Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Wstrząs

wtrząs


Wstrząs - przejawia się jako ostro przebiegający stan niewydolności krążenia. Cechą charakterystyczną dla wszystkich rodzajów wstrząsu jest brak równowagi między objętością krążącej krwi a pojemnością naczyń.

  

 

Wstrząs pourazowy


Jest niebezpieczny, może doprowadzić nawet do zgonu. Charakteryzuje się dużym spadkiem ciśnienia tętniczego, czego skutkiem jest niedotlenienie organizmu i nieodwracalne uszkodzenia tkanek.

Przyczyną może być:

 • złamanie
 • stłuczenie
 • krwotok
 • oparzenie


Objawy:

 • zimny pot
 • bladość skóry
 • słabnące tętno (czasem niewyczuwalne)
 • przyspieszony oddech
 • w pierwszej fazie pobudzenie. Może się wówczas wydawać, że stan chorego jest całkiem dobry, chętnie i dużo mówi.
 • w drugiej fazie - apatia. Poszkodowany nie chce rozmawiać, spada ciśnienie krwi, rozszerzają się źrenice, słabnie tętno

Co robić?


 • wyeliminować czynniki powodujące wstrząs czyli:
 • założyć opatrunek na rany (wstrzymać krwotok, unieruchomić złamanie)
 • osłonic przed zimnem
 • starać się uspokoić poszkodowanego
 • można podać coś do picia
 • ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej (nogi wyżej niż głowa)
 • wezwać pomoc

 

 

Wstrząs kardiogenny

Przyczyny:


 • zaburzenia czynności serca (zawał, zapalenie mięśnia sercowego)

Objawy:


 • blada, wilgotna skóra
 • senność
 • splątanie
 • skapomocz
 • przyspieszona czynność serca
 • spadek skurczowego ciśnienia tętniczego
 • przyspieszony oddech
 • po uciśnięciu paznokcia lub opuszka palca - wydłużony czas blednięcia powyżej 2 s.
 • do tego dochodzą objawy charakterystyczne dla choroby właściwej - np. ból w klatce piersiowej przy zawale, zaburzenie rytmu serca, duszność

Co robić?


 • Wezwać pomoc medyczną
 • kontrolować podstawowe czynności życiowe
 • NIE stosować pozycji przeciwwstrząsowej

 

Wstrząs anafilaktyczny

Przyczyny:

Reakcja organizmu na alergen, którym może być jad owadów, pokarm, lek. Może wystąpić też podczas leczenia odczulającego. Spowodowany jest uwolnieniem histaminy i innych substancji wazoaktywnych do układu krążenia. 

Objawy:


 • gwałtowna duszność (występuje obrzęk krtani)
 • skurcz oskrzeli
 • obrzęk płuc
 • ostra zapaść krążeniowa

Co robić?


 • ułożyć poszkodowanego z uniesionymi nogami
 • nad miejscem użądlenia można założyć opaskę uciskową
 • unieść użądlona kończynę powyżej poziomu serca
 • podać wapno w dużej dawce
 • zrobić okład z lodu w miejscu użądlenia
 • kontrolować podstawowe czynności życiowe
 • wezwać karetkę


Osoba, która wie, że jest uczulona na jad owadów powinna mieć przy sobie autostrzykawkę z adrenaliną.
zekając na fachową pomoc, osoba poszkodowana powinna leżeć z uniesionymi nogami. Jeśli owad użądlił w rękę lub w nogę, nad miejscem użądlenia można założyć opaskę uciskową, a kończynę unieść powyżej poziomu serca. Należy podać dużą dawkę wapna, a w miejscu użądlenia zrobić okład z kostek lodu. Osoby, które wiedzą, że są uczulone na jad owadów, powinny mieć przy sobie lek przeciwhistaminowy, a najlepiej zestaw ratujący życie – autostrzykawkę z odpowiednią dawką adrenaliny (na receptę). Jeśli osoba poszkodowana straci przytomność przed przybyciem lekarza, trzeba kontrolować, czy oddycha, jakie ma tętno, a w razie konieczności rozpocząć reanimację.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/wstrzas-anafilatkyczny-jak-udzielic-pierwszej-pomocy_37462.html
erwszej pomocy najpierw trzeba zrobić wszystko, by do krwi dostała się jak najmniejsza ilość alergenu. Jeśli zaatakowała pszczoła, żądło pozostaje w skórze i jeszcze przez ok. 20 sekund jad wprowadzany jest do krwi, dlatego należy je szybko usunąć. Osa nie zostawia żądła, tylko kłuje nim wiele razy, więc zdecydowanym ruchem trzeba oderwać ją od skóry. Jeżeli podejrzewamy, że może dojść do wstrząsu (osoba użądlona jest uczulona na inne substancje lub obserwujemy pojawienie się objawów opisanych powyżej), koniecznie trzeba wezwać karetkę. Czekając na fachową pomoc, osoba poszkodowana powinna leżeć z uniesionymi nogami. Jeśli owad użądlił w rękę lub w nogę, nad miejscem użądlenia można założyć opaskę uciskową, a kończynę unieść powyżej poziomu serca. Należy podać dużą dawkę wapna, a w miejscu użądlenia zrobić okład z kostek lodu. Osoby, które wiedzą, że są uczulone na jad owadów, powinny mieć przy sobie lek przeciwhistaminowy, a najlepiej zestaw ratujący życie – autostrzykawkę z odpowiednią dawką adrenaliny (na receptę). Jeśli osoba poszkodowana straci przytomność przed przybyciem lekarza, trzeba kontrolować, czy oddycha, jakie ma tętno, a w razie konieczności rozpocząć reanimację.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/wstrzas-anafilatkyczny-jak-udzielic-pierwszej-pomocy_37462.htmlUdzielając pierwszej pomocy najpierw trzeba zrobić wszystko, by do krwi dostała się jak najmniejsza ilość alergenu. Jeśli zaatakowała pszczoła, żądło pozostaje w skórze i jeszcze przez ok. 20 sekund jad wprowadzany jest do krwi, dlatego należy je szybko usunąć. Osa nie zostawia żądła, tylko kłuje nim wiele razy, więc zdecydowanym ruchem trzeba oderwać ją od skóry. Jeżeli podejrzewamy, że może dojść do wstrząsu (osoba użądlona jest uczulona na inne substancje lub obserwujemy pojawienie się objawów opisanych powyżej), koniecznie trzeba wezwać karetkę. Czekając na fachową pomoc, osoba poszkodowana powinna leżeć z uniesionymi nogami. Jeśli owad użądlił w rękę lub w nogę, nad miejscem użądlenia można założyć opaskę uciskową, a kończynę unieść powyżej poziomu serca. Należy podać dużą dawkę wapna, a w miejscu użądlenia zrobić okład z kostek lodu. Osoby, które wiedzą, że są uczulone na jad owadów, powinny mieć przy sobie lek przeciwhistaminowy, a najlepiej zestaw ratujący życie – autostrzykawkę z odpowiednią dawką adrenaliny (na receptę). Jeśli osoba poszkodowana straci przytomność przed przybyciem lekarza, trzeba kontrolować, czy oddycha, jakie ma tętno, a w razie konieczności rozpocząć reanimację.
Udzielając pierwszej pomocy najpierw trzeba zrobić wszystko, by do krwi dostała się jak najmniejsza ilość alergenu. Jeśli zaatakowała pszczoła, żądło pozostaje w skórze i jeszcze przez ok. 20 sekund jad wprowadzany jest do krwi, dlatego należy je szybko usunąć. Osa nie zostawia żądła, tylko kłuje nim wiele razy, więc zdecydowanym ruchem trzeba oderwać ją od skóry. Jeżeli podejrzewamy, że może dojść do wstrząsu (osoba użądlona jest uczulona na inne substancje lub obserwujemy pojawienie się objawów opisanych powyżej), koniecznie trzeba wezwać karetkę. Czekając na fachową pomoc, osoba poszkodowana powinna leżeć z uniesionymi nogami. Jeśli owad użądlił w rękę lub w nogę, nad miejscem użądlenia można założyć opaskę uciskową, a kończynę unieść powyżej poziomu serca. Należy podać dużą dawkę wapna, a w miejscu użądlenia zrobić okład z kostek lodu. Osoby, które wiedzą, że są uczulone na jad owadów, powinny mieć przy sobie lek przeciwhistaminowy, a najlepiej zestaw ratujący życie – autostrzykawkę z odpowiednią dawką adrenaliny (na receptę). Jeśli osoba poszkodowana straci przytomność przed przybyciem lekarza, trzeba kontrolować, czy oddycha, jakie ma tętno, a w razie konieczności rozpocząć reanimację.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/wstrzas-anafilatkyczny-jak-udzielic-pierwszej-pomocy_37462.html

 

 

Wstrząs septyczny


Przyczyny:

 • zakażenie krwi (sepsa) - bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe, grzybicze

Objawy:

 • przyspieszony, głęboki oddech
 • podwyższona temperatura
 • bladość skóry
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • przyspieszone tętno
 • skapomocz
 • niedrożność jelit
 • skaza krwotoczna
 • zasadowica oddechowa (wzrost pH krwi)
 • leukocytoza (zwiększenie liczny białych krwinek)

Co robić?

 • wezwać pomoc
 • kontrolować podstawowe czynności życiowe 

Wstrząs neurogenny

Przyczyny:


Nagłe uszkodzenie rdzenia kręgowego (np. przerwanie). Brak kontroli nerwowej nad ciśnieniem krwi powoduje rozszerzenie naczyń i krew nie jest w stanie ich wypełnić.
Objawy i postępowanie – jak przy wstrząsie pourazowym. 


Nigdy nie podejmujmy działań, jeśli nie jesteśmy pewni, że przyniosą właściwy skutek! Analizujmy konkretną sytuację - np. przy wstrząsie  pourazowym można podać poszkodowanemu coś ciepłego do picia. Jeśli jednak wstrząs spowodowany jest krwawieniem wewnętrznym - nie róbmy tego. Jeśli nie mamy pewności - ograniczmy się do wezwania karetki pogotowia i kontroli najważniejszych parametrów życiowych.


Czytaj:  omdlenie