Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Wady postawy ciała

wady-postawy-ciała

Postawa ciała - układ poszczególnych odcinków ciała (głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn) względem siebie i w stosunku do osi ciała. Prawidłowa postawa zapewnia równowagę i stabilność, minimalizuje wysiłek mięśni, umożliwia optymalną pracę narządów wewnętrznych.

Cechami charakterystycznymi prawidłowej postawy ciała są:

 • prosto ustawiona głowa,
 • barki na jednym poziomie,
 • ściągnięte łopatki,
 • symetrycznie ustawiona miednica,
 • wciągnięty brzuch,
 • napięte pośladki,
 • równoległe ustawienie kończyn dolnych przy wyprostowanych stawach kolanowych,
 • właściwe ustawienie i obciążenie stóp.

Na postawę ciała wpływa wiele czynników - przede wszystkim tryb życia.

Wiele czasu spędzamy w wymuszonej, przeważnie nieprawidłowej postawie siedzącej (w pracy przy biurku, w domu przed telewizorem), która powoduje obciążenie kręgosłupa.

Należy jednak pamiętać, że kościec człowieka kształtuje się do 20 - 25 roku życia. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o właściwą postawę od najmłodszych lat, a nawet wcześniej - przed urodzeniem. Organizm do rozwoju kośćca potrzebuje pewnych substancji, takich jak: sole wapnia, fosforu, magnezu, witaminy D, które należy dostarczać już kobiecie w ciąży, a później dziecku. Następnie ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków dziecku - przestrzeganie zasad higieny, dopasowanie mebli do jego wzrostu i budowy, prawidłowe oświetlenie miejsca pracy, ograniczenie spędzania czasu przy komputerze i telewizorze, umożliwianie ruchu na świeżym powietrzu oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu. Przestrzeganie tych warunków może nawet całkowicie zniwelować niewielkie wady postawy.

Wady postawy 

 

 to zmiany w wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała, znacznie odbiegające od typowego dla danej płci i wieku budowy konstytucjonalnej ciała.

Wadom postawy powinno się w miarę możności zapobiegać, a już istniejące - leczyć, gdyż mają one negatywny wpływ nie tylko na układ ruchu. Obniżają także sprawność układów wewnętrznych: krążenia i oddychania.

Szczególnie duży wpływ na prawidłowa postawę ciała ma kręgosłup, a współcześnie schorzenia kręgosłupa są ogromnym problemem na świecie. Obciążony ponad miarę kręgosłup odmawia nam nieraz posłuszeństwa.

Do wad kręgosłupa zaliczamy:

1. W płaszczyźnie strzałkowej:
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy wklęsło - okrągłe
 • plecy płaskie
2. W płaszczyźnie czołowej
 • skoliozy           

Plecy okrągłe - są wadą odcinka piersiowego kręgosłupa. Powstaje hiperkifoza piersiowa - tzn. pogłębienie naturalnego wygięcia odcinka piersiowego ku tyłowi. Cechy charakterystyczne dla pleców okrągłych to:
 • wysunięcie głowy i barków do przodu,
 • spłaszczenie i zapadnięcie klatki piersiowej,
 • rozsunięcie i odstawanie łopatek,
 • osłabienie mięśni brzucha, pośladkowych wielkich oraz zginaczy stawu kolanowego


Przyczyny powstawania tej wady, np:
 • predyspozycje dziedziczne,
 • czynniki kostnopochodne,
 • wada wzroku,
 • wzrost,
 • czynniki emocjonalne.

Plecy wklęsłe - to wada odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Normalnie na tym odcinku kręgosłup wygięty jest do przodu. Przy plecach wklęsłych występuje pogłębienie tego wygięcia (hiperlordoza lędźwiowa). Charakterystyczne:
 • zwiększone przodopochylenie miednicy
 • uwypuklenie pośladków

Przyczyny:

 • może to być wada wrodzona (wrodzone wady kręgów, choroby stawu biodrowego, dystrofia mięśniowa)
 • lub nabyta - na tle dystonii mięśniowej, którą charakteryzuje nadmierne napięcie i przykurcz niektórych mięśni.

Wada ta powoduje niewłaściwe funkcjonowanie narządów w jamie brzusznej, zaburzenia trawienia, zaparcia, bóle przeciążeniowe kręgosłupa.

Plecy okrągło - wklęsłe - charakterystyczne dla tej wady są równoczesne: zwiększona lordoza lędźwiowa i kifoza piersiowa.Cechy charakterystyczne:

 • głowa pochylona ku przodowi,
 • klatka piersiowa spłaszczona,
 • mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego rozciągają się, a w odcinku lędźwiowym skracają,
 • przykurczone mięśnie obręczy barkowej i klatki piersiowej,
 • mięśnie brzucha są rozciągnięte,
 • mięśnie pośladkowe są osłabione.

Plecy płaskie - to spłaszczenie naturalnych krzywizn kręgosłupa (spłaszczona kifoza i lordoza). Upośledzona zostaje rola amortyzująca kręgosłupa. Następuje przeciążenie kręgów, co powoduje zmiany zwyrodnieniowe. Zmniejsza się pojemność i ruchomość klatki piersiowej. Cechy charakterystyczne:
 • wysunięta do przodu głowa,
 • ściągnięte do tyłu barki,
 • uwypuklona klatka piersiowa

Przyczyny:

najczęściej - siedzący tryb życia.

Skolioza - to skrzywienie kręgosłupa, często nazywane "bocznym skrzywieniem kręgosłupa". W rzeczywistości jest to deformacja kręgosłupa zachodząca w trzech płaszczyznach, w której kąt skrzywienia bocznego przekracza 10 stopni.

Skolioza czynnościowa -  gdy nie jest spowodowana zmianą w obrębie kręgosłupa, ale np. przykurczem w stawie biodrowym.
Skolioza strukturalna - skrzywienie spowodowane zmianami w obrębie kręgosłupa.
Skolioza idiopatyczna - przyczyny skoliozy są nieznane

Jednym z najważniejszych czynników zapobiegających wadom postawy jest ruch, Istotne jest więc wyrabianie prawidłowych nawyków - poprzez robienie przerw na odpoczynek oraz wykonywanie ćwiczeń. Najważniejszymi ćwiczeniami przy wadach postawy są:
 • ćwiczenia oddechowe - wzmacniają one siłę mięśni oddechowych oraz zwiększają ruchomość klatki piersiowej,
 • ćwiczenia na wzmocnienie mięśni grzbietu i pośladków, które bezpośrednio wpływają na utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
 • ćwiczenia mięśni brzucha,
 • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy,
 • ćwiczenia antygrawitacyjne, mające na celu aktywizację mięśni antygrawitacyjnych,
 • ćwiczenia nawyku prawidłowej postawy.