Zima - szkoda przespać!

Zauważyliście, że po zimie często jesteśmy zmęczeni? A potem przychodzi przedwiośnie i to słynne przesilenie wiosenne i nasza witalność często spada do zera... NIE TAKA STRASZNA WIOSNA  - PRZESILENIE WIOSENNE Zimą nie chce się chodzić na spacery - zwłaszcza, gdy nie jest to prawdziwa zima ze śniegiem i mrozem, tylko jest wilgotno i chlapa.  Nie mamy teraz dostępu do siłowni, ale ćwiczenia na dworze są także skuteczne! Dużo osób boi się wychodzić z domu, potrafią z niego nie wychodzić już długie miesiące. Inni przemykają się do pracy i z powrotem. Ale to nie tak. Są miejsca, gdzie przecież nie spotkamy tłumów ludzi i możemy się tam wybrać.  Ruch na świeżym powietrzu - to także poprawa kondycji psychicznej, nastroju, wzrost energii. Nawet myśleć zaczyna się inaczej - pozytywnie patrzy się na świat. Poprawia się też pamięć.  Łatwo to wytłumaczy - tak działają endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Zimowa aktywność to nie tylko narty, łyżwy i morsowanie. To także lepienie bałwana, rzucan

Rozszyfrujmy skróty: NFZ, NPZ


nfz-npz

Świadczenie przez placówki nieodpłatnych usług medycznych dla ludności uzależnione jest od przyznanych funduszy przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).


NFZ przyznaje nakłady finansowe na poszczególne działania, w zależności od świadczonego rodzaju usług (osobno na pediatrię, onkologię itd.). Nie można przesunąć z jednego na drugi.
NFZ pozyskuje pieniądze z budżetu państwa.
Ma pod sobą 16 oddziałów wojewódzkich NFZ. Oferty składane są do siedziby oddziału w danym mieście (np. do Szczecina), ale gdy np. jakaś placówka nie wykaże odpowiednich specjalistów, więcej kasy dostaje oddział gdzie indziej.Nieważne że ludzie są kompetentni, jeśli nie ma wymaganego papierka.
NFZ daje określoną kwotę np. tylko na 10 pacjentów. Są to oczywiście zbyt małe kwoty, dlatego kondycja finansowa placówek jest bardzo zła, wszystkie zakłady są na minusie. Powstaje tzw. bezrobocie strukturalne – czyli: jeśli na oddziale powinny pracować 4 pielęgniarki, zarabiałyby zbyt mało, dlatego pracują dwie lub jedna.
W służbie zdrowia większość to pracownicy administracyjno – biurowi, niewiele pieniędzy zostaje na fachowy personel medyczny. Wszystko to powoduje niewłaściwą opiekę nad pacjentem, np.: niemożność dostania się do specjalisty (za przyjęcia ponadlimitowe NFZ nie zwraca pieniędzy)
NFZ wymaga, żeby samemu szukać sobie środków (np. z funduszów europejskich, zatrudnianie bezrobotnych pielęgniarek i lekarzy (nie ma takich!), układy z fundacjami itp.). Istnieje propozycja, żeby utrzymanie placówek medycznych oddać samorządom –  czy sobie poradzą? To raczej pytanie retoryczne.

NFZ przydziela określone składniki finansowe raz na 3 lata, gdy organizowany jest konkurs ofert, czyli różne podmioty medyczne składają (od września) oferty na usługi medyczne


W Polsce funkcjonuje też  Narodowy Program Zdrowia (NPZ), realizowany od 1990 r. Opracowany został na podstawie strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdrowie dla wszystkich”.
Chodzi o to:
 • by zdrowie społeczeństwa stało się priorytetem i było chronione – łatwiej zapobiegać, niż leczyć.
 • by do działań promocyjnych włączyć różne resorty, które mają wpływ na zdrowie człowieka, o holistyczną opiekę
 • o konsolidowanie działań pracowników służby zdrowia, resortu edukacji, policji (ochrona społeczeństwa przed wypadkami samochodowymi)

Cele operacyjne NPZ:
 • zwiększenie aktywności fizycznej ludności (orliki), wzór Cendrowskiego (3 * 30 * 130) – zatwierdzony przez WHO, czyli równomiernie z prawidłowym odżywianiem powinna iść prawidłowa aktywność fizyczna tj. powinniśmy ćwiczyć 3 razy tygodniu po 30 minut, a tętno badane na tętnicy szyjnej powinno wynosić 130
 • poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności – piramida zdrowia (dużo owoców, warzyw, pieczywo ciemno ziarniste, grubo mielone), wykluczać żywność modyfikowaną
 • zmniejszeni rozpowszechnienia palenia tytoniu
 • zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem
 • ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych
 • zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia
 • promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych -stres, depresja, nerwica, schizofrenia
 • zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy
 • zmniejszenie częstości występowania wypadków szczególnie komunikacyjnych