Mobbing - czym jest i jak się przed nim bronić

Mobbing to jeden z ważniejszych problemów społecznych współczesnego świata. Może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, umiejętności, inteligencji, światopoglądu czy religii. Występuje w wielu miejscach: w szkołach różnego szczebla, zakładach pracy, począwszy od małych, prywatnych, a skończywszy na wielkich korporacjach, przedsiębiorstwach, w instytucjach, organizacjach – wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez pewien czas. Z różnych przyczyn dochodzi do  nękania przez osobę (lub grupę osób) drugiego człowieka (lub grupę ludzi). Nękanie to uderza w fundamentalne wartości konstytucyjne,  przede wszystkim w  nienaruszalną godność człowieka. Ze względu na pewną niejasność, czy określenie mobbingu ma zastosowanie tylko do stosunków w miejscach zatrudnienia, czy też odnosi się do stosunków w różnych grupach społecznych, skupiłam się na aspekcie występowania mobbingu zakładach pracy.

Profilaktyka przeciwodleżynowa


profilaktyka-przeciwodlezynowa

Odleżyny są konsekwencją długotrwałego, nie zmieniającego się ucisku na tkankę. Dochodzi wówczas do zaburzenia ukrwienia, a tym samym niedotlenienia i niedożywienia tkanek. Powstaje martwica czyli miejscowe obumarcie tkanek  lub narządów. W miarę oddzielania się tkanek martwiczych powstają trudno gojące się owrzodzenia (rany), ulegające zakażeniu.


Odleżyny prowadzą do poważnych powikłań, takich jak:

 • zakażenie
 • posocznica
 • zapalenie szpiku i kości 
 • przetoki 
 • rak

Przyczyny powstawania odleżyn

Czynniki wewnętrzne:

 • stan ogólny i odżywienie (wyniszczenie, otyłość),
 • typ budowy ciała 
 • ograniczenie ruchomości lub unieruchomienie 
 • nietrzymanie moczu lub stolca 
 • zaburzenie lub brak czucia bólu itp.
 • dodatkowe choroby,  np. cukrzyca, miażdżyca 
 • stosowanie leków: 
  • sterydoterapia 
  • chemioterapia 
  • leki uspokajające i przeciwbólowe 
 • duszność 
 • zmiany pH skóry 
 • zakażenia wewnętrzne 
 • zakażenie bakteryjne skóry


Czynniki zewnętrzne:

 • długotrwały nie zmieniający się ucisk na tkankę np. długotrwałe leżenie na plecach 
 • tarcie - przesuwanie ciała po podłożu np. chory stara się przesunąć pośladki nie unosząc ich 
 • przesuwanie części lub całego ciała chorego względem podłoża w sposób powodujący fałdowanie skóry 
 • uszkodzenie tkanek wywołane urazem, stłuczeniem 
 • w czasie zabiegów pielęgnacyjnych


Czas, w którym powstają odleżyny może wahać się od dwóch do kilku godzin

Lokalizacja

Na ciele są miejsca bardziej i mniej narażone na odleżyny. Najczęściej są to miejsca,  gdzie odległość między skóra, a znajdującym się pod nią kośćmi jest mniejsza

Gdy człowiek leży na plecach odleżyny powstają najczęściej:

 • wzdłuż kręgosłupa - szczególnie narażona jest kość krzyżowa
 • na pośladkach
 • na potylicy
 • na łokciach
 • na piętach
 • na łopatkach


Gdy człowiek leży na boku, najczęstsze miejsca powstawania odleżyn to:

 • okolica stawu biodrowego
 • okolice kostek
 • małżowina uszna i miejsca za uszami
 • kolana (strona wewnętrzna)
 • ud
 • ramię


Jednak w przypadku błędów w pielęgnacji odleżyny mogą powstać w każdym miejscu ciała.

skala wg  Torrence´a  (jest to najczęściej stosowany podział stopnia zaawansowania odleżyn)


Pierwszy stopień:
Blednące zaczerwienienie, rumień (skóra nie jest uszkodzona), lekki ucisk palca powoduje zblednięcie tego zaczerwienienia, co wskazuje, że mikrokrążenie nie jest jeszcze zatrzymane i uszkodzone

Drugi stopień:
Nieblednące, powiększające się zaczerwienienie, powierzchowna nadżerka, tkanka twarda w dotyku (po zakończeniu ucisku rumień nie ustępuje, może pojawić się powierzchowny obrzęk, otarcie, przerwanie ciągłości naskórka  i pęcherze) – zwykle towarzyszy temu ból

Trzeci stopień:
Głębokie uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. Widoczne głębokie ubytki tkanki, rana otoczona jest rumieniem i obrzękiem, brzegi rany są dobrze odgraniczone, dno rany może być wypełnione żółtymi masami rozpadających się tkanek lub czerwoną ziarniną  – uszkodzone tkanki znajdują się poniżej zakończeń nerwowych, stąd zwykle nie są bolesne

Czwarty stopień:
Uszkodzenie rozpościera się w stronę tłuszczowej tkanki podskórnej, dochodzi do kości, występuje martwica z odczynem zapalnym kości i odczynowym zapaleniem stawów, widoczna obumarła tkanka. Brzeg odleżyny jest raczej dobrze odgraniczony lecz martwica obejmuje także otaczające ją warstwy skóry  – dno może być pokryte czarną martwicą

Piąty stopień:
Zaawansowana martwica – rozpościera się w stronę powięzi i mięśni (stan ogólnego zakażenia organizmu) – w ranie są rozpadające się masy tkanek  i czarna martwica

Najważniejsza w profilaktyce odleżyn jest zmiana pozycji. Oprócz tego ważne jest:

 • zachowanie higieny i czystości ciała,
 • używanie odpowiednich kosmetyków,
 • właściwe odżywianie,
 • prawidłowe pościelenie łóżka - nie może być fałd, załamań, a już na pewno okruchów!
 • przewiewna odzież,
 • właściwa temperatura otoczenia

Jak widać - w tej kwestii bardzo dużo zależy od opiekuna medycznego!