu lub po opuszczeniu szpitala, a nie występuje w momencie przyjęcia do szpitala. Dotyczy zarówno pacjentów jak i personelu.

Zakażenia szpitalne dzielimy na:

 

Egzogenne - wywołane przez florę innego pacjenta, najczęściej za pośrednictwem personelu medycznego lub ze źródeł takich jak: sprzęt medyczny, żywność i in.

Endogenne - spowodowane przez florę własną pacjenta, najczęściej w trakcie zabiegów medycznych, w trakcie których flora zostaje przeniesiona z jednego miejsca w inne.

Zakażenia w środowisku szpitalnym powodowane są przez bakterie, wirusy i grzyby.Najczęściej są to:
 • gronkowce: Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis
 • paciorkowce: Streptococcus pneuoniae
 • pałeczka ropy błękitnej: Pseudomonas aeruginosa
 • pałeczka okrężnicy: Escherichia coli
 • wirusy - np.WZW
 • MRSA - gronkowiec złocisty odporny na metycylinę
 • grzyby: candidia albicans
Drogą zakażenia bezpośrednią jest:
 • kontakt personelu z chorym,
 • kontakt pacjenta z pacjentem
oraz pośrednio:
 • sprzęt służący do zabiegów
 • systemy wentylacyjne
Lokalizacja zakażenia:
 • miejscowa - dotyczy głównie skóry i błon śluzowych
 • układowa - najczęściej dotyczy układu moczowego
 • uogólniona - np. sepsa
Skąd się biorą zakażenia szpitalne? Przede wszystkim z błędów popełnianych przez personel:
 • zbyt rzadkie, niedokładne mycie rąk: HIGIENICZNE MYCIE RĄK
 •  stosowanie niewłaściwych środków do mycia rąk,
 • brak dezynfekcji rąk,
 • nie zmienianie odzieży na roboczą,
 • noszenie zabrudzonej odzieży roboczej,
 • samodzielne pranie odzieży  roboczej,
 • stosowanie niewłaściwych lub nieprawidłowo użytych środków dezynfekcyjnych,
 • nieprawidłowe sprzątanie, czyli używanie niewłaściwych środków, zbyt małej ilości wody,niezachowanie kolejności sprzątania,
 • nieprawidłowości w stanie sanitarnym szpitala,
 • niewłaściwy transport pacjentów i sprzętu.

 

Jak zapobiegać zakażeniom szpitalnym?

 

Aseptyka:

ogół zachowań, których celem jest utrzymanie bakteriologicznej jałowości środowiska, materiałów opatrunkowych i sprzętów, które ma na celu ochronę przed zakażeniom i wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych w strefy ich pozbawione.

Antyseptyka:

ogół procedur, których celem jest odkażenie używanych materiałów opatrunkowych i sprzętów przez stosowanie różnego rodzaju środków niszczących lub hamujących rozwój organizmów chorobotwórczych takich jak np. środki chemiczne, wysoka temperatura, promieniowanie.

Dezynfekcja:

ogół procedur, których celem jest ograniczenie występowanie organizmów patogennych w obrębie rany, pola operacyjnego, stosowanych narzędzi i materiałów medycznych.

Sterylizacja:

ogół procedur, których celem jest zniszczenie wszystkich organizmów chorobotwórczych oraz ich form przetrwalnikowych i zarodników.

Odpady medyczne

Sposób postępowania z odpadami medycznymi reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r.